Tornar al Grau en Disseny

Creació i Autoria Digital IV

Formar als estudiants en la lectura, la interpretació, el disseny i l’anàlisi de projectes interactius des d’una concepció del disseny audiovisual, tant en la seva estructura, context i dinàmica com en el seu estil audiovisual i d’interacció.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA54

Continguts

Els llenguatges de programació que es tractaran són els següents:
- Processing
- PureData

El maquinari amb el que s'aprendrà a operar:
- Arduino
- Sensors : pulsadors, detectors de presencia, pulsometres, i altres, motors, relés.
- Microsoft Kinekt
- Leds
- Projeccions

Resultats d'Aprenentatge

 • Domina els processos de conceptualitzacio, disseny i desenvolupament d'una aplicació interactiva y/o multiplataforma (on-line y off-line).
 • Resuelve a nivel profesional las Diferentes Tecnologias y lenguajes para una elicaz< implementación de una aplicación interactiva.
 • Optimitza el material multimèdia segons les necessitats del medi al qual és dirigeix.
 • Domina las técnicas de montaje, estructuración de la información y conexión de contenidos.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE11. Planifica i organitza eficientment, els processos de treball, propis o d’equip, d’un projecte de disseny, estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i, posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

Els estudiants sota uns enunciats de exercicis treballarant amb llibertat alhora d'escollir el projecte sota la tutela del professor. Hauran de desenvolupar:
• Lliuraments de desenvolupament de projecte (Avalució contínua): 20%
• Projecte d'interacció personal: 15%
• Projecte final (dossier i exposició oral): 45%
• Teaser de projecte: 20%.

Professorat

Mónica Rikić, Llicenciada en Belles Arts. Art electrònic i programació creativa

Mónica Rikić

Llicenciada en Belles Arts. Art electrònic i programació creativa