Tornar al Grau en Disseny

Tècniques Infogràfiques II

Aquesta assignatura permet seguir explorant la representació assistida per ordinador aprofundint en el coneixement de noves eines digitals. Es posa el focus en el disseny d'interfície o disseny per a pantalla de peces interactives, es fa una introducció a UX UI per a web i apps. Es realitzen prototips d'aplicacions i s'introdueix a l'estudiant en el maneig de les plataformes Wordpress i WebFlow.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI73

Continguts

Generació de models 3d avançats a partir del software Autocad 3d i 3dmax/vray segons la següent relació:
-Principals modificadors de modelatge més utilitzats en arquitectura i interiorisme.
-Utilització de materials i ajust del mapejat avançats a les geometries.
-Llums vray ies.
-Càmeras i animació bàsica.
-Renderitzat i postproducció.
-Settings Vray.
-Materials avançats Vray.
-Motor de render Vray.
-Domini de les físiques de Lumion.
-Postproducció avançada en Lumion.

Retoc i postproducció avançat amb Premiere/After Effecs.

Resultats d'Aprenentatge

 • Genera imatges i audiovisuals virtuals 3D, amb un marcat caràcter descriptiu i emocional de projectes espacials.
 • Anima imaginativament recorreguts espacials amb 3dmax i Lumion.
 • Il·lumina adequadament escenes amb llum diurna i llum artificial per entorns nocturns.
 • Relaciona correctament entre si els programes de dibuix i rendaritzat 3D i els aplica convenientment.
 • Renderitza creativament imatges produïdes en 3D utilitzant els programes de software fonamentals per a la disciplina del disseny d’espais interiors.
 • Dotar als audiovisuals / videos de una narrativa i llenguatge cinematografica adient per a cada projecte.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

La participació activa a classe, fòrums temàtics organitzats a l'entorn virtual o altres plataformes, la puntualitat i l'assistència (70%obligatòria) es valoraran:

 • La correcta realització i presentació dels 5 exercicis proposats es valoraran amb un 60% (20%+20%+20%+20%+20%)

Professorat

Ricard Marimón, Graduat en Disseny Industrial

Ricard Marimón

Graduat en Disseny Industrial