Tornar al Grau en Disseny

Infografia I

Aquesta assignatura vol aprofundir en les eines digitals en l'àmbit del disseny gràfic. La primera part treballa les eines pròpies del disseny editorial (Indesign, Photoshop i Illustrator), per tal que l’alumne sàpiga resoldre tècnicament la maquetació i preparació d’arxius. La segona part introdueix eines per al disseny de webs i aplicacions. Els diversos exercicis ajuden a l’alumne a dominar les eines i acompanyen els treballs d'altres assignatures reforçant la seva part tècnica.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG43

Sinopsi

Aquesta assignatura vol aprofundir en les eines digitals de l’àmbit del disseny gràfic. La primera part treballa les eines pròpies del disseny editorial (Indesign avançat i Photoshop), per tal que l’alumne sàpiga resoldre tècnicament la maquetació i preparació d’arxius. La segona part introdueix eines per al disseny web (Cargo Collective, Readymag) posant un peu en un projecte per a pantalla. Els diversos exercicis ajuden a l’alumne a dominar les eines i acompanyen a altres assignatures reforçant la seva part tècnica.

Objectius de l'assignatura

 • Proporcionar a l’estudiant l’expertesa necessària en el domini del programari professional més emprat en l’àmbit del disseny
 • Introduir l’estudiant en els processos de treball de l’edició gràfica, en els diferents suports (paper, digital)
 • Ensenyar a l’estudiant a entregar de manera correcta els documents per la seva impressió
 • Reforçar els coneixements digitals relatius a la professió, tant quan a eines online com a l’adquisició d’hàbits de bon ús
 • Recolzar amb eines digitals els conceptes que s’aniran aprenent a d’altres assignatures de l’itinerari

Resultats d'aprenentatge

 • Trobar continguts de qualitat emprant recursos on line
 • Utilitzar correctament els programaris necessaris pel disseny i realització d’un producte editorial, en suport imprès
 • Entendre el flux de treball professional en el disseny, realització i producció final d’un producte editorial
 • Aplicar els coneixements, la comprensió i les capacitats de resolució de problemes en l’àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora
 • Utilitzar de manera pertinent recursos online que li faciliten el treball col∙laboratiu
 • Desenvolupar correctament en l’ús general de les TIC i en especial en els entorns tecnològics propis de l’àmbit professional

Ampliar informació

Professorat

Isa Quiles, Llicenciada en Belles Arts. Producció. UX UI

Isa Quiles

Llicenciada en Belles Arts. Producció. UX UI