Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Creació i Autoria Digital I

L'assignatura ofereix l'aprenentatge teòric i pràctic sobre fonaments de disseny gràfic i la visualització de la informació, posant l'accent a la unitat formal, integrant la seva aplicació a pantalla i a l'entorn audiovisual, i esdevenint així en una eina que millori la qualitat gràfica dels estudiants i reforci la capacitat de comunicació.

Objectius generals:

 •  L’alumne haurà d’aplicar els coneixements específics del llenguatge gràfic que anirà adquirint durant el semestre en el desenvolupament dels diferents projectes.
 • Haurà de ser capaç de fer recerca informativa, documental i de recursos en funció de l’objectiu final de cada projecte.
 • Haurà de ser capaç d’identificar els recursos expressius i comunicatius de llenguatge gràfic.
 • Haurà de ser capaç d’integrar el disseny gràfic en el vídeo per tal que esdevingui una unitat formal i comunicativa.
 • Haurà de ser capaç de distingir els components tipogràfics i arquitectònics del llenguatge audiovisual.
 • Haurà de ser capaç d’usar amb fluïdesa el lèxic de l'especialitat.
 • Haurà de ser capaç d’entendre la composició gràfica com a vehicle d’identitat i comunicació, on el text i/o la imatge fonamenten l’efectivitat del missatge.
 • Haurà de ser capaç de seleccionar els mitjans d’expressió i de representació més adequats per a cada resposta, i utilitzar els procediments i les tècniques bàsics amb prou nivell de destresa.
 • Haurà de ser capaç d’interpretar el disseny com una eina que millori la qualitat de vida de les persones i en reforci la capacitat de comunicació.
 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA13

Continguts

1. Disseny gràfic anàlogic
Disseny de Patterns a partir del disseny modular físic (aspectes compositius, formals, retícula, mòduls, subdivisions i color).

2. Disseny de Doddle
Concepte, relacions formals, jerarquies i formats.

3. Tipografia
· Història i evolució de la tipografia, de l'ofici a l'amateur
· Tipografia digital
· L'estructura de la lletra
· Classificació
· La paraula
· El text i hipertext
· Llegibilitat per pantalla

4. Percepció visual
Dissenyar una col·lecció de 6 cartells, basats en les lleis de la percepció visual (sinestèsia, Teoria de la Gestalt, figures compostes, ...).

5. Disseny Promocional
Desenvolupament i promoció, a través del disseny del llançament d'un disc d'un músic o grup de música.

6. Disseny d'identitat corporativa
Generar la seva pròpia identitat corporativa a través d'un grafisme que transmeti valors de marca, la seva personalitat i estil propi.
· Brífing i contrabrífing
· Creativitat, estratègia de comunicació, arquitectura de la informació i recursos gràfics
· Manual corporatiu
· Aplicacions
· Fotografia (mock ups)

7. Disseny Promocional
Dissenya els títols de crèdit sobre una tipografia.

Presentació càpsula - Presentació i defensa creativa per  projectes en suport gràfic, audiovisual i altres recursos.

Resultats d'Aprenentatge

Entén i fa servir amb criteri els llenguatges de disseny gràfic (estructura, color i tipografia) en diferents suports de disseny audiovisual.
Realitza visualitzacions d'informació en les seves variants de manera analítica oferint solucions creatives.
Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat.
Investiga per descobrir I fer servir l' eina mes adient per a solucionar cada encàrrec.
Es desenvolupa correctament en l’ús general de les TIC i en especial en els entorns tecnològics propis de l’àmbit professional.

Competències Específiques

CE6. Actua en el marc de les normatives i disposicions legals sobre la propietat intel·lectual entenent el funcionament econòmic i empresarial del camp del disseny, la cultura,  la indústria i la tecnologia.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ: Observació de la participació, presentació de projectes, realització de treballs o projectes, seguiment del treball realitzat.

CRITERIS ESPECÍFICS: Assistència mínima a l’aula: 70% / Avaluació continuada.

La nota final es calcula sumant els percentatges:
Exercici 01: 5%
Exercici 02: 5%
Exercici 03: 10%
Exercici 04: 10%
Exercici 05: 15%
Exercici 06: 30%
Exercici 07: 25%

També es valorarà l'assistència i actitud per l'arrodoniment de la nota final (observació de la participació a classe, col·laboració amb els companys i companyes, generositat en l’intercanvi d’idees, observació i seguiment del treball autònom, revisió de lliuraments, seguiment i correcció del treball dirigit, observació a la participació en activitats complementàries).