Tornar al Grau en Disseny

Tècniques Infogràfiques I

És una assignatura que posa en pràctica eines de representació gràfica assistides per ordinador específiques dels processos de disseny d'espais, com ara Atocad 3d, 3DMax, Vray, i Lumion. Utilitzant el mètode formatiu flipperclassroom es potencia no només el caràcter operatiu dels programes de representació sinó també, les seves qualitats projectives i de creació.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI23

Continguts

 • Aprenentatge i control de l'espai en tres dimensions i el correcte posicionament en els plànols de treball virtuals de Autocad.
 • Aprenentatge de les diferents eines de Autocad per generar i editar geometria tridimensional per posteriorment generar la seva planimetria. ser exportada la geometria 3D a altres programaris (3DMAX, Lumion, etc), imprimir-la en 3d o per altres processos industrials com fresar, tornejar, etc.
 • Introducció a les físiques virtuals de 3DMAX. Creació i edició de les diferents fonts luminicas vray i nadives. Creació, control i edició de la camara, creació bàsica de materials i textures basats en el motor de render VRAY.
 • Control del mapejat de les textures i acabats dels materials
 • Importació, gestió i edició de llibreries pròpies i externes.
 • Planificació estratègica per abordar projectes infogràfics 3D.Enquadraments, composició, llenguatges visuals, etc.
 • Control bàsic dels settings de VRAY per a una correcta optimització en els temps de render o animació.
 • Introducció a les físiques de Lumion. Creació edició de fonts. lumíniques,entorn,control de la càmera, aplicació de materials i textures.
 • Control de les llibreries pròpies i externes.
 • Aprendre a dotar a les animacions dels projectes d'una narrativa coherent, emocional i descriptiva d'acord amb les necessitats del projecte.
 • Aprenentatge dels diferents llenguatges visuals possibles en funció del timing del projecte, fase del projecte, rellevància, etc.
 • Modificacions bàsiques dels renders en Photoshop.
 • Introducció a la postproducció amb After effecs dels audiovisuals i renders.
 • Creació amb garanties d'un arxiu 3d per posteriorment ser imprès en 3D (prototip ràpid).

Resultats d'Aprenentatge

 • Genera imatges i modelats precisos en AutoCAD 3D aplicat a aixecaments espacials.
 • Anima imaginativament recorreguts espacials curts.
 • Il·lumina adequadament escenes amb llum diürna.
 • Es desenvolupa correctament en contextos d’interacció virtual mitjançant l’ús de les TIC.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

 • La participació activa a classe, fòrums temàtics organitzats a l'entorn virtual o altres plataformes, la puntualitat i l'assistència (70%obligatòria) es valoraran amb un 10%
 • El seguiment del treball realitzat a l'ordinador és un 15%
 • La correcta realització i presentació dels 4 exercicis proposats es valoraran amb un 60% (10%+15%+15%+20%)
 • El seguiment del treball realitzat al taller (expressió de projectes) es valorarà amb un 15%

Professorat

Ricard Marimón, Graduat en Disseny Industrial

Ricard Marimón

Graduat en Disseny Industrial