Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Disseny

Animació Digital I

Obtenir les eines suficients (tant tècniques com creatives) per ser capaç de crear, de forma independent, productes audiovisuals, utilitzant les tècniques d'animació tant 2D com stop motion.

Conèixer les mancances i els beneficis de la utilització d'una o altra tècnica de 2D o stop motion en base als diferents formats del disseny audiovisual.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: GDVA03

Continguts

Mòdul 1: Principis bàsics d'animació
Llenguatge del moviment.
Lleis de l'animació (12 principis bàsics)

Mòdul 2: Processos de producció en l'animació tradicional 2D i Stop Motion

Mòdul 3: Tècniques d'animació stop motion
Plastilina en pla.
Pixilació orgànica.
Pixilació Inorgànica.
Pixilació Humana.
Papers retallats (Cut-out)
Visionat d'altres tècniques: Animació amb sorra i similars, pintura sobre vidre, animació experimental, etc.

Mòdul 4: Projecte Final
Plantejament, desenvolupament i avaluació d'un projecte final.

Resultats d'Aprenentatge

Aplica el llenguatge del moviment i les principals lleis de l'animació (Timing, Ritme, Arcs i Anticipació)
Utilitza les tècniques 2D i Stop Motion per a realitzar petites produccions audiovisuals en animació.
Coneix els principals referents de la història de l'animació 2D i Stop Motion.
Treballa amb les técncias de 2D i Stop Motion de forma creativa.
Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de Resoluccion de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
Utilitza el llenguatge audiovisual i els diferents recursos per a expressar i presentar continguts vinculats al conoccimiento específic de l'àmbit audiovisual.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

CE11. Planifica i organitza eficientment,  els processos de treball, propis o d’equip,  d’un projecte de disseny,  estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i,  posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ: Observació de la participació, proves específiques, examens, realització de treballs o projectes, seguiment del treball realitzat.

CRITERIS ESPECÍFICS: Els criteris d'avaluació de cada exercici s'exposaran prèviament a l'alumne amb un enunciat d'exercici.

La nota final s'obtindrà de la mitjana aritmètica de:

- La correcta realització i presentació d'exercicis de curta durada. La suma d'aquests no superarà el 40% de la nota.
- La correcta realització i presentació pública del projecte / exercici final es valora amb un 40%
- La participació activa a classe, es valorarà amb un 20%.
- Per ser avaluat és necessari un 70% d'assistència a les classes.