Tornar al Grau en Disseny

Disseny i Reptes Contemporanis I

És una assignatura de Projectes que busca la interconnexió entre diferents disciplines del saber: disseny, ciència, tecnologia i, sobretot, experimentació material.

Es necessita connectar mirades crítiques amb estratègies estètiques, disciplines científiques amb pràctiques creatives per començar a abordar un present complex i canviant.

L'assignatura busca donar eines conceptuals i aprofundir en el disseny d’estratègies i prototips que puguin dialogar amb aquesta complexitat.

D'aquesta manera, es planteja una introducció a l'anomenat disseny transicional, és a dir, al disseny que no busca fer preguntes o oferir solucions, sinó que busca estratègies per contribuir a canviar la realitat. Qüestionant principis de sostenibilitat, de disseny centrat en l'humà o del paper del disseny per salvar el món, aquesta assignatura busca allunyar-se de tots els paradigmes del disseny que perpetuen el privilegi humà i la seva hegemonia sobre altres formes de vida.

Aprofundint en nocions d'interdependència, disseny ontològic, pensament post-humanista i estratègies transicionals, aquesta assignatura busca amb la indisciplina un lloc per aprendre a percebre la realitat de forma diferent, a plantejar projectes de disseny / ciència / tecnologia que puguin abordar els anomenats "problemes retorçats", és a dir, problemàtiques que creuen allò biològic, cultural, polític i sensorial.

.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Optativitat transversal
  • Codi de l'assignatura: GDVT03

Contiguts

La magnitud i complexitat amb la qual es presenten molts problemes contemporanis fa que necessitem eines i estratègies de treball que transcendeixin i connectin disciplines i formes modernes d'entendre la realitat. Es necessita connectar mirades crítiques amb estratègies estètiques, disciplines científiques amb pràctiques creatives per començar a abordar un present complex i canviant.

El canvi climàtic, l'abundància de micro-plàstics en l'ambient i en els nostres cossos, les taxes creixents de desigualtat, la desaparició d'insectes a causa de l'excés de químics en el medi natural, la proliferació de malalties estranyes, el creixement demogràfic exponencial, etc. constitueixen problemes que no es poden abordar des d’un sol prisma ni des d'una única disciplina. L'assignatura busca donar eines conceptuals i aprofundir en el disseny d’estratagemes i prototips que puguin dialogar amb aquesta complexitat.

D'aquesta manera es planteja una introducció a l'anomenat disseny transacional, és a dir, a el disseny que no busca fer preguntes o oferir solucions, sinó que busca estratègies per contribuir a canviar la realitat. Qüestionant principis de sostenibilitat, de disseny centrat en l'humà o del paper del disseny per salvar el món, aquesta assignatura busca allunyar-se de tots els paradigmes del disseny que perpetuen el privilegi humà i la seva hegemonia sobre altres formes de vida.

Aprofundint en nocions d'interdependència, disseny ontològic, pensament post-humanista i estratègies transicionals, aquesta assignatura busca amb la indisciplina un lloc per aprendre a percebre la realitat de forma diferent, a plantejar projectes de disseny / ciència / tecnologia que puguin abordar els anomenats " problemes retorçats", és a dir, problemàtiques que creuen allò biològic, cultural, polític i sensorial.

Professorat

Marta Camps, Doctora en Innovació Educativa. Llicenciada en Belles Arts. Investigadora pedagògica i artística

Marta Camps

Doctora en Innovació Educativa. Llicenciada en Belles Arts. Investigadora pedagògica i artística