Tornar al Grau en Disseny

Construcció i Instal·lacions I

Aquesta assignatura té com a objectiu principal la introducció als estudiants al coneixement  de la materialitat dels projectes i obres de disseny d’interiors des de dues vessants fortament interrelacionades tradicionalment conegudes com a construcció i instal·lacions. 

És una assignatura particularment centrada, per una banda, en el coneixement dels materials, per l’altra, en el coneixement, la capacitat reflexiva i la formació de criteri sobre el confort ambiental, la sostenibilitat, la acústica i els sistemes  de control vinculats a tots ells.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI43

Sinopsi

Aquesta assignatura té com a objectiu principal la introducció als estudiants al coneixement de la materialitat dels projectes i obres de disseny d’interiors des de dues vessants fortament interrelacionades tradicionalment conegudes com a construcció i instal·lacions.

Objectius de l'assignatura

Aquesta assignatura té com a objectiu principal la introducció als estudiants al coneixement de la materialitat dels projectes i obres de disseny d’interiors des de dues vessants fortament interrelacionades tradicionalment conegudes com a construcció i instal·lacions.

És una assignatura particularment centrada, per una banda, en el coneixement dels materials, per l’altra, en el coneixement , la capacitat reflexiva i la formació de criteri sobre el confort ambiental, la sostenibilitat, la acústica i els sistemes de control vinculats a tots ells.

Per altra banda i reforçant aquesta relació, l’estudiant coneixerà el que suposa el confort en l’espai i com hi intervé l’ús de l’energia i per tant haurà d’adquirir coneixements teòrics de les instal·lacions i sistemes que hi influeixen de manera directa, com l’acondicionament i qualitat de l’aire i l’acústica.

Resultats d'aprenentatge

 • Coneix els Diferents materials utilitzats habitualment en el disseny d’espais
 • Classifica els materials més adequats per a cada sistema constructiu
 • Identifica els diferents maerials segons les seves característiques
 • Identifica els paràmetres que defineixen el confort de l’espai
 • Coneix i analitza de manera crítica els diferents sistemes de qualitat i d’acondicionament de l’aire i les seves implicacions en l’espai
 • Coneix i analitza de manera crítica els requeriments acústics de l’espai

Ampliar informació

Professorat

Mariel Fuentes, Llicenciada en Arquitectura i Urbanisme. Il·luminació

Mariel Fuentes

Llicenciada en Arquitectura i Urbanisme. Il·luminació

Cris Noguer, Dissenyadora i investigadora

Cris Noguer

Dissenyadora i investigadora