Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny d'Interiors I

Aquesta assignatura s’enfoca en les relacions entre espai, cultura i medi i desplega nocions com la identitat, la biopolítica, les pràctiques materials, la sostenibilitat (social, ambiental, econòmica), i el repartiment d’agències des de l’òptica de l’espai com a lloc (compartit) d’intersecció/interacció sociopolítica i cultural.

El projecte espacial és entès en el context d'una pràctica travessada per experiències d'anàlisi i producció estretament relacionades amb els escenaris polièdrics on s'inscriuen.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVG03

Sinopsi

Aquest curs s’estructura en dues parts. La primera part es centra l’espai com a lloc d’interacció social, política i cultural: les cures, el gènere, la biopolítica, les pràctiques no codificades, les pràctiques invisibilitzades, la identitat i la memòria, o l’autogestió de l’espai col·lectiu, entre d’altres. La segona part del curs es centra en l’exploració d’atributs espaials des d’un punt de vista fenomenològic, atributs espaials que generen atmosferes: el cos a l’espai, so, llum, temperatura, matèria, límits, escala, moviment…. De manera transnversal es dona resposta a escenaris d’urgència: l’espai habitat, els cossos que l’habiten, i l’entorn, formen un conjunt relacional on s’entrecreuen materialitats, energies i coneixements. Interdependències: espais biocolonizables, l’upcycling, el reciclatge, la termodinàmica (cos, energia i espai), o el disseny sistèmic com a eina per pensar de manera crítica la materialització d’espais.

Objectius de l'assignatura

Aquesta assignatura permet a l’estudiant aprofundir i adquirir eines pròpies i apropiades de la pràctica projectual en el marc del disseny d’espais. Provar, experimentar, jugar, investigar des del projecte, descobrir opinions i controvèrsies, fer(se) preguntes, compartir les descobertes, treballar la mirada crítica. Dibuixar camins en els que posicionar pràctiques: fer

Aquesta assignatura té tres objectius bàsics:

 • Fomentar als/les estudiants l’adquisició d’eines crítiques per posicionar pràctiques de disseny d’espais, tant en contexts consolidats com en entorns emergents d’urgència
 • Dotar als estudiants d’eines i metodologies pròpies, en el marc de la pràctica projectual, per operar en/des d’escenaris de complexitat: estratègies, tècniques, narratives, referents
 • Dotar als estudiants d’eines per construir recerques i experimentar en les relacions entre disseny, espai i cos des del projecte com a protocol d’acció

Els objectius concrets són:

 • Analitzar i avaluar críticament les dimensions que articulen el disseny d’espais en el marc del context sociocultural i ambiental en el que opera
 • Analitzar i avaluar críticament les dimensions que articulen el disseny d’espais en el marc de la relació entre espai i experiència estètica
 • Analitzar i avaluar críticament les narratives/relats que operen en el disseny d’espais: disseny i política
 • Projectar articulant dimensions i narratives (pròpies)
 • Desenvolupar eines, estratègies i tècniques comunicatives adequades i coherents: projecte i comunicació
 • Enfocar les pràctiques projectuals com a processos de recerca en disseny

Resultats d'aprenentatge

 • Identifica i analitza de manera crítica les dimensiones que articulen el disseny d’espais en el marc del context sociocultural, polític i ambiental en el qual desplegar una pràctica
 • Identifica i analitza de manera crítica les dimensiones que articulen el disseny d’espais en el marc de la relació entre espai i experiència estètica
 • Realitza projectes vinculats a processos complexes utilitzant dimensions i narratives pròpies del disseny d’espais
 • Utilitza de forma crítica la construcció de narratives, els referents i les estratègies i tècniques projectuals més adients com a resposta del repte que se li proposa
 • Incorpora l`experimentació utilitzant la pràctica projectual en el marc del disseny d’espais
 • Construeix i desplega una recerca vinculada a la pràctica projectual en el marc del disseny d’espais
 • Utilitza de manera crítica i coherent les diferents eines i llenguatges expressius propis de la disciplina del disseny d’espais, així com d’altres disciplines afins amb els quals comunicar adequadament una proposta

Ampliar informació

Professorat

Joan Maroto, Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital

Joan Maroto

Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital