Tornar al Grau en Disseny

Patronatge III

Sistemes de producció de roba no seriats. Tant la modisteria, la sastreria i la haute couture són processos de disseny, patronatge i confecció que treballen al marge dels sistemes del fast-fashion i el prêt-à-porter. L'alumnat coneixerà tots els processos, eines i tècniques que es fan servir en aquests sistemes, a fi de ser capaços de produir un conjunt de peces de roba sota aquests mateixos processos.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM24

Continguts

 • Sastreria femenina.
 • La androgínia com a concepte contemporani a la Sastreria.
 • Sastreria masculina.
 • Manipulació de la base utilitzant la tècnica i la creativitat per a un disseny personal de Jaqueta.
 • Volumetria a la Sastreria.
 • Anàlisi de l'estructura interior de la sastreria.
 • Sastreria artesanal.
 • Suport de patró en el Projecte d'Empresa.
 • Fitting.

Resultats d'Aprenentatge

 • Desenvolupa un patronatge tècnic i creatiu quan elabora la Sastreria.
 • Aplica nous materials d'experimentació pròpia quan desenvolupa la peça.
 • Aplica criteris de comoditat quan desenvolupa la peça.
 • Crea patrons de peces de disseny propi d'alta complexitat a nivell professional.
 • Avalua correctament el fitting de les peces, identifica i resol els problemes dels prototips de la sastreria contemporània.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de moda de forma creativa i innovadora.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

 • Assignatura d'avaluació contínua, amb treballs mensuals de peça confeccionada, on s'avaluarà la complexitat de la plantilla, la investigació en acabats, la composició formal i la qualitat en l'acabat final del prototip.
 • S'avaluarà puntualitat i l'actitud receptiva a classe cap a la matèria.
 • Assistència a classe obligatòria d'un 70%.
 • S'avaluarà el look final del treball de sastreria de vestit personal de tres peces. 70%
 • S'avaluarà el look final del treball de suport a l'empresa. 10%
 • Seguiment dels treballs dirigits a través dels prototips. 10%
 • Actitud a classe. 10%

Professorat

Josep Pagà, Grau en Disseny menció Moda. Recerca. Patronatge

Josep Pagà

Grau en Disseny menció Moda. Recerca. Patronatge