Tornar al Grau en Disseny

Taller d'Espai II

Aquesta assignatura permet a l'estudiant, com la seva antecesora, seguir en el procés del Disseny d'Espais mitjançant l'anàlisi i la mirada crítica, posant el focus en la complexitat dels espais que interactuen i s'articulen a través del moviment.

En aquest segon Taller, l'aproximació i l'experimentació es centraran en desplegar eines, processos i metodologies amb diferents graus de performativitat en el disseny d'espais.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI63

Sinopsi

Taller d'Espais II és una assignatura de recerca i d'experimentació pertanyent a l'itinerari d'Espais; se centra en el desenvolupament de pràctiques, mètodes i eines que permeten analitzar i activar de manera crítica i creativa els atributs dels espais, des d'una perspectiva ecosistèmica i complexa. Acompanya processos capaços de construir una mirada situada que pugui atendre tots els aspectes, qualitats i capes de complexitat (físics, materials, performatius, sociopolítics…) que defineixen o modifiquen els espais a la societat contemporània, per tal de desplegar estratègies coherents de acció o transformació.

Objectius de l'assignatura

GENERALS
Aquesta assignatura cerca situar i explorar les pràctiques vinculades al disseny d‟espai desenvolupant estratègies de recerca i anàlisi crítiques; s'aproxima des de l'experimentació, el prototipat, el desplegament de protocols i eines, l'assaig-error, l'activació d'objectes sonda, el cos i el moviment, per proposar diferents formes de (re)conèixer i transformar els espais amb amplis nivells d'interdependències i complexitat. Un laboratori d'exploració pràctica i en context on el desplegament de diagrames, el desenvolupament col·lectiu de comunitats de pràctica i la posada en marxa de tàctiques creatives de representació acompanyaran els processos d'aprenentatge.

ESPECÍFICS

 • Aprendre a recollir, analitzar i representar informació i documentació específica sobre espais, atenent múltiples capes de complexitat
 • Desenvolupar tàctiques, mètodes i estratègies situades de recerca i experimentació amb/des/per a lespai que permetin la construcció duna mirada crítica pròpia i lelaboració de propostes innovadores
 • Explorar llenguatges, formats i tècniques de representació creatives articulades a través de narratives coherents i noves que sostenen i acompanyen la complexitat
 • Investigar amb referents de forma rigorosa, desenvolupant una comunitat de pràctiques àmplia que pugui relacionar-se amb els diferents contextos disciplinars del disseny
 • Aplicar de manera coherent i creativa intencions i estratègies dacció, intervenció i transformació en els processos de disseny despais

Resultats d'aprenentatge

 • Identifica i analitza de manera crítica les característiques, els aspectes, les qualitats i els nivells d'interrelacions de complexitat (atributs físics, materials, performatius, culturals, ambientals…) que configuren, defineixen i activen els espais
 • Explora, experimenta i qüestiona els atributs que configuren, defineixen i activen els espais desplegant eines, tàctiques i mètodes múltiples vinculats a la pràctica del disseny
 • Aplica de forma coherent i raonada intencions i estratègies que transformen i/o generen espais i situacions
 • Comunica, representa i elabora un relat adequat, nou i coherent a través de diferents llenguatges i recursos, i és capaç de transferir tant les claus de la investigació a través de l'anàlisi i l'experimentació, com els arguments complexos que situen les estratègies i criteris de transformació i/o generació despais
 • Construeix adequadament una comunitat de pràctiques i referents propis que posi en relació la pràctica al taller amb altres aproximacions crítiques, metodològiques, formals, estètiques, instrumentals o disenyístiques en l'àmbit de les qualitats de l'espai

Ampliar informació

Professorat

Camila René Maggi, Doctoranda. Llicenciada en Arquitectura. Recerca. Estudis culturals

Camila René Maggi

Doctoranda. Llicenciada en Arquitectura. Recerca. Estudis culturals