Tornar al Grau en Disseny

Cultura de la Imatge I

Visió general de la cultura de la imatge i la seva evolució des de l'aparició del Moviment Modern, posant especial atenció en aquells moments en què va sorgir una visió col·lectiva que ha estat determinant pel present de la comunicació visual, destacant també les principals individualitats que han contribuït de forma significativa en la seva evolució. Per tant, es farà un repàs a les escoles i els dissenyadors que es consideren fonamentals en l’evolució del disseny gràfic, en els àmbits del cartellisme, la identitat corporativa, la tipografia i el disseny editorial; la seva filosofia, el seu vocabulari visual i la seva metodologia projectual; així com l’impacte i transcendència del seu treball.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG33

Sinopsi

El disseny gràfic, en la seva reflexió teòrica, necessita el coneixement de la seva història i de la cultura dins la qual s’insereix en cadascuna de les etapes de la seva evolució. Tota professió ha de fer una reflexió sobre si mateixa basada en el coneixement del passat, amb una acurada comprensió del present i una projecció de futur perquè la societat la consideri com a portadora d’un coneixement específic del tot necessari. El coneixement del passat de la comunicació visual ens permet una millor comprensió del present i enriqueix les possibilitats d’actuació del professional del futur.

Objectius de l'assignatura

GENERALS
Visió general de la Cultura de la Imatge i la seva evolució des de l’aparició del Moviment Modern, posant especial atenció en aquells moments en què va sorgir una visió col·lectiva que ha estat determinant pel present de la comunicació visual, destacant també les principals individualitats que han contribuït de forma significativa en la seva evolució.

Per tant, es farà un repàs a: les escoles i dissenyadors/es que poden considerar-se fonamentals en l’evolució del disseny gràfic, en els diferents àmbits de treball (cartellisme, identitat corporativa, tipografia en moviment i disseny editorial); la seva filosofia, el seu vocabulari visual i la seva metodologia projectual; així com l’impacte i transcendència del seu treball en el públic.

ESPECÍFICS
Anàlisi de les característiques visuals del disseny gràfic modern, en els seus principals àmbits de treball; la seva implantació i evolució al llarg del segle XX; estudi dels condicionants del context històric i dels moviments culturals en el qual s’ha desenvolupat; i valoració de l’impacte de la tecnologia en la seva evolució.

Resultats d'aprenentatge

 • Coneix les fonts històriques de la Comunicació Visual, especialment escoles i individualitats, en els diferents àmbits, del segle XX fins l’aparició de la tecnologia digital
 • Diferencia les característiques visuals dels diferents estils desenvolupats en l’àmbit del disseny gràfic durant el s. XX fins l’aparició del llenguatge digital
 • Analitza coneixements propis de l’àmbit i la seva contextualització en entorns nacionals i internacionals
 • Utilitza eines pròpies per desenvolupar una recerca històrica
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat

Ampliar informació

Professorat

Mª Àngels Fortea, Doctora. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. Coordinadora del departament de Contextos Culturals

Mª Àngels Fortea

Doctora. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. Coordinadora del departament de Contextos Culturals

Nataly dal Pozzo, Doctora. Llicenciada en Lletres (Història de l'Art). Estudis culturals

Nataly dal Pozzo

Doctora. Llicenciada en Lletres (Història de l'Art). Estudis culturals