Tornar al Grau en Disseny

Creació i Autoria Digital I

L'assignatura ofereix l'aprenentatge teòric i pràctic sobre fonaments de disseny gràfic i la visualització de la informació, posant l'accent a la unitat formal, integrant la seva aplicació a pantalla i a l'entorn audiovisual. Esdevenint en una eina que millori la qualitat gràfica dels estudiants i reforci la capacitat de comunicació.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA13

Sinopsi

Avui dia la comunicació està a les pantalles i aquest és el nostre nou paradigma de la comunicació en els actuals contextos digitals. Per això, els estudiants abordaran el procés creatiu des de diferents rols com ara la direcció d’art, la direcció creativa i el llenguatge audiovisual.

Objectius de l'assignatura

L’assignatura ofereix l’aprenentatge teòric i pràctic sobre fonaments de disseny gràfic i la visualització de la informació posant l’accent a la seva aplicació en pantalla i l’entorn audiovisual.

 • Aplica en el desenvolupament dels diferents projectes els coneixements específics del llenguatge gràfic que anirà adquirint durant el semestre
 • És capaç de fer recerca informativa, documental i de recursos que s’escaigui a l’objectiu final de cada projecte
 • És capaç d’identificar els recursos expressius i comunicatius de llenguatge gràfic
 • És capaç d’integrar el disseny gràfic en el vídeo per tal que esdevingui una unitat formal i comunicativa
 • És capaç de distingir els components tipogràfics i arquitectònics del llenguatge audiovisual
 • És capaç d’usar amb fluïdesa el lèxic de l’especialitat
 • És capaç d’entendre la composició gràfica com a vehicle d’identitat i comunicació, on el text i/o la imatge fonamenten l’efectivitat del missatge
 • És capaç de seleccionar els mitjans d’expressió i de representació més adequats per a cada resposta, i utilitzar els procediments i tècniques bàsics amb un nivell suficient de destresa
 • És capaç d’interpretar el disseny com una eina que millori la qualitat de vida de les persones i en reforci la capacitat de comunicació

Resultats d'aprenentatge

 • Entén i fa servir amb criteri els llenguatges de disseny gràfic (estructura, color i tipografia) en diferents suports de disseny audiovisual
 • Realitza visualitzacions d’informació en les seves variants de manera analítica oferint solucions creatives
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat
 • Investiga per descobrir I fer servir l’ eina mes adient per a solucionar cada encàrrec
 • Es desenvolupa correctament en l’ús general de les TIC i en especial en els entorns tecnològics propis de l’àmbit professional

Ampliar informació

Professorat

Roger Vicente, Graduat en Disseny Gràfic. Direcció d'art. Producció audiovisual

Roger Vicente

Graduat en Disseny Gràfic. Direcció d'art. Producció audiovisual