Tornar al Grau en Disseny

Iniciació als Projectes de Disseny I

A l’assignatura s’aprofundeix en l’aprenentatge de com podem desenvolupar projectes de disseny. D’una banda, es potencien les pràctiques de les diferents metodologies projectuals, això és, de les diferents maneres d’investigar, conceptualitzar i formalitzar en el disseny. Per altra banda, s’aprofundeix també en els diferents llenguatges vinculats al disseny: moda, audiovisuals, gràfic i espais. Per últim, es posa també l’accent en la capacitat d’anàlisi, ja sigui en relació a realitats objectes d’estudi, contextos, referències visuals, projectes de disseny o artístics, o fins i tot en la capacitat d’anàlisi dels propis resultats de les propostes plantejades.

(*) L'estudiant pot escollir les assignatures d'Iniciació als Projectes i Expressió Gràfica segons la menció que vulgui cursar. Aquesta elecció no afecta a la menció d'itinerari.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB022

Sinopsi

A l’assignatura d’Iniciació als Projectes de Disseny I s’aprofundeix en l’aprenentatge per desenvolupar projectes de disseny. D’una banda, es potencien les pràctiques de les diferents metodologies projectuals, això és, de les diferents maneres d’investigar, conceptualitzar i formalitzar en el disseny. Per altra banda, s’aprofundeix també en els diferents llenguatges vinculats al disseny: moda, audiovisuals, gràfic i espais. Per últim, es posa també l’accent en la capacitat d’anàlisi, ja sigui en relació a realitats objectes d’estudi, contextos, referències visuals, projectes de disseny o artístics d’altres professionals, o fins i tot en la capacitat d’anàlisi dels propis resultats de les pràctiques corresponents a les propostes plantejades.

Objectius de l'assignatura

Durant el curs es realitzen entre 3 i 4 projectes, així com treballs complementaris a través dels quals l’estudiantat es planteja processos de projectació de manera diversa. L’estudiantat haurà de realitzar projectes de disseny iniciant-se en els àmbits de disseny gràfic, de moda, d’interiors o d’audiovisual, tot aprenent la terminologia específica.

Per tal que els processos d’aprenentatge siguin el màxim de profitosos, és imprescindible la participació activa per part de l’estudiantat a les activitats i dinàmiques de classe.

Resultats d'aprenentatge

 • Aplica correctament diferents processos projectuals de disseny inductius i comparatius aplicats a les diferents disciplines del disseny amb diferents tècniques de conceptualització
 • Entén el llenguatge específic de les diferents disciplines del disseny. Utilitza els referents específics de la disciplina en els projectes de disseny
 • Aplica una recerca social qualitativa durant el procés de recerca projectual centrant l’atenció amb l’usuari
 • Realitza un prototipatge experimental vinculat a una disciplina
 • Comunica a tot tipus d’audiències especialitzades o no de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny
 • Aplica procediments propis de la investigació científica en el desenvolupament de l’activitat formativa i professional
 • Fomenta la igualtat de gènere en els seus projectes de disseny

Ampliar informació

Professorat

Mariona García, Diplomada en Magisteri. Estudis de Disseny Gràfic. Cultura visual

Mariona García

Diplomada en Magisteri. Estudis de Disseny Gràfic. Cultura visual

Frank María, Doctor. Llicenciat en Belles Arts. Coordinador de l'itinerari de Disseny Audiovisual. Coordinador del Màster en Animació Stop Motion

Frank María

Doctor. Llicenciat en Belles Arts. Coordinador de l'itinerari de Disseny Audiovisual. Coordinador del Màster en Animació Stop Motion

Elisa Amann, Doctoranda. Disseny de Moda. Coordinadora del Màster en Disseny, Tecnologia i Innovació en Moda

Elisa Amann

Doctoranda. Disseny de Moda. Coordinadora del Màster en Disseny, Tecnologia i Innovació en Moda

Pierino dal Pozzo, Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de Gestió i Difusió Cultural

Pierino dal Pozzo

Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de Gestió i Difusió Cultural

Mireia P. Carbonell, Graduada en Disseny Gràfic. Comunicació. Storytelling

Mireia P. Carbonell

Graduada en Disseny Gràfic. Comunicació. Storytelling