Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Disseny

Història de la Moda I

En aquesta assignatura es proposa una visió profunda de les diferents corrents de la història de la indumentària, des dels seus inicis fins a finals del segle XIX. En cada un dels períodes, es treballarà, a més de les característiques dels vestits, el context històric, social i de pensament, amb la voluntat de comprendre el perquè de l'esdevenir de les tendències. A més, s'estudiarà la incidència de cada un dels corrents en la contemporaneïtat amb la voluntat que els estudiants aprenguin, a més del coneixement històric, a emprar aquesta informació com una eina de gran utilitat durant el seu procés creatiu.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Codi de l'assignatura: GDVM33

Continguts

 1. Introducció a la cultura, a l'antropologia i el sistema de la moda
 2. Motius i funcions de la moda. 
 3. Història de la moda al llarg de la història
 • La Prehistòria
 • L'Antic Egipte
 •  L'Antiguitat Clàssica
 • Bizanci
 • Alta i baixa Edat Mitjana
 • El Renaixement (s. XVI)
 • EL barroc (s. XVII)
 • El Rococó (s. XVIII)
 • La Revolució Francesa i l'Imperi Napoleònic
 • El Romanticisme
 • La moda finisecular

Resultats d'Aprenentage

 • Avalua els elements i els codis de la indumentària, el seu impacte i la seva funció dins la societat.
 • Utilitza el llenguatge propi de l’àmbit del disseny de moda per a la comunicació professional.
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat
 • Aplica els coneixements de la història de la moda des dels orígens fins al segle XX en l'anàlisi de tendències. 
 • Analitza els elements i els codis de la indumentària, el seu impacte i funció enfront de la societat. 
 • S’expressa amb el llenguatge propi de l'àmbit del disseny de moda per a la comunicació en entorns professionals.
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat.
 • Analitza coneixements propis de l’àmbit i la seva contextualització en entorns nacionals i internacionals.
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

Avaluació

 • 2 treballs autònoms (60%)
 • Exàmen (30%)
 • Avaluació continuada (10%)