Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Llenguatges Audiovisuals II

Aquesta assignatura té per objecte aproximar l'estudiant als llenguatges audiovisuals des d'un prisma tant pràctic com conceptual, la qual cosa ha de proporcionar una perspectiva crítica i la capacitat d'utilitzar amb familiaritat els codis i les estratègies propis de les pràctiques artístiques contemporànies, fent particular èmfasi en les pràctiques postproductives. Al llarg de l'assignatura s'examinaran, tant a nivell teòric com mitjançant activitats pràctiques, aquells processos de treball,  el punt de partida dels quals són obres realitzades per d'altres, així com qualsevol altre producte cultural disponible [sigui imatge, referent, objecte, format, etc]. Es tracta de comprendre i ser capaços de posar en marxa diferents protocols d'ús per als modes de representació i les estructures formals preexistents.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB042

Continguts

Mantenint en primer pla les pràctiques postproductives en els llenguatges audiovisuals contemporanis, l'assignatura s'estructura en blocs que responen als diferents codis i estratègies a emprar i als processos de desplaçament i reubicació que es donen entre l'espai digital i l'analògic i entre diferents contextos discursius.

L'assignatura consta de presentacions teòriques que delimiten el camp dels diferents blocs, dinàmiques específiques a cada bloc per obrir discussió i assimilar conceptes i recursos i, finalment, activitats pràctiques que han de ser desenvolupades per l'alumnat en hores lectives i no lectives com a resposta a una sèrie d'enunciats avaluables.

Bloc 1. Introducció: Postproduir

Es plantejarà la diferència entre les pràctiques artístiques que treballen ex novo i les que ho fan a partir de materials audiovisuals preexistents. S'analitzaran els diferents protocols d'ús de les representacions audiovisuals i de les estructures formals preexistents que s'han obert amb les pràctiques artístiques contemporànies.
Enunciat avaluable # 1: Codi Font Audiovisual

Bloc 2. Utilitzar i reprogramar imatges i obres

Aquest bloc té per objecte analitzar i posar en pràctica estratègies de cita, sampleig, collage, reordenació i relectura de productes culturals. Treballarem amb processos de selecció, manipulació i [re] inserció de materials.
Enunciat avaluable # 2: Associacions Vagues [Loose Associations]
Enunciat avaluable # 3: Col·leccionistes i arxivers

Bloc 3. Utilitzar la societat com un repertori de formes

Aquest bloc té per objecte la comprensió i l'ús estratègic dels diferents formats que circulen en el context digital. Treballarem des de la lògica de la sinceritat mediàtica com a forma d'anàlisi dels productes culturals existents.
Enunciat avaluable # 4: Per aspirant

Bloc 4. Transitar entre el món analògic i el món digital

Aquest bloc té per objecte posar en marxa estratègies de traducció i transvasament de materials i protocols d'ús i actuació entre diferents contextos.
Enunciat avaluable # 5: Let 's Meet in Real Life [LMIRL]
 

Resultats d'Aprenentatge

 • Coneix els fonaments teòrics de l'art digital i electrònic.
 • Avalua de forma crítica diferents treballs d'art digital.
 • És capaç de realitzar de forma correcta un projecte d'art digital.
 • Aplica els seus coneixements, compressió i capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
 • Realitza processos d'avaluació sobre la seva pràctica i la d'altres de forma crítica i responsable.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

Avaluació

És necessari el 70% de l'assistència per poder ser avaluat.

 • Realització de 5 treballs avaluables: 70%
 • Activitats i dinàmiques realitzades a l'aula: 20%
 • Participació activa a classe, assistència i puntualitat: 10%
 • Els criteris d'avaluació i el percentatge de la nota final corresponent a cada proposta es definiran al començament del bloc.