Tornar al Grau en Disseny

Anàlisi i Teoria dels Teixits

Té com a objectiu dotar dels coneixements necessaris pel que fa als teixits, per fer possible un criteri i terminologia específica a l'hora d'implementar el teixit al procés d'ideació d'un projecte, així com aprendre diferents formes de disseny, modificació i construcció per a poder utilitzar lo com un element més que pugui ser capaç d'aportar valor conceptual i de disseny. També s'investigarà i experimentarà sobre quines són les tècniques i processos a través dels quals els teixits es poden transformar en elements i nomenclatures per a la construcció de peces de roba o altres objectes de disseny.

Dotar dels coneixements necessaris per a formar un criteri i terminologia especifica en quant a teixits per tal de poder dissenyar, escollir, planificar, comprar, i utilitzar els teixits adequats per a cada projecte, a més de conèixer diferents processos i formes de transformar-los.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM23

Continguts

Bloc 1. Introducció a l'assignatura.

 • Continguts i aplicació de l'assignatura dins el procés de treball del dissenyador de moda.
 • Sistemes de posicionament enfront de la indústria tèxtil.
 • Exemples de creativitat relacionats amb la investigació de la indústria tèxtil.
 • Timing i funcionament en els processos de selecció i aplicació.

Bloc 2. El teixit, classificació per origen.

 • Tipus de teixit per origen / extracció, les seves aplicacions, possibilitats i ús.
 • Origen natural i origen artificial.

Bloc 3. El teixit, classificació per textures i manufactura.

 • Tipus de textura, les seves característiques i els teixits més comuns que el representen.

Bloc 4. Sistemes d'estampació i tintat.

 • Classificació dels sistemes estampació per tècnica.
 • Processos de treball en alguns d'aquests sistemes, els més utilitzats pel dissenyador tèxtil; el raport: mirall, continu, all over, posicional.
 • Sistemes de reproducció i tintat singulars, manuals, tradicionals.

Bloc 5. Acabats.

 • Acabats entreteixits industrials.
 • Acabats superficials i efectes de tipus temporal industrials.

Bloc 6. Especialitzacions: Denim, PPTy pelleteria.

 • Introducció a les especialitzacions de PPT i pelleteria: origen, característiques, manufactura i usos més representatius.

Bloc 7. Exposición de la indústria del tricot a Europa.

 • Filatura, tipus de filats i condicionament de la filatura per al procés de producció.
 • Maquinària i tipus de màquines: tricotosa rectilínia, Cotton i tricotosa circular.
 • Característiques: Avantatges i inconvenients. Parts essencials d'una tricotosa rectilínia: Filetes, Guia fils, agulles carro, jocs, placa, variador, lleves del punt ...
 • Tipus de punt: Links, Jacquard, intarsia, Punt ple, Tramat, Interlock, ...
 • Llenguatge tècnic de signes del gènere de punt.
 • Tipus de teixits: Tall, minvat, integral.
 • Parts d'un teixit: Canals, mànigues, cisa, coll, augments, minvats, marques de muntatge i confecció ...
 • Diferència entre complements i fornitures.

Bloc 8. Desenvolupament del teixit: Proves inicials (ajustos màquina-filatura-teixit).

 • Concepte de densitat i galga, mesures desitjades (2 + 2 no són 4).
 • Desenvolupament del tipus de patró.
 • Teixit de diferents tipus de punts.

Bloc 9. Confección.Maquinaria de confecció: overlock, màquina de remallar, Màquina d'unir.

 • Sistema i procés del teixit de tall (Procés i maquinària).
 • Sistema i procés del teixit de minvat (Procés i maquinària).
 • Sistema i procés del teixit integral (Procés i maquinària).
 • Característiques: Avantatges i inconvenients de cada sistema.
 • Acabat i planxat final. Característiques de l'acabat final i sistemes per planxar.

Bloc 10. Desenvolupament i realització d'una col·lecció de punt.

 • Coneixement del mercat a qui va dirigida la col·lecció (home, dona, edat, juvenil, etc.).
 • Esbossos inicials i desenvolupament dels mateixos per a la seva industrialització (fitxes tècniques, filatura, etc.).
 • Definir tipus de filatura.
 • Definir el tipus de fabricació (tall, minvat o integral) i galga amb la qual es vol realitzar.
 • Estudi dels complements, canals, marques, colls, etc.
 • Procés de preparació abans de confeccionar (rentat, vaporat, etc.)
 • Estudi del procés de confecció.
 • Tipus d'acabat i planxa.

Resultats d'Aprenentatge

 • Coneix diferents tipus de teixits i els condicionants tècnics de reproducció seriada o única.
 • Coneix la característica de pes del teixit valorant l'efecte de volum.
 • Selecciona els teixits més adequats per a un projecte d'estampació.
 • Coneix el tipus d'acabat més adequat a la peça.
 • Considera la selecció de teixits en funció de l'impacte mediambiental.
 • Coneix les característiques i el procés mitjançant el qual es manufactura la pell.
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics del disseny de moda amb profunditat
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de moda de forma creativa i innovadora.

Competències Específiques

CE4. Aplica metodologies d'investigació adequades i variades segons l'Objecte d'estudi, Tant a la gestió del coneixement com a l'experimentació i la producció formal que responguin a Inquietuds acadèmiques i professionals.

Avaluació

 • La correcta realització i presentació de treballs dirigits es valorarà amb un 60% de la nota.
 • La correcta realització d'una prova escrita es valorarà amb un 30% de la nota.
 • Cal assistir al 70% de les classes per poder ser avaluat / a.
 • L'assistència a les sessions de classe i / o treball dirigit es valorarà amb un 10% de la nota.

Professorat

Claudio Marzà, Graduat en Disseny de Moda. Arts digitals

Claudio Marzà

Graduat en Disseny de Moda. Arts digitals