Tornar al Grau en Disseny

Llenguatges Audiovisuals I

Aquesta assignatura forma part de la matèria d'art i ofereix a l'estudiant una aproximació tant teòrica com a pràctica als llenguatges audiovisuals.

Començarem analitzant els codis que ens permetran desxifrar i analitzar amb un sentit crític la producció de llenguatges audiovisuals en les pràctiques artístiques i comprendre'n les transformacions des de la fotografia, el cinema, el vídeo art o la instal·lació. Treballarem referents d'art contemporani que ens permetran aproximar-nos a la imatge i els seus processos de manera sensible i complexa. Experimentarem amb processos de producció de llenguatges, entenent la imatge com una eina de recerca i creació de discursos visuals.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB002

Sinopsi

Aquesta assignatura forma part del Departament de composició i llenguatges i, en concret, de la matèria d'Art. Ofereix a l'estudiant una aproximació tant teòrica com a pràctica al llenguatge audiovisual. Començarem analitzant els codis que ens permetran desxifrar i analitzar amb un sentit crític la producció de llenguatges audiovisuals en les pràctiques artístiques i comprendre'n les transformacions des de la fotografia, el cinema, el vídeo art o la instal·lació. Treballarem referents d'art contemporani que ens permetin aproximar-nos a la imatge i els seus processos de manera sensible i complexa. Experimentarem amb processos de producció de llenguatges, entenent la imatge com una eina de recerca i creació de discursos visuals.

Objectius de l'assignatura

Els objectius fonamentals que es plantegen a l'assignatura responen per una banda, en mostrar a l'estudiant els codis específics necessaris per desxifrar el llenguatge audiovisual amb sentit crític i analític. Això permet comprendre l'evolució del medi audiovisual dins l'art contemporani mitjançant les diferents variants (fotografia, cinema, vídeo art i instal·lació).

D'altra banda, es mostraran a l'alumne els mecanismes necessaris per a la utilització de la imatge com a eina tant de recerca com de creació de discursos visuals que permetin desenvolupar una comunicació correcta dins l'àmbit de l'art.

Resultats d'aprenentatge

 • Mostra una bona comprensió i interpretació dels valors simbòlics i culturals que contextualitzen les diferents representacions visuals
 • Comprèn el paper fonamental de les diferents variants de la imatge (fotografia, vídeo i instal·lació)
 • Mostra coneixements bàsics i habilitats tècniques i expressives en la realització amb la fotogràfica, el vídeo i la instal·lació
 • Aplica'n els coneixements, la comprensió i les capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora
 • Realitza processos d'avaluació sobre la pràctica i d'altres maneres de manera crítica i responsable
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els diferents recursos per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic del seu àmbit

Ampliar informació

Professorat

Rebecca G. Mutell, Doctora. Llicenciada en Belles Arts (Imatge)

Rebecca G. Mutell

Doctora. Llicenciada en Belles Arts (Imatge)

Nico Juárez, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Nico Juárez

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Irena Visa, Artista visual i docent

Irena Visa

Artista visual i docent