Programa de Doctorat

El Programa de Doctorat en Disseny i Comunicació contribueix al creixement qualitatiu de la recerca acadèmica d'alt nivell relacionada amb les disciplines del disseny i de la comunicació.

Presentació

La Unitat de Doctorat de BAU, organitza la gestió acadèmica i administrativa de les activitats pròpies dels estudis de doctorat. Neix amb l'objectiu d'acompanyar i impulsar les diferents tesis doctorals que s'estan desenvolupant en el marc del centre. És un espai nascut per a fomentar la investigació, facilitar l'intercanvi de sabers i impulsar la cooperació entre la comunitat investigadora del centre.

Per això s'organitzen de manera periòdica tallers i seminaris de formació doctoral. S'ofereix assessorament i tutela per a les tesis doctorals en marxa. S'organitzen comissions de seguiment i avaluació dels diferents projectes, i es treballa de manera activa per a vincular a la comunitat doctoral amb projectes d'investigació i de transferència de coneixement.

El Programa busca especialment fomentar, amb relació al disseny com a àmbit emergent des del punt de vista acadèmic, la realització de tesis doctorals rigoroses i de qualitat basades en projectes de disseny. Això redundarà en la potenciació de la recerca i l'experimentació dins d'aquest àmbit. D'altra banda, els estrets vincles que s'estableixen entre el disseny i altres esferes del coneixement i, molt especialment, amb el sector de la comunicació, suposarà també una oportunitat per enriquir aquesta recerca en els seus aspectes no només de caràcter tecnològic o industrial, sinó aprofundint en les seves dimensions filosòfiques, socials, polítiques, culturals i artístiques.

Fitxa tècnica

Titulació: Doctorat en Disseny i Comunicació

Centre: Unitat de Doctorat de BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny de Barcelona i l'Escola de Doctorat UVic-UCC.

Idiomes: Català/castellà i anglès

Places: 10

Durada: 3 anys

Trets diferencials

 • Un doctorat en Disseny i Comunicació pioner en el sistema universitari espanyol.
 • Estudis de 3r cicle pioners en una nova àrea emergent d'investigació: el disseny i la comunicació.
 • Desenvolupament de tesis doctorals a partir de projectes d'investigació aplicada, que permet combinar la reflexió i les tendències de pensament contemporani amb la pràctica crítica.
 • Treball en una línia de recerca, tant pel que fa a l'aprofundiment teòric com a l'elaboració d'investigació aplicada, que revolucionarà el mercat laboral futur.
 • Docència impartida perun conjunt de professors titulars, acreditats i amb sexennis que han treballat en diversos àmbits de la comunicació i el disseny.
 • Cinc grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya en els quals es poden inscriure tesis doctorals i desenvolupar els projectes de recerca: Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori (TRACTE)Learning Media and Social Interactions (LMI)Grup d'Investigació Educativa (GREUV), Institut de Materialitats Polítiquess (IMP)Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social (GREDITS).
 • Forta xarxa de contactes internacionals de l'àmbit de la comunicació i del disseny, en algunes de les universitats més importants d'Europa i del món.
 • Edició de les revistes indexades 'Obra digital', en línia, dirigida per la Dra. Ruth Contreras, i 'Inmaterial', coordinada per Luis Guerra.
 • BAU esdevé un centre de referència a Barcelona en oferir un doctorat en Disseny i Comunicació conjuntament amb la UVic-UCC.
 • Tant la UVic com BAU disposen d'infraestructures i espais pensats per al desenvolupament de projectes d'investigació aplicada.

Objectius

Aquest programa de doctorat té com a objectius reforçar acadèmicament els estudis sobre disseny i comunicació, i culminar una estructura acadèmica d'aquestes disciplines juntament amb els graus i els màsters afins. Aquest programa permet també completar els estudis de disseny i comunicació de tercer cicle, contribuint a crear una comunitat de recerca i nous coneixements.

Línies de recerca

El programa de doctorat s'estructura en dues línies:

 • Disseny i societat. Polítiques, art i educació.
 • La comunicació i els seus entorns. Corporacions i institucions; mitjans, xarxes i territori.

Grups de recerca

Per assolir els objectius del programa i garantir l'aproximació multidisciplinària que es vol donar a les tesis doctorals, hi participen investigadors de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVic-UCC i de BAU Centre Universitari de Disseny, que són alhora membres dels següents grups de recerca:

 • Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social – GREDITS
 • Institut de Materialitats Polítiques (IMP)
 • Grup de Recerca Educativa de la UVic-UCC (GREUV)
 • Grup de Recerca Learning, Media & Social Interactions (LMI)
 • Grup de Recerca en Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori (TRACTE)

Sortides professionals

Les principals sortides professionals d’aquest programa de doctorat són les següents:

 • Recerca en les àrees concretes del programa de doctorat (institucions públiques o privades).
 • Docència en les àrees concretes del programa de doctorat (institucions públiques o privades).
 • Ocupació en institucions / administracions públiques (àmbit local, estatal o internacional).
 • Ocupació en institucions / empreses privades en les àrees concretes del programa.

Infraestructures de recerca

Tots/es els/les doctorands/es inscrits/es al programa de doctorat s'integren en un grup de recerca i, per tant, poden utilitzar els espais específics, els generals i els tallers o laboratoris de què disposen la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVIC-UCC i BAU, així com les seves respectives biblioteques.

Accés, admissió i matrícula

Si vols doctorar-te a BAU, en primer lloc et recomanem que ens contactis per tenir una primera tutoria, fer-nos una proposta per valorar el seu encaix al programa.

Un cop validada la proposta, hauràs de crear un pla de recerca, que serà avaluat per una comissió doctoral. A més, hauràs d'adjuntar la documentació addicional especificada al procés de preinscripció.

Les dates per al periode de matrícula al curs són:

 • Preinscripció: del 25 de juny al 9 de juliol de 2024
 • Admissió: del 2 al 13 de setembre de 2024

El procés d'admissió i matriculació al Programa de Doctorat en Disseny i Comunicació es realitza a través de l'Escola de Doctorat de la UVIC-UCC.

SOL·LICITA INFORMACIÓ