Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Expressió Gràfica I

(*) L'alumne pot escollir les assignatures d'Iniciació als Projectes i Expressió Gràfica segons la menció que vulgui cursar. Aquesta elecció no afecta a la menció d'itinerari. Aquesta assignatura té com a objectiu principal introduir els alumnes en les eines, els llenguatges i els mètodes d'expressió gràfica relacionats amb els diferents àmbits del disseny.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY GRÀFIC

Introducció a les eines i estructures bàsiques que formen part d'aquesta disciplina.
Conèixer les bases de la tipografia, la forma, la composició i el color per dotar l'alumne de les competències que li permetin desenvolupar-se amb seguretat i coneixement dins de qualsevol projecte de disseny gràfic.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY AUDIOVISUAL

L'objectiu és aconseguir que l'alumne obtingui les eines suficients per saber veure i analitzar un producte audiovisual i d'aquesta manera poder argumentar un punt de vista crític coherent.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY D'INTERIORS

Introducció a les eines de representació gràfica assistides per ordinador  combinada amb una immersió al món dels materials i del maquetisme, com a eines específiques del procés de disseny de l’espai. El plantejament de l’assignatura des d’una doble vessant permet passar contínuament del llenguatge bidimensional al tridimensional. 
L'alumne haurà de potenciar la visió global de l’espai i desenvolupar diferents llenguatges d’expressió i comprensió d’aquest. 

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY DE MODA

Conèixer els codis del cos per poder desenvolupar-los en el patró i concebre el patronatge com a mètode d'investigació i com a instrument necessari per a la construcció d'una peça on la tècnica, la forma, el cos i els elements de volum donaran unes interessants respostes a alumne per poder desenvolupar la seva creativitat en el disseny de la peça.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB012

Continguts

EXPRESIÓ GRÀFICA AMB ENFOC A DISSENY GRÀFIC

1. Anàlisi de les eines d'Expressió Gràfica (deconstrucció)
Introducció: Objecte de disseny. Bons i mals dissenys. Efectivitat/Afectivitat.

 • El disseny gràfic.
 • Sintaxi de la imatge: el punt, la línea i el pla.
 • Lleis de la Gestalt.
 • Semiòtica de la imatge.
 • Connotacions gràfiques expressives de les tipografies.
 • El gust estètic.
 • Diana, públic objectiu, canals.
 • Psicologia, simbologia i comunicació del color.
 • Sinestèsia.

2. Aplicació de les diferents tècniques de representació
Introducció a la tipografia.

 • Què és la tipografia?
 • Disseny tipogràfic vs disseny de tipografies.
 • Cal·ligrafia, lettering, tipografia.
 • Història de la lletra
 • Orígens de l’escriptura. Primers alfabets.  
 • Evolució de la cal·ligrafia. Carolina. Gòtica. Itàlica.
 • La imprempta.
 • Evolució formal de la tipografia.
 • Tipografia digital.
 • Imatges.
 • Vectors.
 • Píxels, ressolució, compressió, interpolació.
 • Color.
 • Física de la llum.
 • Teoria del color. Síntesi additiva i sostractiva.
 • Paràmetres cromàtics. CMYK, RGB, Hexadecimal, PANTONE, RAL.
   

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY AUSIOVISUAL

1. Anàlisi de les eines d'expressió gràfica.

2. Aplicació de les diferents tècniques de representació

 • Tipologia de plans
 • Angulacions de cambra
 • Zooms i moviments de càmera
 • Salt d'eix
 • Fonaments bàsics d'il·luminació

3. Estudi de les proporcions (el temps)

 • Guió
 • Corba dramàtica
 • Banda sonora

4. Estudi de la forma i el volum

 • Muntatge

5.  Aplicació dels diferents tipus de prototipatge

 • Visita externa a un estudi / productora
 • Anàlisi fílmica, publicitari, TV ... etc
   

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY D'INTERIORS

1. Anàlisi de les eines d'expressió gràfica (deconstrucció):

L'organització de l'assignatura contempla que es desenvolupin simultàniament durant cada semestre les eines de representació gràfica assistides per ordinador amb la immersió al món dels materials i del maquetisme. El temari està creat de manera global per enllaçar conceptes i mantenir sempre una visió abstracta i global dels espais treballats.

2. Aplicació de les diferents tècniques de representació:

 • Taller d'introducció a l'espai. 
 • Representació de l'espai, abstracció i esquematització de formes i conceptes, procés de síntesis formal i conceptual. Es treballaran, entre d'altres, temes de Dièdric, Croquis i Amidaments.
 • Introducció a l'interface de l'Autocad treballant amb biblioteques d'objectes i recursos d'internet. S'inicia el procés de dibuix i representació mitjançant exercicis pràctics.
 • Recerca i constatació de diferents llenguatges expressius. Assimilació i adaptació buscant un llenguatge propi.

3. Estudi de les proporcions:

Realització dels plànols d'un espai existent prèviament croquitzat i acotat. Introducció de la teoria a mesura que es va avançant en l'exercici. Finalment, es procedeix a imprimir les làmines de síntesi, amb exposició i explicació conceptual corresponents.

4. Estudi de la forma i del volum:

 • Introducció al curs.
 • Manipulació i experimentació volumètrica.
 • Constatació de formes i proporcions.
 • Escales representatives.

5. Aplicació de diferents tipus de prototipatge:

 • Cartolina. Exploració i tècniques com a medi d'estudi creatiu i per a maquetes de presentació.
 • Fusta. Exploració i tècniques com a medi d'estudi creatiu i per a maquetes de presentació.
 • Espuma de poliuretà. Exploració i tècniques com a medi d'estudi creatiu i per a maquetes de presentació.
 • Metacrilat. Exploració i tècniques com a medi d'estudi creatiu o per a maquetes de presentació.
 • Metall. Exploració i tècniques com a medi d'estudi creatiu o per a maquetes de presentació.
   

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY DE MODA

1. Anàlisi de les eines d'expressió gràfica i estudi de les proporcions.

 • Estudi anatòmic del cos per poder desenvolupar els seus codis en el patró.
 • Tipologies del cos humà.
 • Passar del pla al volum i viceversa.
 • Anàlisi de la folgança; estudi de l'espai entre el cos i la peça.
 • Iniciació al taller; imprescindible per a un bon desenvolupament de la matèria i formació de l'alumne tenir coneixement de la maquinària.

2. Estudi de la forma.

 • Estudi de les bases del Cos.
 • Nomenclatura del patró de cos i desenvolupament del patró utilitzant la nomenclatura.
 • Patró base de cos i vestit, amb i sense mànigues, per a teixits plana i circular.
 • Taula de mesures.
 • Exercicis guiats pel professor de transformacions de les bases aplicant les tècniques apreses.
 • Recerca d'acabats en plana i punt.
 • Estudi del patró sense pinça al pit en el volum del cos per a punt i plana.

3. Estudi del volum i aplicació de diferents tipus de prototipatge.

 • El moviment. Associació de la màniga amb el cos.
 • Patró base i codis de màniga muntada per plana i punt.
 • La pinça com el primer element de volum.
 • Exercicis de trasllats de pinça de pit.
 • Volumetria i aplicació de les tècniques de volum en el patró.
 • Tipologies de mànigues I
 • Realització d'exercicis manipulant la màniga i aplicant tècniques de volum.
   

Resultats d'Aprenentatge

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOC A DISSENY GRÀFIC

 • Coneix a nivell d'iniciació, diferents eines d'expressió gràfica com el correcte ús de la tipografia, el color i la composició.
 • Estructura i jerarquitza gràficament la informació visual a nivell inicial.
 • Reconeix la semiòtica de la forma, tipografia i color i la seva funció comunicativa.
 • Visualitza resultats de diferents tècniques de representació gràfica i analitza el procés amb el qual s'ha realitzat.
 • Coneix les proporcions, formes i volums en les diferents tècniques de representació vinculades al disseny.
 • Utilitza les eines adequades per desenvolupar una investigació prèvia al procés de creació.
 • Cita les fonts del procés d'investigació.
   

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOC A DISSENY AUDIOVISUAL

 • Coneix a nivell d'iniciació, diferents eines d'expressió gràfica relacionades amb els diferents àmbits del disseny audiovisual.
 • Aplica les nocions tècniques bàsiques del maneig de cambra i d'il·luminació quan fa pràctiques concretes en format vídeo.
 • Estructura i jerarquitza gràficament la informació visual a nivell inicial

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOC A DISSENY D'INTERIORS

 • Aplica correctament, seguint els mètodes exposats a classe, les diferents tècniques de representació vinculades a les diferents disciplines del disseny
 • Visualitza resultats de diferents tècniques de representació gràfica i analitza el procés amb el que s’ha realitzat.
 • Coneix les proporcions, formes i volums en les diferents tècniques de representació vinculades al disseny.
 • Utilitza les proporcions, formes i volums en les diferents tècniques de representació per a realitzar prototips i comprovar-ne la seva funcionalitat.
 • Coneix a nivell d’iniciació, diferents eines d’expressió gràfica relacionades amb els diferents àmbits del disseny com la geometria en dues dimensions.
 • Representa apropiadament de forma inicial, mitjançant programes de dibuix vectorial, els plànols reals d’un espai tridimensional prèviament creat en l’imaginari. 

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOC A DISSENY DE MODA

 • Utilitzar adequadament les eines tècniques del patronatge i del moviment per realitzar patrons de cos.
 • Aplicar adequadament les tècniques del patronatge per realitzar volums.
 • Elaborar correctament patrons de siluetes de creació pròpia.
 • Avaluar i identificar les característiques de cada peça de roba. Identificar i resoldre els problemes dels prototips de tops, camiseria i dessuadores.

Competències Específiques

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOC A DISSENY GRÀFIC

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOC A DISSENY AUDIOVISUAL

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOC A DISSENY D'INTERIORS

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOC A DISSENY DE MODA

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals

Avaluació

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY GRÀFIC

Assistència mínima a l'aula: 70%
Avaluació contínua.
La correcta realització i presentació dels projectes principals es valorarà amb un 80%.
La participació activa a classe, la col·laboració amb els companys i companyes, la generositat en l'intercanvi d'idees i recursos es valoraran amb un 20%.
És obligatori el lliurament de la totalitat dels projectes i exercicis plantejats.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY AUDIOVISUAL

Hi ha un 70% d'assistència a les classes per ser avaluat.
S'avaluarà la correcta realització i presentació de cadascun dels següents exercicis:
- Tipologia de plans: 10%
- Angulaciones de plànols: 10%
- Moviments de càmera: 10%
- Projecte audiovisual: 25%
- Anàlisi fílmic: 25%
- Participació activa a classe, gestió del treball en grup: 20%.
Els criteris d'avaluació de cada exercici s'exposaran prèviament a l'alumne mitjançant una fitxa d'enunciat

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY D'INTERIORS

La participació activa a classe, fòrums temàtics organitzats en l'entorn virtual o altres plataformes, la puntualitat i l'assistència (70% obligatòria) es valoraran amb un 10%
El seguiment del treball realitzat al taller ia l'ordinador es valorarà amb un 10%
La correcta realització i presentació dels dos exercicis de geometria i forma es valorarà amb un 25% (10% + 15%)
La correcta realització i presentació dels cinc exercicis de maquetisme i prototipatge es valorarà amb un 25% (5% + 5% + 5% + 5% + 5%)
La correcta realització i presentació del projecte i exposició final es valorarà amb un 30%

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY DE MODA

Assignatura d'avaluació contínua, amb exercicis guiats pel professor.
S'avaluarà la participació a classe.
Assistència a classe obligatòria d'un 70%
Examen semestral: s'avaluarà a través d'un exercici l'agilitat i la capacitat resolutiva: 25%
Lliuraments de prototips definitius: 25%
Seguiment i lliurament dels treballs dirigits a classe: 40%
Actitud i compromís: 10%