Grau en Disseny

Gabriel Ventura

Llicenciat en Humanitats. Literatura. Art. Pensament

Titulacions i formació acadèmica

  • Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
  • Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra

Activitat i/o trajectòria professional

És escriptor; la seva pràctica explora les derives de la hiperinformació i transita entre la poesia, l'assaig i la narració. Col·labora habitualment amb altres artistes i treballa la intersecció de la literatura amb diferents disciplines, especialment, les arts visuals i el cinema.

Publicacions

Ha publicat Ignar (2013) i W (2017). Ha traduït Samuel Beckett, Sarah Holland-Batt, Jen George, Juditn Thurman i Josep Brodsky.

Premis / Mèrits

Beca d'escriptura Montserrat Roig (2018)