Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Disseny

Història del Disseny d'Interiors I

És una assignatura que estudia conceptes i pràctiques del disseny d'espais servint-se de la història com a eina crítica. Cronològicament abasta l'evolució de l'espai interior des de l'edat mitjana fins a les albors de la modernitat al segle XIX, fent èmfasi en l'espai domèstic i tots aquells components que el defineixen.

La història és entesa com un recurs de coneixement que permet establir connexions temporals i conceptuals que il·luminen la comprensió del present aprofundint els fets del passat.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI33

Continguts

Aspectes metodològics específics en l'estudi de la història del disseny d'espais interiors

 • Marc discursius històrics. La teoria dels Cicles, les cronologies.
 • El mètode genealògic, de F. Nietzsche, i i el mètode de les constel·lacions, de W. Benjamin.
 • El Mètode iconològic i la història de l'art aplicats a l'estudi de l'espai i la seva representació.
 • Els Documents. Exemples.

Edat Mitjana i Renaixement

 • Edat Mitjana: el Gòtic, Iglesias, Castells i monestirs. Ciutats estat i ciutats liberals. Espai domèstic medieval.
 • Renaixement: L'espai geometritzat. Dimensió simbòlica de la perspectiva, elements i característiques. Palaus i altres tipologies edilícies a Itàlia (Pal·ladi, Miquel Àngel, Bramante).

S.XVI AL S.XVIII

 • Manierisme, Barroc i Rococó. L'espai il·lusionista. La invenció del confort. Mobiliari i espai, elements característics. Estils Lluís XIV, Regència, Lluís XV (segles XVII i XVIII).
 • El Barroc a Anglaterra. Les cases de camp. Estils Tudor, Jacobino i Reina Ana (segles XVII i XVIII).
 • La Il·lustració. El Neoclassicisme i el final del segle XVII. Volta a l'ordre i als principis compositius clàssics. Les utopies socials. L'estil imperi.

S.XIX i principi del S.XX

 • Industrialització, Moviments estètics i eclecticisme.
 • El naixement del segle XX i les avantguardes artístiques en l'àmbit específic de l'arquitectura i el disseny.
 • Futurisme, Constructivisme i Suprematisme.
 • El llegat de la Deutscher Werkbund.

Els discursos del disseny: europa i amèrica del nord. primer terç del S.XX

 • Internacionalització del discurs
 • El Sistema americà de producció
 • Les Case Study Houses i les noves tipologies
 • Art Deco
 • Estil internacional
 • El disseny escandinau.

Resultats d'Aprenentatge

 • Desenvolupa i aplica de manera eficaç metodologies i estratègies d'investigació històrica a la disciplina del disseny d'interiors.
 • Gestiona de manera rigorosa les fonts teòriques i és capaç de relacionar cronològicament els esdeveniments fonamentals de la història del disseny d'interiors.
 • Aplica coneixements i referents històrics en els processos creatius de disseny d'una manera crítica i coherent.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

Avaluació

L'avaluació serà continuada i hi haurà una única convocatòria per al lliurament de cada exercici.
La nota final de l'assignatura serà el resultat d'una mitjana dels següents ítems de treball:

 • 10% del lliurament de memòria d'activitats de visita a espais emblemàtics (sortides a Patrimoni, museus, etc.)
 • 20% de la realització dels exercicis curts per penjar a Pinterest.
 • 30% realització i presentació de treballs curts d'investigació.
 • 30% examen o treball final.
 • 10% Participació i constància durant les classes.

L'assistència a classes és obligatòria, sent necessari un 70% d'assistència per poder tenir dret a ser avaluat.