Tornar al Grau en Disseny

Activitats Formatives (RAC) o Assignatura Optativa d'una altra menció

Entre els 102 crèdits optatius a cursar en el pla d’estudis es contempla la possibilitat que 6 crèdits puguin ser reconeguts com a RAC. Els RAC són els crèdits que els estudiants poden obtenir per participar en activitats universitàries no programades en el Pla d’Estudis. Poden ser de caràcter cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidari i de cooperació.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Quart curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: -