Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Taller de Dibuix Artístic

En aquest taller i mitjançant el dibuix es busca aprendre a treballar amb referents contemporanis, a mirar amb sorpresa i analitzar el món que ens envolta, el vegetal, l'humà, l'animal, els objectes, a comprendre l'espai i les seves escales i a desenvolupar relacions complexes mitjançant l'elaboració de diagrames.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF001

Continguts

1. El dibuix per conèixer i entendre el món
Aproximació al dibuix com a espai de representació, relació, pensament i comunicació
Mirades, dibuix i art contemporani

2. El dibuix per conèixer i entendre les coses
Especejament d’objectes i cossos
Bitàcora de viatge, dibuix botànic, l’art de prendre apunts

3. El dibuix per conèixer i entendre l’espai
Perspectiva amb objectes i móns
Mirar l’espai públic
Cartografies

4. El dibuix per explicar idees o conceptes
Infografies
Diagramàtica
Formes de comunicació gràfica

Resultats d'Aprenentatge

 • Enten i usa amb criteri composició, proporcions i  perspectiva en suports bidimensionals.
 • Explica i representa a través del dibuix objectes, cossos, conceptes i relacions d'idees complexes.
 • Investiga sobre referents contemporanis per anar creant i enriquint un imaginari personal.
 • Assumeix risc en el plantejament de les propostes plantejant solucions creatives.
 • Formalitza entregues que s'adeqüen als criteris dels objectius plantejats.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

L’avaluació serà continuada i hi haurà una única convocatòria per al lliurament de cada exercici.  La nota final de l’assignatura serà el resultat de la mitjana dels següents indicadors:

 • Entendre i usar amb criteri la composició, proporcions i perspectiva en suports bidimensionals.
 • Explicar i representar mitjançant el dibuix objectes, cossos, conceptes i relacions d'idees complexes. (25%)
 • Investigar sobre referents contemporanis per anar creant i enriquint un imaginari personal. (25%)
 • Assumir risc en el plantejament de les propostes plantejant solucions creatives. (25%)
 • Formalitzar entregues que s'adeqüen als criteris dels objectius plantejats. (25%)
 • Es valorarà tant els coneixements assolits com l’evolució personal de cada alumne i la seva implicació amb l’assignatura.
 • L’assistència a classe és obligatòria, essent necessària en un 70% per tenir dret a ser avaluat.
 • L’avaluació serà continuada i hi haurà una única convocatòria per al lliurament de cada exercici.  
 • La nota final de l’assignatura serà el resultat de la mitjana dels següents indicadors:
 • Enten i usa amb criteri composició, proporcions i perspectiva en suports bidimensionals. Explica i representa a través del dibuix objectes, cossos, conceptes i relacions d'idees complexes. (25%)
 • Investiga sobre referents contemporanis per anar creant i enriquint un imaginari personal. (25%)
 • Assumeix risc en el plantejament de les propostes plantejant solucions creatives. (25%)
 • Formalitza entregues que s'adeqüen als criteris dels objectius plantejats. (25%)
 • Es valorarà tant els coneixements assolits com l’evolució personal de cada alumne i la seva implicació amb l’assignatura.
 • L’assistència a classe és obligatòria, essent necessària en un 70% per tenir dret a ser avaluat.