Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Disseny

Patronatge III

Sistemes de producció de roba no seriats. Tant la modisteria, la sastreria i la haute couture són processos de disseny, patronatge i confecció que treballen al marge dels sistemes del fast-fashion i el prêt-à-porter. L'alumnat coneixerà tots els processos, eines i tècniques que es fan servir en aquests sistemes, a fi de ser capaços de produir un conjunt de peces de roba sota aquests mateixos processos.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM24

Continguts

 • Sastreria femenina.
 • La androgínia com a concepte contemporani a la Sastreria.
 • Sastreria masculina.
 • Manipulació de la base utilitzant la tècnica i la creativitat per a un disseny personal de Jaqueta.
 • Volumetria a la Sastreria.
 • Anàlisi de l'estructura interior de la sastreria.
 • Sastreria artesanal.
 • Suport de patró en el Projecte d'Empresa.
 • Fitting.

Resultats d'Aprenentatge

 • Desenvolupa un patronatge tècnic i creatiu quan elabora la Sastreria.
 • Aplica nous materials d'experimentació pròpia quan desenvolupa la peça.
 • Aplica criteris de comoditat quan desenvolupa la peça.
 • Crea patrons de peces de disseny propi d'alta complexitat a nivell professional.
 • Avalua correctament el fitting de les peces, identifica i resol els problemes dels prototips de la sastreria contemporània.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de moda de forma creativa i innovadora.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

 • Assignatura d'avaluació contínua, amb treballs mensuals de peça confeccionada, on s'avaluarà la complexitat de la plantilla, la investigació en acabats, la composició formal i la qualitat en l'acabat final del prototip.
 • S'avaluarà puntualitat i l'actitud receptiva a classe cap a la matèria.
 • Assistència a classe obligatòria d'un 70%.
 • S'avaluarà el look final del treball de sastreria de vestit personal de tres peces. 70%
 • S'avaluarà el look final del treball de suport a l'empresa. 10%
 • Seguiment dels treballs dirigits a través dels prototips. 10%
 • Actitud a classe. 10%