Tornar al Grau en Disseny

Patronatge IV

Realització del Treball Fi de Grau, desenvolupant el patronatge d'una col·lecció personal i innovadora, a més de saber tastar sobre un cos per corregir i rectificar prototips.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM54

Continguts

 • Desenvolupament del patronatge del Treball Final de Grau.
 • Fittings del Treball Final de Grau.

Resultats d'Aprenentatge

 • Desenvolupar els patrons de la seva col·lecció que ell mateix ha dibuixat i que presenten una alta complexitat tècnica.
 • Avalua correctament el fitting de les peces de la seva pròpia col·lecció.
 • Identifica i resol els problemes dels prototips de la seva pròpia col·lecció.
 • Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixen el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com en el professional dins el camp del disseny de moda.
 • Assumeix diferents responsabilitats en el treball individual col·laboratiu i avalua els resultats obtinguts.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

Seguiment del treball dirigits a través del fitting dels prototips.
S'avaluarà puntualitat i l'actitud receptiva a classe cap a la matèria

 • Assistència a classe obligatòria d'un 70%
 • Procés d'investigació i desenvolupament dels prtototipos TFG. 20%
 • Peça definitiva TFG. 60%
 • Autonomia en el procés d'elaboració del TFG. 20%

Professorat

Marta Morralla, Graduada Superior en Disseny de Moda. Patronatge

Marta Morralla

Graduada Superior en Disseny de Moda. Patronatge