Qualitat

El sistema de garantia de qualitat

A BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny, sempre hem vetllat per tenir un sistema de garantia de qualitat. Per aquest motiu, l’any 2002 ens vam acollir al sistema de gestió de la qualitat UNE_EN_ISO: 9001, i des de l’any 2007, amb l’entrada a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), seguim aplicant un sistema de garantia interna de la qualitat i de la millora contínua d’acord amb el Marc del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UVic-UCC, i avaluant anualment aspectes com ara la satisfacció dels estudiants amb l’equip docent, amb les infraestructures i els serveis del centre, la satisfacció del personal docent amb el pla d’estudis i amb el centre, i la inserció laboral dels exalumnes, entre d’altres.

La qualitat de la formació de BAU, avaluada per l’AQUAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya–, certifica el nostre present i el nostre futur.

Acreditació Grau en Disseny: 

Acreditació Grau en Belles Arts: 

Acreditació Màster Universitari: 

 

Manual de Qualitat i Processos

D’acord amb el compromís de transparència exigit a les institucions universitàries en el marc de l’EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i la implementació de títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007 sobre l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, Bau (UVic-UCC) garanteix que les seves actuacions asseguren l’assoliment dels objectius associats a la formació de les titulacions que imparteix. Per aconseguir aquest repte, Bau (UVic-UCC) disposa de la política i d’un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) establerts formalment i disponibles públicament.

Indicadors externs

Portal dels estudis universitaris de Catalunya (EUC) de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya