Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny Gràfic I

L'assignatura introdueix l'alumne en projectes llargs i  complexos, que requereixen una major recerca i deixen molt marge a l'alumne en la definició dels objectius i el sentit de la proposta. El semestre també inclou projectes més acotats que treballen un aspecte específic amb un ritme més àgil. El temari posa especial ènfasi en la comunicació i narrativa, la identitat corporativa, els mitjans de comunicació i l'ús de la imatge.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG03

Continguts

Identitat corporativa:

 • Estratègia i concepte
 • Definició de la marca: actitud, tons de veu
 • Recursos gràfics
 • Sistemes d'identitat corporativa, tipologies
 • Requisits i dinàmica de treball
 • Coherència vs. diversitat 
 • Innovació en mitjans i suports de disseny gràfic 

Comunicació de continguts o ficció:

 • Estratègia de comunicació
 • Objectius, públic, suports, missatges
 • Mapa de posicionament
 • Fortaleses i debilitats 

Ús de la imatge:

 • Creació de significat
 • Missatges unívocs i equívocs  

Resultats d'Aprenentatge

 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre les quals fonamentar quan cal i pertinent, les reflexions d'assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del disseny.
 • Desenvolupa gràficament diverses peces de comunicació, les dota d'una identitat reconeixible i produeix identitats i sistemes gràfics.
 • Sap estructurar i construïr una narració per tal de conectar amb un públic i fomentar la reflexió.
 • Realitza projectes utilitzant diferents categories de l'àmbit del disseny gràfic dotant‐los de personalitat gràfica.
 • Planteja intervencions en coherència amb els valors democràtics i de sostenibilitat mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

Avaluació

Realització de treballs o projectes, Seguiment del treball realitzat.

L'avaluació inclou autoavaluació i evaluacióncruzada cega, segons el treball. Tots els tipus d'avaluació es faran mitjançant els indicadors especificats a l'enunciat.

 • Projecte gran 1: 35%
 • Projecte gran 2: 35%
 • Projecte petit 1: 15%
 • Projecte petit 2: 15%
 • Projecte petit 2: 10%