Tornar al Grau en Disseny

Història del Disseny

Aquesta assignatura de l'Àrea de Cultura té com a objectiu permetre als estudiants del Grau en Disseny entendre com la capacitat humana de dissenyar s'ha mantingut constant al llarg de la història. A través del seu recorregut cronològic, se'ls introduirà en els canvis i transformacions constants dels mitjans i les tecnologies en paral·lel als canvis organitzatius i culturals de les diferents èpoques. En definitiva, aquesta assignatura explorarà i mostrarà la influència del disseny al recorregut dels esdeveniments socials i culturals.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB032

Sinopsi

La capacitat humana de disseny s'ha mantingut constant al llarg de la història; són els mitjans i les tecnologies que han estat modificades, en paral·lel als canvis tecnològics, organitzatius i culturals de les diferents èpoques. Com va dir Ettore Sottsas (Itàlia, 1917): “Per a mi, el disseny (…) és una manera de parlar de la vida, és una manera de parlar de la societat, la política, l'erotisme, el menjar i fins i tot del disseny.”

Objectius de l'assignatura

La capacitat humana per dissenyar s'ha mantingut constant al llarg de la història; són els mitjans els que han estat modificats en paral·lel als canvis tecnològics, organitzatius i culturals de les diferents èpoques.

L'objectiu general de l'assignatura és aprendre com els esdeveniments i la cultura influeixen en el disseny i com el disseny influeix sobre la cultura.

Resultats d'aprenentatge

 • Mostra Coneixements sòlids de l’evolució del disseny amb argumentacions i reflexions
 • Utilitza les eines teòriques per resoldre els problemes de disseny
 • Aplica els coneixements sobre la història del disseny per a proposant i inferir tendències del disseny
 • Avalua críticament els projectes de disseny
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat
 • Analitza coneixements propis dels àmbits i n'assumeix la contextualització en entorns nacionals i internacionals
 • Mostra habilitats per a l'anàlisi des d'una perspectiva global i integral posant en relació els elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i de gènere segons correspongui

Ampliar informació

Professorat

Nataly dal Pozzo, Doctora. Llicenciada en Lletres (Història de l'Art). Estudis culturals

Nataly dal Pozzo

Doctora. Llicenciada en Lletres (Història de l'Art). Estudis culturals

Isabel del Río, Llicenciada en Belles arts. Historiadora del disseny.

Isabel del Río

Llicenciada en Belles arts. Historiadora del disseny.