Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Creació i Autoria Digital II

Creació i Autoria Digital II és una assignatura d’introducció a la conceptualització, disseny i maquetació de pàgines web.
Formar als estudiants en l’anàlisi, conceptualització, disseny, desenvolupament e implementació d’un projecte web real, que respongui a les necessitats del medi avui en dia en termes d’optimització , usabilitat i visualització en dispositius mòbils 
L’objectiu final és que l’alumne adquireixi una visió global del medi web, i sigui capaç de projectar amb contingut multimèdia tenint en compte tant el seu potencial creatiu com els seus requisits tècnics.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: GDVA63

Continguts

Introducció i conceptes previs. Terminologia web. 
Mòdul 1: CONCEPTUALITZACIÓ
Tema 1. Procés de treball i fluxos de treball en un projecte web
Tema 2. Diferents tipus de dissenyador web (UX, Visual, UI dev)
Tema 3. Definició dels objetius: Briefing, user persona, benchmarking

Mòdul 2: UX: EXPERIÈNCIA D'USUARI
Tema 1. Arquitectura de la informació i estratègia de continguts. Flow charts.
Tema 2. Principis d’usabilitat
Tema 3. Wireframes
Tema 4: Testeig i eines de prototipat

Mòdul 3: UI : DISSENY D'INTERFÍCIE
Tema 1. Resolucions de pantalla
Tema 2. Treball amb fotografia/Imatge
Tema 3: Legibilitat i Tipografia
Tema 4: Iconografia
Tema 5. Color
Tema 6. Grid / Retícules

Mòdul 4: MAQUETACIÓ I ESTILS. DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE WEB.
Tema 1: Maquetació web: Estructura i contingut HTML +CSS 
Tema 2: Nous estàndards : HTML5 i web semàntica + CSS3 
Tema 3: Responsive Web Design. Optimització per a dispositius mòbils.
Tema 4: HTML5: Àudio i vídeo. Compressió de vídeo per a plataforme on-line.

Mòdul 5: TEST I PUBLICACIÓ DE LA WEB.

Mòdul 6: AMPLIACIÓ AMB ALTRES LLENGUATGES WEB.
Tema 1: APls i codi obert per a dissenyadors; implementació de xarxes socials, formularis, optimització, interactivitat,... 

Mòdul 7: GESTORS DE CONTINGUTS
Tema 1: Wordpress 

Mòdul 8: APLICACIONS MÒBILS
Tema 1: Web apps. Introducció a la conceptualització i disseny visual d'aplicacions mòbils. Prototips.

Resultats d'Aprenentatge

Aplica els llenguatges de disseny gràfic (estructura, color, contrast, tipografia...) en diferents suports de disseny audiovisual.
Gestiona els processos de conceptualitzacio, disseny i desenvolupament d'una aplicació interactiva i/o multiplataforma (on-line y off-line)
Comprèn les tècniques de muntatge, estructuració de la informació i connexió de continguts.    
Aplica a nivell bàsic  les bases de llenguatges de programació.
Utilitza adeqüadament les eines especifiques de creació i maquetació de contingut per al web.
Optimitza el material multimèdia segons les necessitats del medi al qual és dirigeix.
Utilitza el llenguatge audiovisual i els diferents recursos per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l’àmbit del disseny audiovisual 
Coneix les possibilitats de la plataforma web en quant a integració i difusió del producte audiovisual

Competències Específiques

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ: Observació de la participació, Realització de treballs o projectes, Seguiment del treball realitzat.

CRITERIS ESPECÍFICS: L'avaluació d'aquesta assignatura es realitzarà a partir de les notes de les entregues periòdiques, el projecte final i la participació a classe. És imprescindible entregar i aprovar tots els exercicis per a aprovar l'assignatura.

Lliurament dels exercicis de classe (HTML5, CSS3 i Responsive Web Design) - 30% de la nota final.
Avaluació del portfoli CMS - 20% de la nota final.
Avaluació continuada del projecte final (HTMLS+CSS3+Responsive+Defensa Pública) - 40% de la nota final.
Participació a classe - 10% de la nota final.
L’assistència és obligatòria, i és necessari assistir a un mínim del 70% de les classes per poder ser avaluat/da.