Tornar al Grau en Disseny

Treball Fi de Grau

L'assignatura de TFG té com a objectiu que els estudiants abordin una problemàtica o repte relacionat amb l’àmbit específic de la seva especialitat.
Realitzar un projecte de recerca en disseny que generi una solució a una problemàtica real o possible amb la integració de plantejaments culturals artístics i instrumentals.
Aplicar mètodes d’investigació adequades a l’objecte del seu estudi i realitzar una memòria de recerca i una producció formal d'alta qualitat.
Planificar el procés de treball propi ajustat al projecte.
Presentar un book professional explicatiu del seu projecte de disseny.
Comunicar amb un llenguatge específic de l’àmbit del disseny de manera professional davant d’experts en l’àmbit del seu treball.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 12 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Treball Final de Grau
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDT074

Sinopsi

El Treball Fi de Grau és el darrer projecte del Grau en Disseny. Aquest projecte es planteja com una oportunitat, un accelerador, un espai d’aprenentatge únic. El TFG és un treball que ha de reunir les competències específiques i els resultats d’aprenentatge adquirits durant els estudis. Un treball per a poder validar els coneixements que s’han adquirit, així com el potencial creatiu, reflexiu, tècnic i metodològic dels estudiants. EL TFG, per tant, és el lloc ideal perquè els estudiants se submergeixin en la recerca buscant noves maneres d’entendre el disseny.

Objectius de l'assignatura

 • L’assignatura de TFG té com a objectiu que els estudiants abordin una problemàtica o repte relacionat amb l’àmbit específic de la seva especialitat
 • Realitzar un projecte de recerca en disseny que generi una solució o es plantegi com una manifestació crítica a una problemàtica real o possible amb la integració de plantejaments culturals, artístics, socials i instrumentals
 • Aplicar mètodes d’investigació adequades a l’objecte del seu estudi i realitzar una memòria de recerca i una producció formal d’alta qualitat
 • Planificar el procés de treball propi ajustat al projecte
 • Comunicar de manera efectiva el seu projecte de disseny
 • Comunicar amb un llenguatge específic de l’àmbit del disseny i de manera professional davant d’experts en l’àmbit del seu treball

Resultats d'aprenentatge

 • Realitza recerca en disseny que doni solució a una problemàtica real, possible, crítica o especulativa
 • Integra en la seva recerca plantejaments culturals, artístics i instrumentals i metodologics de manera crítica i argumentada. Aplica amb coherència els valors democràtics i de sostenibilitat mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones
 • Aplica metodes d’investigació adequades a l’objecte del seu estudi
 • Sap realitzar un dossier de recerca i una producció formal de qualitat
 • Sap planificar el seu procés de treball propi i presenta un pla de viabilitat temporal ajustat al projecte
 • Es desenvolupa en situacions complexes dins del camp del disseny
 • Comunica a tot tipus d’audiències de manera clara i precisa els coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny
 • Utilitza un llenguatge respectuos amb la qüestió de gènere, tant en les produccions orals com escrites
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i de gènere segons correspongui

Ampliar informació

Professorat

Mònica Mestanza, Doctoranda en Comunicació. Disseny gràfic, direcció d'art i direcció creativa

Mònica Mestanza

Doctoranda en Comunicació. Disseny gràfic, direcció d'art i direcció creativa

Pierino dal Pozzo, Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de Gestió i Difusió Cultural

Pierino dal Pozzo

Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de Gestió i Difusió Cultural

David Torrents, Llicenciat en Belles Arts. Disseny gràfic. Cultura

David Torrents

Llicenciat en Belles Arts. Disseny gràfic. Cultura

Fran Díaz, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Fran Díaz

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Marina Salazar, Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Marina Salazar

Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Roc Albalat, Dissenyador gràfic. Art. Realització

Roc Albalat

Dissenyador gràfic. Art. Realització

Mireia Feliu, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Coordinadora del Departament de Projectes del Grau en Disseny i del Treball de Fi de Grau

Mireia Feliu

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Coordinadora del Departament de Projectes del Grau en Disseny i del Treball de Fi de Grau

David Ortiz Juan, Màster en Arts Visuals. Producció artística

David Ortiz Juan

Màster en Arts Visuals. Producció artística

Joan Ros, Dissenyador de moda. Coordinador de l'itinerari de Moda del Grau en Disseny

Joan Ros

Dissenyador de moda. Coordinador de l'itinerari de Moda del Grau en Disseny

Nadia Speranza, Graduada en Disseny Gràfic Editorial. Metodologia d'investigació i anàlisi

Nadia Speranza

Graduada en Disseny Gràfic Editorial. Metodologia d'investigació i anàlisi

Joan Martorello, Disseny de moda i direcció artística

Joan Martorello

Disseny de moda i direcció artística