Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Disseny

Cultura Audiovisual II

L'objectiu primordial és analitzar i conèixer l'evolució de la cultura audiovisual associada al new media art més actual. Dóna a conèixer, tant els punts de trobada, com les discrepàncies existents en un complex i canviant context de la creació audiovisual contemporània partint dels eixos temàtics següents: nous contextos en l'era de la informació, creació audiovisual i nous entorns culturals, noves tecnologies i disseny audiovisual, cultura audiovisual experimental (i d'avantguarda); big data vs. creació i robòtica i intel·ligència artificial.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: GDVA73

Continguts

1. Cultura audiovisual en l'era de la informació.
• Introducció als nous gèneres audiovisuals relacionats amb els mitjans de comunicació.
• Nous contextos, noves representacions i lectures.
• El professional audiovisual: canvis en els reptes i les estratègies.

2. Inicis de la creació audiovisual i nous entorns culturals.
• Origen i influència dels primers usos experimentals del vídeo fora de la pantalla: instal·lació, performance i interactivitat.
• Característiques dels protagonistes / referents: innovació i consum de masses.
• Protagonistes i referents: l'inici de nous llenguatges participatius i interactius.
• Evolució i formats actuals: instal·lació, música electrònica vs. performances i instal·lacions, ...

3. Noves tecnologies i disseny audiovisual.
• Evolució de la creació tecnològica. Noves eines i metodologies de treball.
• Internet: del net.art a la creació relacionada amb Xarxes Socials. Anàlisi de la seva evolució i estudi dels referents fonamentals.
• Instal·lacions, projeccions i desenvolupament de nous formats: mapping, videomapping, RA, ...
• Connexions entre espectacles i nous mitjans: experimentació, apropiació i intercanvi de recursos.
• Nova relació de l'espai-temps i del paper de l'espectador-usuari.

4. Cultura audiovisual contemporània. Noves experiències.
• Temes: identitat, crítica i creació col·lectiva.
. De l'experimentació a la creació a Internet.
• Noves eines i conceptes relacionades amb programari o maquinari lliure: Open Data, Arduino, Processing, ... Maker Culture: present i futur.
Context actual: nous processos de creació.
. Crowdfunding: noves metodologies. Implicacions de l'espectador amb l'obra.

5. Cultura audiovisual vs.Big Data.
• Què és i com s'originen els projectes de disseny audiovisual de visualització de dades, d'estadística o de bases de dades.
• Anàlisi sobre l'origen, l'evolució i la integració del paper de l'usuari.
• Anàlisi de projectes interactius i participatius en temps real: connectivitat i estètica de dades.

6. Narratives transmèdia.
• Origen, evolució i tipologia dels projectes transmèdia més habituals.
• Convergència cultural, plataformes de mitjans i participació dels usuaris.
• Anàlisi de casos: videojocs, animació, ...

Resultats d'Aprenentatge

Desenvolupa aspectes primaris i secundaris de creacions audiovisuals mitjançant l'anàlisi pluridisciplinar.
Utilitza adequadament el material d'arxiu tant de centres de documentació, biblioteques com de fonts en línia. Es manté atent a l'aparició de noves fonts d'investigació.
Aborda la innovació conceptual i tècnica de l'àmbit digital des d'un punt de vista professional.
Utilitza adequadament el material d'arxiu tant en centres de documentació com en biblioteques o fonts en línia.
Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre els quals fonamenta quan cal i de manera pertinent, les reflexions d'assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del disseny.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

Avaluació

Observació de la participació, Presentació de projectes, Realització de treballs o projectes. Seguiment del treball realitzat.

Criteris específics: Només s'oferirà una data de lliurament per a cada exercici.

Percentatge:
Exercicis d'investigació i anàlisi:
Investigació sobre un gènere audiovisual contemporani i sobre peces o autors específics (Desenvolupament i evolució 10% + 20% Treball final = 20%).
Exercicis d'investigació i anàlisi:
Cultura audiovisual contemporània i connexió amb els seus referents.
Adaptació de l'exercici a diferents formats
(Desenvolupament i evolució 15% + 20% Treball final = 35%).
Exercici final: Selecció de projectes audiovisuals.
Valoració de la selecció, anàlisi i recerca de referents.
Qualitat i coherència dels textos i del discurs de defensa del projecte.
Adaptació del projecte a diferents formats.
(Desenvolupament i evolució 10% + 20% Treball final = 35%).
Observació de la participación.10%