Play

Grau en Disseny

S’adscriu a la branca d’Art i Humanitats i s’articula de manera simultània amb continguts provinents de la cultura, l’art i les eines. Amb mencions opcionals a Disseny Gràfic i Comunicació Visual, Disseny Audiovisual, Disseny d'Interiors o Disseny de Moda.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 15a
 • Període lectiu: d'octubre 2024 a juny 2025
 • Horari: matins de 9:00 a 14:30 o tardes de 15:00 a 20:30
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: català i castellà
 • Preu: 143 € / ECTS
 • Durada: 4 anys acadèmics
 • Titulació: Grau en Disseny, títol oficial universitari expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
 • Crèdits: 240 ECTS
 • Calendari acadèmic 2023-24

Presentació

La finalitat de BAU i del seu professorat és formar dissenyadors contemporanis, crítics, creatius i oberts, capacitats per a entendre els canvis socials, culturals i econòmics, i compromesos amb el desenvolupament sostenible per a donar resposta a les necessitats canviants de la societat.

El model formatiu de BAU aporta una sòlida formació humanística, cultural, artística, tècnica, projectual i metodològica; un ensenyament clarament contemporani connectat amb el món professional i acadèmic des de la perspectiva de la cultura del projecte.

BAU garanteix grups de classe reduïts per a afavorir una formació integral, el treball en equip i un ensenyament personalitzat; així mateix, incentiva l’activitat investigadora tant dels docents com dels estudiants com a base per a potenciar les capacitats creatives en els aprenentatges.

El professorat de BAU utilitza pràctiques docents actives en les quals l’estudiant és el centre del seu procés educatiu. Un procés basat en l’aplicabilitat dels aprenentatges en el desenvolupament dels projectes, que s’ensenyen a treballar amb rigor i imaginació.

BAU promou el plurilingüisme —especialment el domini de la llengua anglesa— per a usos professionals i per a contribuir a la projecció internacional dels estudiants.

Característiques diferencials
 • Titulació oficial universitària acreditada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
 • Tota la institució abocada al servei de l'aprenentatge de l'estudiant.
 • Professorat implicat, cohesionat, compromès i altament qualificat.
 • Pla d'estudis viu i en constant evolució.
 • Millora contínua de la qualitat docent.
 • Grups reduïts i ensenyament personalitzat.
 • Qualitat humana.
 • Espais concebuts per a la investigació i la pràctica del disseny.
 • Infraestructures i equipaments amb tecnologia avançada.
 • Programa de pràctiques en institucions i empreses.
 • Mobilitat i intercanvi amb universitats d'Europa, Amèrica i Àsia.
 • La Investigació, motor de creixement.
 • Ubicació al 22@ de Barcelona, el districte de la innovació i el disseny.

Pla d'estudis

Estructura del pla d'estudis

Crèdits per tipus de matèria:

 • Formació bàsica: 60 ECTS
 • Obligatòries: 60 ECTS
 • Optatives: 102 ECTS
 • Pràctiques externes: 6 ECTS
 • Treball Final de Grau: 12 ECTS

TOTAL: 240 ECTS

Workshops RAC

Els workshops RAC ofereixen la possibilitat de Reconeixement Acadèmic de Crèdits (RAC) per als estudiants del Grau en Disseny de BAU.

Veure els workshops

Competències

 • Desenvolupar la pròpia creativitat mitjançant l’aprenentatge de llenguatges artístics.
 • Adquirir coneixements en profunditat dels esdeveniments socioeconòmics i culturals determinants en l’evolució del disseny, i la visió dels mateixos des d’una perspectiva crítica.
 • Dominar les tècniques específiques i manejar les eines necessàries per al desenvolupament de la professió.
 • Desenvolupar projectes de disseny de manera creativa, innovadora i professional i aquests hauran de respondre a les necessitats i demandes de la societat.
 • Adquirir coneixements empresarials, de gestió i comunicació necessaris per a poder dissenyar i comercialitzar les seves creacions en el context del disseny nacional i internacional.
 • Desenvolupar habilitats per transmetre, exposar i comunicar, tant oralment com per escrit, les propostes personals de disseny ja sigui en la llengua nativa com en anglès.
 • Desenvolupar la professió des d’una actitud compromesa amb el desenvolupament sostenible i el respecte per l’entorn.
 • Desenvolupar habilitats per documentar-se i investigar en el camp del disseny.
 • Adquirir habilitats per desenvolupar projectes de disseny en treballs en equip i en estructures de col·laboració i cooperació.

Mobilitat internacional

Els programes de mobilitat són una línia fonamental d'actuació per facilitar l'intercanvi de continguts, metodologies i recursos, i per potenciar la generació i transmissió de coneixements.

Des d'aquesta perspectiva, la mobilitat d'estudiants és considerada a BAU un mitjà de coneixement mutu entre països i cultures diferents que convida al diàleg intercultural i a un intercanvi d'experiències educatives molt diverses i enriquidores.

BAU impulsa la mobilitat dels seus estudiants i el reconeixement internacional com a institució del disseny, i ofereix la possibilitat d'una educació internacional amb el programa ERASMUS i amb programes d'intercanvi amb universitats estrangeres de prestigi.

Llistat d'escoles i universitats amb convenis ERASMUS i de col·laboració.

Veure tots els projectes

Professorat

Fran Díaz, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social
Rebecca G. Mutell, Doctora. Llicenciada en Belles Arts (Imatge)
Lluís Alexandre Casanovas, Arquitecte, comissari i crític. Coordinador de l'itinerari de Disseny d'Interiors del Grau de Disseny
Pau de Riba, Doctorand. Graduat en Disseny Gràfic. Coordinador de l'itinerari de Disseny Gràfic i Comunicació Visual
Frank María, Doctor. Llicenciat en Belles Arts. Coordinador de l'itinerari de Disseny Audiovisual. Coordinador del Màster en Animació Stop Motion
Joan Ros, Dissenyador de moda. Coordinador de l'itinerari de Moda del Grau en Disseny
Roc Albalat, Dissenyador gràfic. Art. Realització

Roc Albalat

Dissenyador gràfic. Art. Realització

Jordi Álvarez, Comunicació Digital & Branding

Jordi Álvarez

Comunicació Digital & Branding

Serafín Álvarez, Doctorant. Llicenciat en Belles Arts. Producció artística i investigació. Artista

Serafín Álvarez

Doctorant. Llicenciat en Belles Arts. Producció artística i investigació. Artista

Elisa Amann, Doctoranda. Disseny de Moda. Coordinadora del Màster en Disseny, Tecnologia i Innovació en Moda

Elisa Amann

Doctoranda. Disseny de Moda. Coordinadora del Màster en Disseny, Tecnologia i Innovació en Moda

Montse Casacuberta, Llicenciada en Belles Arts. Artista. investigadora

Montse Casacuberta

Llicenciada en Belles Arts. Artista. investigadora

Jorge Caballero, Cineasta, Productor i Investigador Audiovisual

Jorge Caballero

Cineasta, Productor i Investigador Audiovisual

Marta Camps, Doctora en Innovació Educativa. Llicenciada en Belles Arts. Investigadora pedagògica i artística

Marta Camps

Doctora en Innovació Educativa. Llicenciada en Belles Arts. Investigadora pedagògica i artística

Anna Carreras, Llicenciada en Enginyeria de Telecomunicacions. Artista digital. Programadora

Anna Carreras

Llicenciada en Enginyeria de Telecomunicacions. Artista digital. Programadora

Anna Clemente, Llicenciada en Arquitectura. Il·lustradora

Anna Clemente

Llicenciada en Arquitectura. Il·lustradora

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Núria Costa, Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital

Núria Costa

Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital

Glòria Deumal, Llicenciada en Humanitats. TIC (e-learning)

Glòria Deumal

Llicenciada en Humanitats. TIC (e-learning)

Fran Díaz, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Fran Díaz

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Mireia Feliu, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Coordinadora del Departament de Projectes del Grau en Disseny i del Treball de Fi de Grau

Mireia Feliu

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Coordinadora del Departament de Projectes del Grau en Disseny i del Treball de Fi de Grau

Jaume Ferrete, Artista, investigador i docent. Veu, performance i tecnologies

Jaume Ferrete

Artista, investigador i docent. Veu, performance i tecnologies

Elisenda Fontarnau, Llicenciada en Belles Arts. Fotografia. Estilisme

Elisenda Fontarnau

Llicenciada en Belles Arts. Fotografia. Estilisme

Mª Àngels Fortea, Doctora. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. Coordinadora del departament de Contextos Culturals

Mª Àngels Fortea

Doctora. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. Coordinadora del departament de Contextos Culturals

Mariel Fuentes, Llicenciada en Arquitectura i Urbanisme. Il·luminació

Mariel Fuentes

Llicenciada en Arquitectura i Urbanisme. Il·luminació

Rebecca G. Mutell, Doctora. Llicenciada en Belles Arts (Imatge)

Rebecca G. Mutell

Doctora. Llicenciada en Belles Arts (Imatge)

Jordi Galobart, Desenvolupador freelance de webs i aplicacions digitals

Jordi Galobart

Desenvolupador freelance de webs i aplicacions digitals

Mariona García, Diplomada en Magisteri. Estudis de Disseny Gràfic. Cultura visual

Mariona García

Diplomada en Magisteri. Estudis de Disseny Gràfic. Cultura visual

Cristina Goberna, Llicenciada en Arquitectura. Recerca

Cristina Goberna

Llicenciada en Arquitectura. Recerca

Núria Gómez Gabriel, Doctora. Investigadora cultural, escriptora i curadora d'art

Núria Gómez Gabriel

Doctora. Investigadora cultural, escriptora i curadora d'art

Laura Gual, Llicenciada en Psicologia. Estudis de Belles Arts. Pedagogia terapèutica

Laura Gual

Llicenciada en Psicologia. Estudis de Belles Arts. Pedagogia terapèutica

Citlali Hernández, Doctoranda. Llicenciada en Disseny Industrial. Artista multidisciplinari

Citlali Hernández

Doctoranda. Llicenciada en Disseny Industrial. Artista multidisciplinari

Ricardo Iscar, Doctorand. Llicenciat en Dret. Imatge. Cinematografia

Ricardo Iscar

Doctorand. Llicenciat en Dret. Imatge. Cinematografia

Nico Juárez, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Nico Juárez

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Roger Guilemany, Dissenyador Industrial i Investigador en Disseny

Roger Guilemany

Dissenyador Industrial i Investigador en Disseny

Berta Julià, Dissenyadora industrial. Estratègia de comunicació. Economia circular.

Berta Julià

Dissenyadora industrial. Estratègia de comunicació. Economia circular.

Alejandra López Gabrielidis, Doctora. Llicenciada en Filosofia. Art i tecnologies digitals

Alejandra López Gabrielidis

Doctora. Llicenciada en Filosofia. Art i tecnologies digitals

Kike Macías, Graduat Superior en Disseny d'Interiors. Producte

Kike Macías

Graduat Superior en Disseny d'Interiors. Producte

Xavier Maixenchs, Dissenyador Industrial i Audiovisual

Xavier Maixenchs

Dissenyador Industrial i Audiovisual

Raül Maldonado, Grau en Disseny menció Gràfic. Direcció d'art

Raül Maldonado

Grau en Disseny menció Gràfic. Direcció d'art

Josep Maria Marimon, Graduat en Disseny Audiovisual. Coordinador del departament de Materialitats i Tecnologies

Josep Maria Marimon

Graduat en Disseny Audiovisual. Coordinador del departament de Materialitats i Tecnologies

Ricard Marimón, Graduat en Disseny Industrial

Ricard Marimón

Graduat en Disseny Industrial

Joan Maroto, Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital

Joan Maroto

Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital

Joan Martorello, Disseny de moda i direcció artística

Joan Martorello

Disseny de moda i direcció artística

David Martín, Graduat en Disseny Gràfic. Recerca en Art i Disseny

David Martín

Graduat en Disseny Gràfic. Recerca en Art i Disseny

Claudio Marzà, Graduat en Disseny de Moda. Arts digitals

Claudio Marzà

Graduat en Disseny de Moda. Arts digitals

Jorge Luis Marzo, Doctor. Llicenciat en Geografia i Història. Coordinador del Grup de Recerca GREDITS. Estudis culturals

Jorge Luis Marzo

Doctor. Llicenciat en Geografia i Història. Coordinador del Grup de Recerca GREDITS. Estudis culturals

Mònica Mestanza, Doctoranda en Comunicació. Disseny gràfic, direcció d'art i direcció creativa

Mònica Mestanza

Doctoranda en Comunicació. Disseny gràfic, direcció d'art i direcció creativa

Adrià Molins, Titulat Superior en Disseny Gràfic

Adrià Molins

Titulat Superior en Disseny Gràfic

Mariona Moncunill, Doctora. Artista. Investigadora

Mariona Moncunill

Doctora. Artista. Investigadora

Jesús Morentin, Graduat Superior en Disseny Gràfic. Tipografia

Jesús Morentin

Graduat Superior en Disseny Gràfic. Tipografia

Marta Morralla, Graduada Superior en Disseny de Moda. Patronatge

Marta Morralla

Graduada Superior en Disseny de Moda. Patronatge

María Fernanda Moscoso, Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

María Fernanda Moscoso

Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

David Ortiz Juan, Màster en Arts Visuals. Producció artística

David Ortiz Juan

Màster en Arts Visuals. Producció artística

Cris Noguer, Dissenyadora i investigadora

Cris Noguer

Dissenyadora i investigadora

Mireia P. Carbonell, Graduada en Disseny Gràfic. Comunicació. Storytelling

Mireia P. Carbonell

Graduada en Disseny Gràfic. Comunicació. Storytelling

Josep Pagà, Grau en Disseny menció Moda. Investigador i patronista

Josep Pagà

Grau en Disseny menció Moda. Investigador i patronista

Pau Pericas, Doctor. Llicenciat en Comunicació Audiovisual. Cinematografia

Pau Pericas

Doctor. Llicenciat en Comunicació Audiovisual. Cinematografia

Arnau Pi, Graduat en Disseny Gràfic. Cultura

Arnau Pi

Graduat en Disseny Gràfic. Cultura

Blanca Pia, Direcció d'art. Investigació

Blanca Pia

Direcció d'art. Investigació

Mercedes Pimiento, Artista i investigadora

Mercedes Pimiento

Artista i investigadora

Daniel Pitarch, Doctor. Investigador i artista.

Daniel Pitarch

Doctor. Investigador i artista.

Ingrid Pou, Dissenyadora de moda i bosses

Ingrid Pou

Dissenyadora de moda i bosses

Nataly dal Pozzo, Doctora. Llicenciada en Lletres (Història de l'Art). Estudis culturals

Nataly dal Pozzo

Doctora. Llicenciada en Lletres (Història de l'Art). Estudis culturals

Pierino dal Pozzo, Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de Gestió i Difusió Cultural

Pierino dal Pozzo

Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de Gestió i Difusió Cultural

Isa Quiles, Llicenciada en Belles Arts. Producció. UX UI

Isa Quiles

Llicenciada en Belles Arts. Producció. UX UI

Camila René Maggi, Doctoranda. Llicenciada en Arquitectura. Recerca. Estudis culturals

Camila René Maggi

Doctoranda. Llicenciada en Arquitectura. Recerca. Estudis culturals

Mariona Ribas, Disseny i direcció d'art

Mariona Ribas

Disseny i direcció d'art

Mónica Rikić, Llicenciada en Belles Arts. Art electrònic i programació creativa

Mónica Rikić

Llicenciada en Belles Arts. Art electrònic i programació creativa

Crisal Rodríguez, Llicenciada en Biologia. Neurociència. Artista. innovació cultural

Crisal Rodríguez

Llicenciada en Biologia. Neurociència. Artista. innovació cultural

Sílvia Rosés, Doctora. Llicenciada en Història de l'Art. Recerca

Sílvia Rosés

Doctora. Llicenciada en Història de l'Art. Recerca

Mario Santamaría, Producció artística

Mario Santamaría

Producció artística

Marina Salazar, Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Marina Salazar

Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Lucía Segurajáuregui, Dissenyadora i artista multidisciplinar

Lucía Segurajáuregui

Dissenyadora i artista multidisciplinar

Nadia Speranza, Graduada en Disseny Gràfic Editorial. Metodologia d'investigació i anàlisi

Nadia Speranza

Graduada en Disseny Gràfic Editorial. Metodologia d'investigació i anàlisi

David Torrents, Llicenciat en Belles Arts. Disseny gràfic. Cultura

David Torrents

Llicenciat en Belles Arts. Disseny gràfic. Cultura

David Ortega, Dissenyador d'interiors

David Ortega

Dissenyador d'interiors

Diego Suárez, Llicenciat en Enginyeria (Telecomunicacions). Arts digitals

Diego Suárez

Llicenciat en Enginyeria (Telecomunicacions). Arts digitals

Gabriel Ventura, Llicenciat en Humanitats. Literatura. Art. Pensament

Gabriel Ventura

Llicenciat en Humanitats. Literatura. Art. Pensament

Roger Vicente, Graduat en Disseny Gràfic. Direcció d'art. Producció audiovisual

Roger Vicente

Graduat en Disseny Gràfic. Direcció d'art. Producció audiovisual

Irena Visa, Artista visual i docent

Irena Visa

Artista visual i docent

Sortides professionals

 • Disseny gràfic, d’espais, audiovisual, de moda i/o de serveis
 • Direcció creativa
 • Direcció d'art
 • Màrqueting, comunicació i organització d'esdeveniments
 • Investigació
 • Equips de treball multidisciplinaris
 • Estratègia en innovació i investigació
 • Gestió i coordinació de projectes
 • Docència (universitària, de secundària o primària)
 • Ocupacions vinculades a la cultura del disseny, l’art i la creació: crítica, anàlisi, comissariat d'exposicions, edició de publicacions, etc.

Paral·lelament, el disseny ofereix una gran varietat de sortides professionals específiques en cadascuna de les disciplines d’especialització en funció de l'itinerari escollit:

Disseny gràfic: disseny d'identitat corporativa; disseny editorial; disseny web i entorns digitals; disseny d'apps; disseny de packaging; disseny per a publicitat, cinema i TV; disseny d'infografia i visualització de dades; disseny tipogràfic; disseny de senyalització i entorns, etc.

Disseny audiovisual: producció i realització audiovisual per a publicitat, cinema i TV; edició i postproducció audiovisual; disseny d'interacció audiovisual (web, app, interfícies, etc.); disseny d'espais i instal·lacions interactives i/o immersives; animació i modelatge 3D; realitat virtual i realitat augmentada; art i creació electrònica, etc.

Disseny d'interiors: disseny de mobiliari i equipament; disseny de producte; disseny d'espais efímers; disseny d'espais comercials (retail, visual merchandising, aparadorisme); rehabilitació d'espais; disseny 3D per a entorns digitals, etc.

Disseny de moda: patronatge; crítica de moda; il·lustració; estilisme; figurinisme i vestuari per a cinema, TV i publicitat; creació i anàlisi de tendències; coolhunter; aparadorisme, etc.

Cost

El cost de la matrícula es calcula multiplicant el nombre de crèdits pel preu de cada crèdit més el cost fix corresponent a les taxes universitàries, de gestió administrativa i les assegurances obligatòries.
El preu de l’ECTS per al curs 2024-25 és de 143 €.
El cost fix de les taxes universitàries, despeses de gestió i assegurances per al curs 2024-25 és de 200 €.
L’ import total del curs per 60 ECTS és de 8.780 €.

Condicions de pagament:

 • Opció 1. Complert (pagament únic)
  Si es paga tot el curs complert en formalitzar la matrícula, s’aplicarà un descompte del 3% sobre l’import total dels ECTS matriculats.

 • Opció 2. Fraccionat (3 pagaments)
  Primer pagament: 3.512 € (al formalitzar la matrícula)
  Segon pagament: 2.634 € (abans del 5/11)
  Tercer pagament: 2.634 € (abans del 5/1)

 • Opció 3. Fraccionat (10 pagaments)
  Consta d’un 1er pagament de 3.380 € (en formalitzar la matrícula) + 9 mensualitats fixes de 600 € (d’octubre a juny)

Beques i ajudes

Com a estudiant de grau de BAU, podràs gaudir de diferents beques i ajuts al llarg de la teva vida acadèmica al centre, així com descomptes especials i condicions preferents de finançament interns i externs.

Accés i matrícula

Vies d'accés

Preinscripció

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i d'admissió al primer curs dels estudis de grau. El procés de preinscripció es fa per internet a través del portal d'accés a la universitat.

Per conèixer els terminis consulta la web de l'Oficina de Preinscripció Universitària de Catalunya.

Matrícula

Una vegada realitzada la preinscripció, el següent i últim pas és matricular-te en la Secretaria de BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny, prèvia confirmació de l'assignació de la teva plaça.

Qualitat

La qualitat del sistema pedagògic de BAU està avalada i garantida per diversos indicadors i informes sota els segells AQU, RUCT, EUC, etc.

Veure la secció de Qualitat.

Titulació inscrita al Registre d’Universitats, Centres i Títols, RUCT

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Grau en Disseny.