Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies

Qualitat

El Sistema de Garantia interna de la Qualitat a BAU, Centre Universitari de Disseny

A BAU, Centre Universitari de Disseny, sempre hem vetllat per tenir un sistema de garantia de qualitat. Per aquest motiu, l’any 2002 ens vam acollir al sistema de gestió de la qualitat UNE_EN_ISO: 9001, i des de l’any 2007, amb l’entrada a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), seguim aplicant un sistema de garantia interna de la qualitat i de la millora contínua d’acord amb les directrius del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la UVic-UCC, i avaluant anualment aspectes com ara la satisfacció dels estudiants amb l’equip docent, amb les infraestructures i els serveis del centre, la satisfacció del personal docent amb el pla d’estudis i amb el centre, i la inserció laboral dels exalumnes, entre d’altres.

La qualitat de la formació de BAU, avaluada per l’AQU -Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya-, certifica el nostre present i el nostre futur.

 

 

 

 

 

Indicadors interns

 

Indicadors externs

Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions: Winddat
Indicadors dels Estudis Universitaris de Catalunya: EUC

 

Informes d'avaluació interns

 

Informes d'avaluació externs

Portal d'informes d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya: EUC
Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación: ANECA

 

Manual de Qualitat i Processos

D’acord amb el compromís de transparència exigit a les institucions universitàries en el marc de l’EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i la implementació de títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007 sobre l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, Bau (UVic-UCC) garanteix que les seves actuacions asseguren l’assoliment dels objectius associats a la formació de les titulacions que imparteix. Per aconseguir aquest repte, Bau (UVic-UCC) disposa de la política i d’un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) establerts formalment i disponibles públicament.

 

Processos Estratègics

Planificació estratègica

 

Millora contínua

 

Processos Operatius

 

Processos de Suport

Recursos humans

 

Recursos materials, digitals i serveis

 

Gestió de la informació