Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Iniciació als Projectes de Disseny I

(*) L'estudiant pot escollir les assignatures d'Iniciació als Projectes i Expressió Gràfica segons la menció que vulgui cursar. Aquesta elecció no afecta a la menció d'itinerari.

L’assignatura forma part de la matèria d’Iniciació als Projectes de Disseny i té per finalitat potenciar i aprofundir en les metodologies projectuals del disseny contemporani. L'assignatura és un marc necessari perquè l'alumne pugui aprendre i pugui practicar certes metodologies de recerca, de conceptualització i de formalització. Aquest aprenentatge es realitzarà a través de l'execució de diferents projectes. Durant el curs, es duran a terme quatre projectes i diferents treballs complementaris perquè els alumnes puguin practicar altres maneres d’encarar els reptes. L’estudiant haurà de realitzar projectes de disseny tot iniciant-se en els àmbits del disseny gràfic, de la moda, d’interiors o d’audiovisual, i aprendrà la terminologia específica.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB022

Continguts

Els continguts de les assignatures de projectes responen a una lògica processual. Els alumnes han d'assumir i saber aplicar els processos necessaris per a la creació de projectes de disseny. Aquests processos responen a la següent estructura:

 • Investigació
 • Conceptualització
 • Formalització

En la fase d'investigació els alumnes s'enfronten a l'anàlisi d'una problemàtica. La investigació podrà ser executada seguint múltiples processos: científic i especulatiu. En aquesta assignatura la selecció de la metodologia d'investigació serà escollida pels mateixos docents segons sigui la necessitat de cadascun dels problemes. En la fase de conceptualització els alumnes definiran conceptual i visualment les premisses del projecte a través d'esquemes, gràfics, mapes de conceptes, imaginaris visuals, etc. En la fase de formalització l'alumne haurà de crear l'objecte de disseny a partir de les premisses prèviament definides i utilitzant els llenguatges més adients.

Projecte 1

 • Àmbit d'actuació : Dissenyant amb la ciència
 • Repte: Redisenyar
 • Mètode de treball: Científic 

Projecte 2

 • Àmbit d'actuació : Joc i atzar
 • Repte : Ordenar el caos 
 • Mètode de treball: Paramètric

Resultats d'Aprenentge

 • Aplica correctament diferents processos projectuals de disseny inductius i comparatius aplicats a les diferents disciplines del disseny amb diferents tècniques de conceptualització.
 • Entén el llenguatge específic de les diferents disciplines del disseny. Utilitza els referents específics de la disciplina en els projectes de disseny.
 • Aplica una recerca social qualitativa durant el procés de recerca projectual centrant l’atenció amb l’usuari.
 • Realitza un prototipatge experimental vinculat a una disciplina .
 • Comunica a tot tipus d'audiències especialitzades o no  de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny.
 • Aplica procediments propis de la investigació científica en el desenvolupament de l’activitat formativa i professional.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

CE11. Planifica i organitza eficientment,  els processos de treball, propis o d’equip,  d’un projecte de disseny,  estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i,  posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

Els resultats d'aprenentatge seran avaluats a partir de 2 projectes centrals i un de complementari (com a mínim), seguint el següent esquema percentual:

 • Projecte 1: 30%
 • Projecte 2: 30%
 • Suma d’exercicis complementaris (1, 2 o 3): 30%
 • Participació: 10%