Tornar al Grau en Disseny

Manipulació i Estampació de Teixits

En aquesta assignatura es coneixerà i aplicaran diferents tècniques avantguardistes al camp tèxtil per desenvolupar col·leccions innovadores adaptant les idees projectuals als condicionaments de la indústria, posicionant-se sobre problemes ecològics i mediambientals que puguin incidir en el seu procés de recerca.

Aplica tots els coneixements obtinguts durant la carrera per desenvolupar col·leccions innovadores de teixits mitjançant les tècniques i eines que s'introduiran a l'assignatura: biomaterials, teixits tècnics, impressió 3D, tall làser... L'estudiant adaptarà les seves idees projectuals als condicionaments de la indústria tèxtil i es posicionarà sobre problemes ecològics i mediambientals que poden incidir en el seu procés d’experimentació.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM34

Continguts

 • Teoria per a la realització d'una proposta de concepte original per desenvolupar la col·lecció de teixits.
 • El book de teixits, característiques i components d'una proposta professional i coherent.
 • Plantejament de la paleta de colors.
 • Elaboració de la col·lecció de teixits en relació al concepte elaborat.
 • Tècniques comuns de tiny, tinys naturals i quimics, proporcións i procediments.
 • Tècniques d'estampació, pintures i materials estàndards en serigrafia tèxtil.
 • Tècniques d'avantguarda, tall làser, impreció de teixits en 3D, àcids.
 • Tècniques tradicionals d'estampació, batik, shibory.
 • Modificacions de teixits per diferents tècniques.
 • Creació de teixits o superfícies manipulables.
 • Característiques del mostrari de teixits, com presentar el projecte, formats, informació técnica a incloure, maquetació...
 • Confecció d'un diari o bitàcola sobre el procés d'investigació requerit per materialitzar els diferents teixits de la col·lecció.
 • Directrius per permetre la classificació dels diferents processos duts a terme en la manipulació o creació del teixit, amb llenguatge tècnic i coherent que permeti la reproducció del procés.
 • Elaboració de la col·lecció d'estampats i posicionals en relació al concepte elaborat.
 • Raports, creació d’un motiu que permeti la seva reproducció seriada en un teixit, ferramentes bàsiques d’illustrator per a dur a terme aquesta tècnica.
 • Creació d'un motiu original per a posicionar de diferents formes en una peça de roba, posicional, all over, encaix en patró i continuitat en diferents peces del patró.

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica tots els coneixements i les tècniques específiques de l’experimentació per desenvolupar col·leccions coherents de teixits.
 • Adapta les seves idees projectuals als condicionaments de la indústria tèxtil.
 • Tria i manipula diferents tipus de teixits i de tècniques per adaptar-se als condicionaments tècnics d’una reproducció de manera seriada.
 • Es posiciona sobre problemes ecològics i mediambientals que poden incidir en el seu procés d’experimentació tèxtil.
 • Coneix i aplica correctament les diferents tècniques d’estampació tèxtil.
 • Crea i innova en l’àmbit de nous teixits i estampats.
 • Planteja intervencions en coherència amb els valors democràtics i de sostenibilitat mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones.
 • Realitza processos d’avaluació sobre la pròpia pràctica i d’altres de forma crítica i responsable.

Competències Específiques

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

Disseny i planificació d'una proposta de concepte sobre la col·lecció de teixits a desenvolupar: 20%
Realització del moodboard: 80%
Exposicions oral, defensa del projecte i treball diari: 20%
Elaboració de la col·lecció de teixits en relació al concepte elaborat: 40 %
Realització de la col·lecció: 80%
Exposicions oral i defensa del projecte: 10%
Anàlisi i contrastació de dades o procesos: 10 %
Elaboració de la col·lecció d'estampats i posicionals en relació al concepte elaborat: 30%
Realització de la col·lecció: 80%
Exposicions oral i defensa del projecte: 10%
Anàlisi i contrastació de dades o processos: 10%
Assistència i participació:10%

Professorat

Núria Costa, Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital

Núria Costa

Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital

Ane Castro, Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital

Ane Castro

Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital

Sol Prado, Dissenyadora tèxtil i artista audiovisual

Sol Prado

Dissenyadora tèxtil i artista audiovisual