Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar

L'objectiu principal de l'assignatura és proporcionar a l'estudiant l'experiència necessària en el domini del programari professional més emprat en l'àmbit del disseny.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG93

Continguts

 • Publicació Digital Interactiva per a diferents dispositius amb l'eina Bütton, pluggin per a Indesign
 • Prototipat d'app amb l'eina Sketch App i Marvel
 • Creació de portfoli amb Wordpress, Tumblr, etc.

Resultats d'Aprenentatge

 • Utilitza correctament els programaris necessaris pel disseny i realització d’un producte editorial, tant en suport imprès com en suport digital.
 • Entén un flux de treball professional en el disseny, realització i producció final d’un producte editorial.
 • Usa de manera pertinent recursos online que li faciliten el treball col∙laboratiu.
 • Es desenvolupa correctament en l’ús general de les TIC i en especial en els entorns tecnològics propis de l’àmbit professional.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.

Competències Específiques

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

 • Exercicis pràctics treballats a classe: 20%
 • Primer exercici obligatori: 20%
 • Segon exercici obligatori: 20%
 • Tercer exercici obligatori: 20%
 • Participació activa a classe i a les activitats proposades, la puntualitat i l’assistència: 20%

Els criteris concrets d’avaluació de cada projecte i exercici es definan i discutiran abans de cada exercici.
Els exercicis pràctics tindran una valoració qualitativa i serveixen per a que l’estudiant sigui responsable del seu propi aprenentatge. Es valorarà la realització d’exercicis voluntaris.
Els exercicis obligatoris tindran un valoració quantitativa que es facilitarà després del lliurament corresponent.
Els criteris concrets d’avaluació de cada exercici es definiran i discutiran abans de cada exercici.

L’avaluació és continuada i es valorarà:

 • Realització i correcció progressiva d'exercicis pràctics d'aplicació dels continguts exposats
 • Realització d’exercicis individuals (a classe i autònoms)
 • Assistència a classe: OBLIGATÒRIA (només s’admeten 6 absències en tot el semestre, encara que estiguin justificades).

Puntualitat: a 10 minuts d’haver‐se iniciat la classe ja no es podrà accedir a l’aula i comptarà com una absència.