Tornar al Grau en Disseny

Taller de Gràfic i Comunicació Visual I

El taller familiaritza l’estudiant amb els aspectes bàsics del disseny editorial, com són la maquetació, l’ús de l’espai, la seqüència o el ritme de lectura. Els exercicis treballen diversos formats editorials: les cobertes, el foto-llibre o la revista, parant atenció als seus trets particulars i les fases de desenvolupament, des de la conceptualització fins a la realització final.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG13

Sinopsi

El taller familiaritza l’alumne amb els aspectes bàsics del disseny editorial, com són la maquetació, l’ús de l’espai, la seqüència o el ritme de lectura. Els exercicis treballen diversos formats editorials: les cobertes, el fotollibre o la revista, parant atenció als seus trets particulars i les fases de desenvolupament, des de la conceptualització fins a la realització final.

Objectius de l'assignatura

 • Introducció a l’edició com a eina bàsica del Disseny gràfic, en el context històric actual amb tants canvis estructurals i tecnològics que afecten els nostres hàbits de lectura
 • Desenvolupament de projectes que permetin conèixer les diferents fases del disseny de llibres, revistes o diaris. Des de la conceptualització fins a la realització final
 • Adquisició de les competències necessàries per dissenyar continguts amb correcta distribució de la informació per mitjà de retícules; i anàlisi de diferents solucions reticulars per ser aplicades en formats analògics o digitals
 • Adquisició de capacitats per narrar continguts amb la pàgina com a eix vertebrador
 • Aprendre a compondre textos amb jerarquització tipogràfica correcta

Resultats d'aprenentatge

 • Reconèixer els diferents formats del disseny editorial i saber escollir el més adequat per a cada tipus de projecte
 • Identificar tipografies i seleccionar les més adequades per la realització d’un projecte editorial
 • Saber seleccionar i utilitzar les imatges més pertinents a cada estructura editorial, així com els elements complementaris com colors, etc
 • Crear conceptes i idees, en els quals basar la formalització d’un projecte editorial
 • Crear retícules i pautes de diagramació, per a una correcta ubicació de textos i imatges
 • Saber compondre textos amb correcta jerarquització
 • Saber treballar en continguts d’informació extensos
 • Saber encarregar la producció

Ampliar informació

Professorat

David Torrents, Llicenciat en Belles Arts. Disseny gràfic. Cultura

David Torrents

Llicenciat en Belles Arts. Disseny gràfic. Cultura