Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny d'Interiors II

Aquesta assignatura s’enfoca en les relacions entre espai, experiència estètica i agències del disseny d’espais i desplega nocions com la fenomenologia, la percepció, l’atmosfera, el desplaçament de l’oculocentrisme, l’anàlisi crític de les agències que operen en l’espai (co-disseny, co-creació, disseny performatiu, participació...) així com la identificació crítica dels posicionaments disciplinars del/la dissenyador/a

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI53

Sinopsi

En aquest curs s’explora l’espai com a eina de diàleg entre tots aquells actors implicats: espais-mediambient (llindars, espais in-between), espais-habitants (flexibilitat, polivalencia, espais evolutius), actors (humans i no humans) i dissenyadors/es (agències, participació, co-disseny). De manera transversal es dona resposta a escenaris d’urgència: l’espai habitat, els cossos que l’habiten, i l’entorn, formen un conjunt relacional on s’entrecreuen materialitats, energies i coneixements. Sostenibilitat, interdependències, cures, posthumanisme, nous materialismes, etc.

Objectius de l'assignatura

Aquesta assignatura permet a l’estudiant aprofundir i adquirir eines pròpies i apropiades de la pràctica projectual en el marc del disseny d’espais. Provar, experimentar, jugar, investigar des del projecte, descobrir opinions i controvèrsies, fer(se) preguntes, compartir les descobertes, treballar la mirada crítica. Dibuixar camins en els que posicionar pràctiques: fer.

Aquesta assignatura té tres objectius bàsics:

 • Fomentar als/les estudiants l’adquisició d’eines crítiques per posicionar pràctiques de disseny d’espais, tant en contexts consolidats com en entorns emergents d’urgència
 • Dotar als estudiants d’eines i metodologies pròpies, en el marc de la pràctica projectual, per operar en/des d’escenaris de complexitat: estratègies, tècniques, narratives, referents
 • Dotar als estudiants d’eines per construir recerques i experimentar en les relacions entre disseny, espai i cos des del projecte com a protocol d’acció

Els objectius concrets són:

 • Analitzar i avaluar críticament les dimensions que articulen el disseny d’espais com a llindars o espais in-between
 • Analitzar i avaluar críticament les dimensions que articulen la relació entre espai i agències (polítiques de l’espai)
 • Analitzar i avaluar críticament les narratives/relats que operen en el disseny d’espais
 • Projectar articulant dimensions i narratives (pròpies)
 • Desenvolupar eines, estratègies i tècniques comunicatives adequades i coherents: projecte i comunicació
 • Enfocar les pràctiques projectuals com a processos de recerca en disseny

Resultats d'aprenentatge

 • Identifica i analitza de manera crítica les dimensiones que articulen el disseny d’espais com a eina de diàleg entre habitant i espai, i entre espai i mediambient
 • Identifica i analitza de manera crítica les agencies dels actors que participen en l’espai
 • Realitza projectes vinculats a processos complexes utilitzant dimensions i narratives pròpies del disseny d’espais
 • Utilitza de forma crítica la construcció de narratives, els referents i les estratègies i tècniques projectuals més adients com a resposta del repte que se li proposa
 • Incorpora l`experimentació utilitzant la pràctica projectual en el marc del disseny d’espais
 • Construeix i desplega una recerca vinculada a la pràctica projectual en el marc del disseny d’espais
 • Utilitza de manera crítica i coherent les diferents eines i llenguatges expressius propis de la disciplina del disseny d’espais així com d’altres disciplines afins amb els quals comunicar adequadament una proposta

Ampliar informació

Professorat

Joan Maroto, Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital

Joan Maroto

Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital