Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Disseny

Taller d'Expressió i Comunicació

Aquest taller aborda els fenòmens de la comunicació i l'expressió des de diferents angles per oferir una visió àmplia i contemporània, emmarcada en l'àmbit del disseny. Per això, en els dos mòduls en què es divideix el taller, impartits per professors diferents, es treballaran maneres diverses de posar en relació la paraula, la imatge i el cos com a dispositius d'expressió i comunicació.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF021

Continguts

Mòdul 1. Taller d'Expressió i Comunicació escrita i oral

1- Introducció a la investigació

 • Manual d'estil editorial: principis bàsics
 • Ús de fonts i cites bibliogràfiques
 • L'escriptura argumentativa en un projecte d'investigació

2- Presentació visual i oral d'un projecte

 • La comunicació oral d'un projecte: el PechaKucha
 • El Storyboard com a Eina de comunicació
 • Usos no representatius de la imatge

3- Expressió Transmedia

 • La imatge i la paraula com a dimensions expressives
 • Tècniques d'avantguarda i guerrilla de la comunicació

Mòdul 2. Taller de cos, Creativitat i Moviment

 • El paper i la importància del cos en el treball creatiu i en l'àmbit del disseny en particular. El cos com a generador d'idees. La relacions ens cos i ment
 • La consciència del propi cos: de les parts articulades diferenciades i del tot
 • El moviment com a pràctica que ens ajuda a aprofundir en l'aprenentatge sobre nosaltres mateixos, sobre allò que ens envolta i sobre el demà ( 'move to learn')
 • El cos en dues dimensions: receptiva i expressiva. El llenguatge del cos
 • La percepció, els sentits
 • La presència: estar davant d'un públic, ser el centre d'atenció. Com el públic ens afecta i com podem afectar al públic
 • La performance, centrada en el cos i entès com la pràctica d'elaborar presentacions per a un públic en què es fan servir diferents recursos expressius, comunicatius, espacials, escenogràfics, tècnics, artístics, audiovisuals, textos ...
 • Moure i ser moguts. Manipulacions senzilles 'hands on'
 • La intel·ligència corporal en el marc de la teoria de les intel·ligències múltiples
 • La intel·ligència intuïtiva: Deixar que el cos propi la iniciativa i prengui decisions
 • Moviment i so / música: com interactuen
 • La improvisació com a entrenament creatiu. Ús de diverses partitures ('scores') per a la improvització
 • Pràctiques de composició (composició elaborada i composicions en l'instant)

Resultats d'Aprenentatge

 • Estructura de manera lineal un discurs, sigui oral o escrit, de manera que pugui comunicar un projecte de disseny.
 • Aplica adequadament la citació bibliogràfica i les fonts i sap elaborar una bibliografia.
 • Utilitza la imatge i el text com a eines d'expressió i comunicació creativa.
 • Mostra habilitats per a la improvisació en moviment i la comunicació no verbal.
 • Mostra habilitats per crear i desenvolupar 'performances' / presentacions, manejant diferents recursos expressius (àudio, projecció), espacials, de posada en escena (vesturaio, atrezzo) i de llenguatge corporal.
 • Comunica a tot tipus d'audiències, especialitzades o no, (clients, fabricants, proveïdors), de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny.
 • Mostra actituds de respecte cap a la diversitat lingüística, social i cultural.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortográfica i gramatical en català, espanyol o anglès.

Competències Específiques

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

Avaluación

Mòdul 1) Taller de Comunicació i Expressió
Primer bloc. Realització d'una investigació (individual) 25% de la nota final
Segon bloc. Presentació de la investigació (individual) 15% de la nota final
Tercer bloc (projecte comú als dos mòduls), performance d'un projecte de recerca (grupal) 10% de la nota final

Mòdul 2) Taller de cos, Creativitat i Moviment
Es realitzaran 3 exercicis avaluables que es presentaran a classe: un individual, un a grups de 3 i un altre en equip
PR 01: exercici individual: 10% del taller (5% de la nota final)
PR 02: ejercico en equip: 20% del taller (10% de la nota final)
PR 03: exercici en equip: 20% del taller (10% de la nota final)
Treball a classe (participació, actitud, evolució ...): 50% del taller (25% de la nota final)

LA NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA ÉS LA MITJA DELS DOS MÒDULS. PER APROVAR L'ASSIGNATURA CAL APROVAR ELS 2 MÒDULS