Tornar al Grau en Disseny

Llenguatges Audiovisuals II

Aquesta assignatura forma part de la matèria d'Art i ofereix a l'estudiant una aproximació tant teòrica com pràctica als llenguatges audiovisuals. Partint de la premissa que vivim immersos en un ecosistema d'imatges i productes culturals, que som el resultat de relacionar-nos amb tot el que hem vist, sentit i llegit, i que tothom crea estableix un diàleg amb allò que ens precedeix i amb altres agents passats i presents, en aquesta assignatura examinarem i experimentarem amb pràctiques creatives que generen significat mitjançant lús de materials i formats preexistents, sacsejant les distincions tradicionals entre producció i consum. Treballarem referents de l'art de la postmodernitat i contemporani i veurem l'impacte que han tingut les tecnologies digitals en aquest tipus de pràctiques artístiques post-productives.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Segon curs
  • Tipus: Obligatòria
  • Codi de l'assignatura: GDB042

Sinopsi

Aquesta assignatura forma part del departament de composició i llenguatges i en concret de la matèria d’Art, i ofereix a l’estudiant una aproximació tant teòrica com pràctica als llenguatges audiovisuals.

Partint de la premissa que vivim immersos en un ecosistema d’imatges i productes culturals, que som el resultat de relacionar-nos amb tot el que hem vist, sentit i llegit, i que tot el que creem estableix un diàleg amb allò que ens precedeix i amb altres agents passats i presents, en aquesta assignatura examinarem i experimentarem amb pràctiques creatives que generen significat mitjançant l’ús de materials i formats preexistents, sacsejant les distincions tradicionals entre producció i consum. Treballarem referents de l’art de la postmodernitat i contemporani i veurem l’impacte que han tingut les tecnologies digitals en aquest tipus de pràctiques artístiques postproductives.

Objectius de l'assignatura

Aquesta assignatura té per objecte aproximar l’estudiant als llenguatges audiovisuals des d’un prisma tant pràctic com conceptual, el que ha de proporcionar una perspectiva crítica i la capacitat d’utilitzar amb familiaritat els codis i les estratègies propis de les pràctiques artístiques contemporànies, fent particular èmfasi en les pràctiques conegudes com a postproductives.

Al llarg de l’assignatura s’examinaran, tant a nivell teòric com a través d’activitats pràctiques, aquells processos de treball el punt de partida dels quals són obres realitzades per altres, així com qualsevol altre producte cultural disponible—sigui imatge, referent, objecte, format, etc. Es tracta de comprendre i ser capaços de posar en marxa diferents protocols d’ús per als modes de representació i les estructures formals preexistents.

Resultats d'aprenentatge

  • Coneix els fonaments teòrics de l’art digital i electrònic
  • Avalua de forma crítica diferents treballs d’art digital
  • És capaç de realitzar de forma correcta un projecte d’art digital
  • Aplica els seus coneixements, comprensió i capacitats de resolució de problemes en l’àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora
  • Realitza processos d’avaluació sobre la seva pràctica i la d’altres de forma crítica i responsable

Ampliar informació

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Serafín Álvarez, Doctorant. Llicenciat en Belles Arts. Producció artística i investigació. Artista

Serafín Álvarez

Doctorant. Llicenciat en Belles Arts. Producció artística i investigació. Artista

Daniel Pitarch, Doctor. Investigador i artista.

Daniel Pitarch

Doctor. Investigador i artista.