Tornar al Grau en Disseny

Taller de Moda III

Generar un espai de reflexió teòrica i projectual per tal de poder crear tant un imaginari com un concept book. Pretén ampliar els límits i enriquir la capacitat per generar idees noves.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM14

Sinopsi

Generar un espai de reflexió teórica i projectual per poder crear tant un imaginari personal com un avan-projecte. Pretén ampliar els límits i enriquir la capcitat de generar noves investigacions. Un espai on aprendre noves metodologies, a la vegada que incentivar l’esperit crític i l’anàlisi de projectes.

Objectius de l'assignatura

Aquesta assignatura forma part de la matèria de Projectes de Disseny de Moda i treballa sobre la recerca en disseny de moda, amb l’objectiu de detectar enfocs projectuals que ampliïn la capacitat per generar noves idees.

Els continguts s’elaboren a l’aula de taller a través d’exercicis específics de caràcter pràctic que permeten descobrir, afinar, o ampliar una mirada i uns àmbits d’interès propis, així com desenvolupar metodologies projectuals que posin a prova qualsevol intuïció conceptual.

La primera part es una investigació on sobre nosaltres mateixes, quins son els motors que ens acompanyen de forma constant. Quina es la nostra veu, quines són les experiències, idees i conceptes que travessen les nostres investigacions. Quines són les ulleres en les que mirem el món. Analitzem practiques anteriors per situar-nos, per reconéixer quins són els elements que sempre ens acompanyen. De quina forma personal entenem, categoritzem i veiem el mòn.

L’objectiu final consisteix en l’elaboració d’un avantprojecte que aglutini:

 • Una idea de projecte argumentant l’interès, necessitat, i viabilitat
 • Processos d’experimentació formal i tecnològic
 • Un imaginari referencial adient al projecte

Resultats d'aprenentatge

 • Sap realitzar un procés d’experimentació formal, matèrica , tecnològica i sap extreure’ns conclusions sobre la seva aplicació en un projecte
 • Sap realitzar un avant-projecte argumentant l’interès , viabilitat, i motivacions per a realitzar-lo
 • Construeix, a través del registre, un marc referencial cultural, artístic, i estètic, des de què poder desenvolupar un projecte de disseny
 • Argumenta amb rigor un procés de recerca en disseny utilitzant metodologies variades
 • Utilitza els mitjans al seu abast per crear objectes de disseny transmèdia

Ampliar informació

Professorat

Joan Ros, Dissenyador de moda. Coordinador de l'itinerari de Moda del Grau en Disseny

Joan Ros

Dissenyador de moda. Coordinador de l'itinerari de Moda del Grau en Disseny