Tornar al Grau en Disseny

Construcció i Instal·lacions II

Aquesta assignatura té com a objectiu principal, igual que la seva antecessora,  la formació en el coneixement  de la materialitat dels projectes i obres de disseny d’espais des de dues vessants fortament interrelacionades tradicionalment conegudes com a construcció i instal·lacions. 

Aquesta assignatura està particularment centrada, per una banda, en l’aprofundiment en els sistemes constructius com a element de definició de l'espai i per l'altra en la il·luminació com a eina de disseny en el projecte.

 

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
  • Codi de l'assignatura: GDVI93

Sinopsi

Aquesta assignatura té com a objectiu principal, igual que la seva antecessora, la formació en el coneixement de la materialitat dels projectes i obres de disseny d’espais des de dues vessants fortament interrelacionades tradicionalment conegudes com a construcció i instal·lacions.

Objectius de l'assignatura

Aquesta assignatura té com a objectiu principal, igual que la seva antecessora, la formació en el coneixement de la materialitat dels projectes i obres de disseny d’espais des de dues vessants fortament interrelacionades tradicionalment conegudes com a construcció i instal·lacions.

Aquesta assignatura està particularment centrada, per una banda, en l’aprofundiment en els sistemes constructius com a element de definició de l’espai i per l’altra en la il·luminació com a eina de disseny en el projecte.

L’estudiant haurà d’adquirir, per tant, coneixements sobre les relacions entre materials i sistemes constructius i de com aquestes relacions influeixen en l’experiència de l’usuari. Aquests coneixements es complementaran amb d’altres específics de luminotècnia i traçat d’instal·lacions elèctriques que li hauran de permetre desenvolupar projectes de il·luminació senzills tenint en compte criteris estètics, energètics , tecnològics i constructius, a més de consideracions respecte al confort de l’usuari.

Resultats d'aprenentatge

Coneix amb profunditat els sistemes constructius utilitzats habitualment en el disseny d’espais
Estableix relacions entre materials i sistemes constructius i és crític amb la materialitat que en resulta
Aplica una proposta de materialitat vinculada a l’experiència de l’usuari a un projecte de disseny d’espais
Coneix i aplica principis bàsics de luminotècnia, electricitat, tipus de fonts de llum, tipologies de lluminàries i les seves prestacions
Coneix i aplica metodologia del disseny d’il·luminació segons diferents tipologies de projecte, a més d’eines d’expressió gràfica de la llum
Desenvolupa projectes bàsics d’il·luminació per mitjà de l’aplicació de criteris estètics, confort de l’usuari, energètics i tecnològics

Ampliar informació

Professorat

Mariel Fuentes, Llicenciada en Arquitectura i Urbanisme. Il·luminació

Mariel Fuentes

Llicenciada en Arquitectura i Urbanisme. Il·luminació

Cris Noguer, Dissenyadora i investigadora

Cris Noguer

Dissenyadora i investigadora