Tornar al Grau en Disseny

Taller d'Expressió i Comunicació

Aquesta assignatura de l'àrea de cultura té com a objectiu facilitar a l’alumnat del grau en disseny, les eines necessàries per a fomentar la seva capacitat expressiva i comunicativa. Per a això, se'ls oferirà una visió àmplia i contemporània del seu potencial creatiu a través de l'expressió oral, l'escriptura i l'expressió corporal. Un taller expandit que utilitza les nocions d'espai, veu i paraula com a elements indispensables per a aprendre a comunicar les nostres idees.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF021

Sinopsi

Aquest taller aborda els fenòmens de la comunicació i l'expressió, a partir del cos en moviment. A través de pràctiques somàtiques, desenvoluparem la nostra intel·ligència corporal i amplificarem el nostre potencial creatiu. L'assignatura aborda l'ús de la veu, escriptura, matèria (materials, objectes) i espai (intervencions, dispositius). Això implicarà la nostra expressió oral, corporal, escrita i matèrica, facilitant la concreció de propostes d'alta qualitat a través del reconeixement de les seves possibilitats infinites.

Objectius de l'assignatura

 • La persona reconeixerà i desenvoluparà els quatre nivells dexpressivitat que li permeten comunicar-se amb el món: expressivitat corporal, expressivitat oral, expressivitat escrita i expressivitat matèrica
 • La persona reconeixerà el punt de partida en què es troba el seu potencial creatiu i l'anirà desenvolupant de manera continuada durant el curs
 • Es treballarà la consciència corporal, la presència, la percepció i lescolta a través dexercicis individuals i grupals
 • Desenvolupar l'habilitat d'estar i actuar davant d'un públic (performance en sentit ampli)
 • Desenvolupar la capacitat de treball en grup
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi crítica constructiva
 • Reconèixer el potencial de la comunicació oral i treballar amb els elements que hi influeixen: volum, ritme, tonalitat i reforç amb el llenguatge no verbal
 • Aprendre a sintetitzar els elements més importants d'una lectura i d'una experiència, de manera que es puguin articular per a la presentació o el desenvolupament posteriors
 • Reconèixer l'efecte de les modificacions de l'espai mitjançant el disseny: mitjançant el moviment, mitjançant l'ús temporal de l'espai i mitjançant la modificació de la forma original d'aquest espai amb elements matèrics

Resultats d'aprenentatge

 • Estructurar de manera lineal un discurs, sigui oral, escrit, matèric o espacial, de manera que pugui comunicar un projecte de disseny
 • Comunicar de manera efectiva, clara i professionalment a un ampli col·lectiu d'audiències (clients, fabricants, proveïdors), un projecte, coneixements, metodologies, idees i problemes i solucions
 • Desenvolupar la capacitat creativa de comunicar de manera àgil, espontània i flexible per als desafiaments de cada projecte creatiu
 • Capacitat de crear “performances” i presentacions, manejant els diversos recursos expressius (projeccions, àudios), espacials, de posada en escena (vestuari, atrezzo) i del llenguatge corporal
 • Utilitza un llenguatge respectuós amb la qüestió de gènere, tant a les produccions orals com escrites

Ampliar informació

Professorat

Marta Camps, Doctora en Innovació Educativa. Llicenciada en Belles Arts. Investigadora pedagògica i artística

Marta Camps

Doctora en Innovació Educativa. Llicenciada en Belles Arts. Investigadora pedagògica i artística

Crisal Rodríguez, Llicenciada en Biologia. Neurociència. Artista. innovació cultural

Crisal Rodríguez

Llicenciada en Biologia. Neurociència. Artista. innovació cultural