Tornar al Grau en Disseny

Programació per a Dissenyadors

L'objectiu principal de l'assignatura és aportar a l'alumne el coneixement del llenguatge i dels conceptes de creació gràfica i d'interacció a partir de codi i algorismes. Està pensada per alumnes que comencen des de zero, es pot seguir amb tranquil·litat sense coneixements previs. L’assignatura presenta projectes que mesclen programació amb disseny i que surten dels programes comercials convencionals.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG44

Sinopsi

L’assignatura aportar a l’alumne el coneixement del llenguatge i dels conceptes de creació gràfica i d’interacció a partir de codi i algorismes. Està pensada per alumnes que comencen des de zero, es pot seguir amb tranquil·litat sense coneixements previs. L’assignatura presenta projectes que mesclen programació amb disseny i que surten dels programes comercials convencionals.

Objectius de l'assignatura

L’objectiu principal de l’assignatura és aportar a l’alumne el coneixement del llenguatge i dels conceptes de creació gràfica i d’interacció a partir de codi i algorismes.

 • Adquirir les habilitats i coneixements per a participar en projectes pluridisciplinars que mesclen programació i disseny
 • Dotar d’un coneixement genèric que dona major llibertat creativa als dissenyadors en l’ús de l’ordinador, més enllà dels programes comercials
 • Contribuir, amb les habilitats de programació, a estructurar els processos i projectes per tal de resoldre problemes complexos de manera ordenada
 • Aplicar als projectes solucions de gràfica generativa, automatització de processos i visualització de dades per tal d’aprofitar les especificitats i avantatges de la programació en el disseny
 • Usar de manera pertinent recursos online (dades, imatges, vídeo, audio, informació) per a crear projectes de disseny programat tot respectant les disposicions legals de propietat intel·lectual
 • Plantejar projectes de tipus generatiu i ser capaços de curar i triar el resultat final més escaient a la proposta
 • Entendre la interacció entre persona i màquina (amb el ratolí, el teclat i altres interfícies) i aplicar-la a projectes de disseny generatiu i/o interactiu
 • Saber traslladar plantejaments gràfics creats amb programació a altres suports per a realitzar peces finals en altres formats fora de pantalla

Resultats d'aprenentatge

 • Relaciona i utilitza diferents eines per a crear projectes en què es poden integrar peces gràfiques programades
 • Coneix i utilitza adequadament la nomenclatura específica i geek
 • Entén i aplica als projectes de disseny gràfic els algoritmes, la gràfica generativa, la interacció i la visualització de dades
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l’àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora

Ampliar informació

Professorat

Anna Carreras, Llicenciada en Enginyeria de Telecomunicacions. Artista digital. Programadora

Anna Carreras

Llicenciada en Enginyeria de Telecomunicacions. Artista digital. Programadora

Lucía Segurajáuregui, Dissenyadora i artista multidisciplinar

Lucía Segurajáuregui

Dissenyadora i artista multidisciplinar