Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Història del Disseny

La capacitat humana de dissenyar s’ha mantingut constant al llarg de la història; són els mitjans i les tecnologies les que han estat modificades, paral∙lelament als canvis tecnològics, organitzatius i culturals de les diferents èpoques. Com va dir Ettore Sottsas (Itàlia, 1917): "Per a mi, el disseny (...) és una manera de parlar de la vida, és una manera de parlar de la societat, la política, l'erotisme, el menjar i fins i tot del disseny."

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB032

Continguts

 • Introducció i presentació de l'assignatura Història del Disseny
 • Què és el disseny? Orígens i conceptes fonamentals
 • L'origen i evolució de l'escriptura. Del concepte de l’escriptura fins a la invenció de l´impremta.
 • Els Anys de la Revolució Industrial: De la producció artesanal a la producció mecanitzada.
 • II Revolució Industrial: El model americà de la industrialització.
 • Finals del segle XIX reacció crítica a la industrialització. L’exposició Universal de 1851 i els discursos estètics del segle XIX.
 • William Morris i el Moviment Arts & Craft.
 • Canvi de segle, a la recerca d'un nou estil: El Modernisme.
 • El Modernisme II: cap a una abstracció formal.
 • L’Escola de Chicago: Frank Lloyd Wright.
 • El Moviment Modern: la polèmica entre l'art i la tècnica: La Deutscher Werkbund: Hermann Muthessius, Peter Behrens.
 • L’Escola Bauhaus. 
 • Disseny i avantguardes I.
 • Disseny i avantguardes II.
 • L'Art Déco.
 • L'Streamline americà.
 • Postguerra i Disseny.

Resultats d'Aprenentatge

 • Mostra coneixements sòlids de l'evolució del disseny en les seves argumentacions i reflexions.
 • Utilitza les eines teòriques mitjançant les quals pot resoldre els problemes de disseny.
 • Aplica els coneixements sobre la història del disseny per proposar i inferir tendències del disseny.
 • Avalua críticament els projectes de disseny.
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat.
 • Analitza coneixements propis de l’àmbit i la seva contextualització en entorns nacionals i internacionals.
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

Avaluació

Avaluació continuada. Cal una assistència del 70% de les classes per poder ser avaluada/avaluat.

Es realitzarà dos exàmens, els quals representaran un 30% cadascun en la nota final.

 • La correcta realització i presentació d'un exercici de l'assignatura es valorarà amb un 30% del total de la nota. Els criteris concrets d’avaluació d'aquest exercici es definiran abans de la seva realització.
 • L'assistència a classe, la participació activa i la actitud mostrada en el transcurs de les sessions es valorarà amb un 10% del total de la nota.

La nota final s’obtindrà de la següent fórmula: Exàmens 1 i 2 (30% + 30% = 60%), Exercici (30%) + treball i participació a l'aula (10%).