Tornar al Grau en Disseny

Història del Disseny d'Interiors I

És una assignatura que estudia conceptes i pràctiques del disseny d'espais servint-se de la història com a eina crítica. Cronològicament abasta l'evolució de l'espai interior des de l'edat mitjana fins a les albors de la modernitat al segle XIX, fent èmfasi en l'espai domèstic i tots aquells components que el defineixen.

La història és entesa com un recurs de coneixement que permet establir connexions temporals i conceptuals que il·luminen la comprensió del present aprofundint els fets del passat.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
  • Codi de l'assignatura: GDVI33

Sinopsi

És una assignatura que estudia conceptes i pràctiques del disseny d'espais servint-se de la història com a eina crítica. Cronològicament abasta l'evolució de l'espai interior des de l'edat mitjana fins a les albors de la modernitat al segle XIX, posant l'èmfasi a l'espai domèstic i tots aquells components que el defineixen.

Objectius de l'assignatura

A través d'aquesta assignatura l'estudiant coneixerà i podrà establir connexions entre les idees i la pràctica del disseny servint-se de la història com una eina crítica, que permetrà la comprensió del disseny d'espais interiors en les seves dimensions teòrica, projectual i cultural.

Resultats d'aprenentatge

  • Desenvolupa i aplica de manera eficaç metodologies i estratègies de recerca històrica a la disciplina del disseny dinteriors
  • Maneja de manera rigorosa les fonts teòriques i és capaç de relacionar cronològicament els esdeveniments fonamentals de la història del disseny dinteriors
  • Aplica coneixements i referents històrics en els processos creatius de disseny de manera crítica i coherent

Ampliar informació

Professorat

Pierino dal Pozzo, Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de Gestió i Difusió Cultural

Pierino dal Pozzo

Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de Gestió i Difusió Cultural