Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies

Qualitat

El Sistema de Garantia interna de la Qualitat a BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny

A BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny, sempre hem vetllat per tenir un sistema de garantia de qualitat. Per aquest motiu, l’any 2002 ens vam acollir al sistema de gestió de la qualitat UNE_EN_ISO: 9001, i des de l’any 2007, amb l’entrada a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), seguim aplicant un sistema de garantia interna de la qualitat i de la millora contínua d’acord amb les directrius del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la UVic-UCC, i avaluant anualment aspectes com ara la satisfacció dels estudiants amb l’equip docent, amb les infraestructures i els serveis del centre, la satisfacció del personal docent amb el pla d’estudis i amb el centre, i la inserció laboral dels exalumnes, entre d’altres.

La qualitat de la formació de BAU, avaluada per l’AQU -Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya-, certifica el nostre present i el nostre futur.

 

 

 

 

 

Indicadors interns

 

Indicadors externs

Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions: Winddat
Indicadors dels Estudis Universitaris de Catalunya: EUC

 

Informes d'avaluació interns

 

Informes d'avaluació externs

Portal d'informes d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya: EUC
Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación: ANECA

 

Manual de Qualitat i Processos

D’acord amb el compromís de transparència exigit a les institucions universitàries en el marc de l’EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i la implementació de títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007 sobre l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, Bau (UVic-UCC) garanteix que les seves actuacions asseguren l’assoliment dels objectius associats a la formació de les titulacions que imparteix. Per aconseguir aquest repte, Bau (UVic-UCC) disposa de la política i d’un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) establerts formalment i disponibles públicament.

 

Processos Estratègics

Planificació estratègica

 

Millora contínua

 

Processos Operatius

 

Processos de Suport

Recursos humans

 

Recursos materials, digitals i serveis

 

Gestió de la informació