Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar

Qualitat

El Sistema de Garantia interna de la Qualitat a BAU, Centre Universitari de disseny

A BAU, Centre Universitari de Disseny, sempre hem vetllat per tenir un sistema de garantia de qualitat. Per aquest motiu, l’any 2002 ens vam acollir al sistema de gestió de la qualitat UNE_EN_ISO: 9001, i des de l’any 2007, amb l’entrada a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), seguim aplicant un sistema de garantia interna de la qualitat i de la millora contínua d’acord amb les directrius del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la UVic-UCC, i avaluant anualment aspectes com ara la satisfacció dels estudiants amb l’equip docent, amb les infraestructures i els serveis del centre, la satisfacció del personal docent amb el pla d’estudis i amb el centre, i la inserció laboral dels exalumnes, entre d’altres.

La qualitat de la formació de Bau, avaluada per l’AQU -Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya-, certifica el nostre present i el nostre futur.

 

Indicadors

Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions: Winddat
Indicadors dels Estudis Universitaris de Catalunya: EUC

 

Informes d'avaluació externs

Portal d'informes d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya: EUC
Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación: ANECA

 

Informes d'avaluació interns

Autoinforme 2014
ISC 2014-2015
ISC 2015-2016
Pla de Millora 2015-2016
ISC 2016-2017
Pla de Millora 2016-2017

 

Manual de Qualitat i Processos

D’acord amb el compromís de transparència exigit a les institucions universitàries en el marc de l’EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i la implementació de títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007 sobre l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, Bau (UVic-UCC) garanteix que les seves actuacions asseguren l’assoliment dels objectius associats a la formació de les titulacions que imparteix. Per aconseguir aquest repte, Bau (UVic-UCC) disposa de la política i d’un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) establerts formalment i disponibles públicament.

 

SGIQ 2009_BAU (En procés d'actualització)

SGIQ 2016_BAU (En desenvolupament)   

Mapa de processos 

Processos Estratègics 

Planificació Estratègica

PE01_UCC: Governança de la institució

PE02_UCC: Disseny i oficialització de titulacions

PE03_UCC: Extinció de titulacions 

Millora contínua

PE04_UCC: Millora estratègica

PE05_UCC: Disseny i gestió  d'indicadors

PE06_UCC: Bústia de queixes i suggeriments

PE07_UCC: Seguiment, avaluació i millora de titulacions oficials

PE08_UCC: Acreditació de les titulacions oficials

PE11_UCC: Satisfacció dels grups d'interès 

Comunicació

PE09_UCC: Xarxes universitàries

PE10_UCC: Comunicació

PE12_UCC: Informació pública

Processos Clau 

Formació

FORMACIÓ OFICIAL DE GRAUS I MASTERS

PC01_UCC: Accés i admissió d'estudiants

PC01_Pr1: Matrícula Grau en Disseny

PC01_Pr2: Matrícula Màster Universitari

PC02_UCC: Organització i planificació acadèmica

PC03_UCC: Avaluació de l'estudiant

PC03_Pr1: Registre i seguiment de l’avaluació del Grau en Disseny

PC03_Pr2: Registre i seguiment de l’avaluació del Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny (en procés de revisió)

PC04_UCC: Gestió de pràctiques

PC04_Pr1: Pràctiques Externes Curriculars

PC04_Pr2: Pràctiques extra curriculars

PC05_UCC: Gestió dels TFG/TFM

PC06_UCC: Gestió de la mobilitat

PC6_Pr1: Gestió de la mobilitat OUTGOING

PC6_Pr2: Gestió de la mobilitat INCOMING

PC6_Pr3: Gestió dels convenis amb les universitats 

FORMACIÓ CONTÍNUA

PC_07_UCC: Accés i Admissió d'Estudiants de Formació Contínua

PC_07_Pr1: Matrícula Workshops, Universitat d'Estiu, Anglès i Càpsula

PC_07_Pr2: Matrícula Màsters i Postgraus Propis

PC_07_Pr3: Matrícula BAUNIT

Disseny del contingut (en procés de revisió)

Desenvolupament de la formació (en procés de revisió)

Avaluació de la formació (en procés de revisió) 

Processos de Suport

Recursos humans

PS01_UCC: Disseny, gestió i millora dels recursos humans (en procés de revisió)

Infrastructures i recursos materials

PS02_UCC: Disseny, gestió i millora d'infraestructures i espais (en procés de revisió)

PS03_UCC: Disseny, gestió i millora de materials (en procés de revisió)

Serveis als grups d'interès i a la docència

PS04_UCC: Disseny, gestió i millora de serveis a la docència i als grups d'interès (en procés de revisió)

Carreres professionals

PS05_UCC: Orientació professional i inserció laboral (en procés de revisió)

Gestió documental

PS06_UCC: Arxiu (en procés de revisió)

PS07_UCC: Gestió documental (en procés de revisió)