Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies

El nostre model

BAU, Centre Universitari de Disseny, desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis.

La missió de BAU és ser un motor de coneixement i d’innovació al servei de la societat amb una clara vocació internacional. Se centra en l’atenció a l'alumnat i la seva formació global perquè incorporin els valors de la creativitat individual, el rigor professional i el compromís social. BAU està plenament compromès i vinculat amb l’entorn i el progrés cultural, social i econòmic del país.

 

Model formatiu

La finalitat de BAU i del seu professorat és formar dissenyadors i dissenyadores per al món contemporani, amb esperit crític, creativitat i una mirada oberta, amb la capacitat d'entendre els canvis socials, culturals i econòmics i el compromís amb el desenvolupament sostenible per satisfer les necessitats canviants de la societat.

El model formatiu de BAU aporta una sòlida formació humanística, cultural, artística, tècnica i metodològica que es caracteritza per ser un ensenyament actual i connectat amb el món professional real des de la perspectiva de la cultura del projecte.

BAU ofereix una formació integral basada en grups de classe reduïts, el treball en equip i un ensenyament personalitzat, i es preocupa per incentivar l'activitat investigadora, tant de l'equip docent com de l'alumnat.

El professorat de BAU aplica pràctiques docents de qualitat i innovadores que es fonamenten en l'aplicabilitat dels aprenentatges en el desenvolupament dels projectes i ensenya a treballar amb rigor i d'una manera sistemàtica per tal d'aconseguir la professionalització del procés creatiu.

BAU disposa d'un Pla d'Orientació i Acció Tutorial - POAT- on es concreta com s’entén a BAU la orientació, l’assessorament i el suport a l’alumnat en el seu desenvolupament professional inicial.

 

Formació plurilingüe

BAU promou el plurilingüisme en l'àmbit professional, especialment el domini de la llengua anglesa per a usos professionals com a idioma essencial per a la competitivitat en el món laboral, per exercir la professió i també per contribuir a la projecció internacional dels i del alumnado.

 

Activitat investigadora

L'Àrea de Recerca de BAU neix amb l'objectiu d'acompanyar i fomentar la curiositat del cos investigador i docent i d'estudiants, sota la premissa que el disseny pot contribuir a crear un món millor. Sorgeix des de la certesa de la creixent importància de la recerca en disseny com a forma de pensar i de (re)fer mons, clarament orientada a generar coneixement i a transferir-lo a la societat mitjançant:

Amb tot això BAU, s'ha dotat d'un robust mecanisme destinat a fomentar, potenciar i consolidar la recerca com a un dels eixos estratègics del centre.

 

Projecció internacional

BAU considera essencials els programes d’intercanvi internacional i la mobilitat de tota la comunitat universitària amb l’objectiu de promoure la diversitat de perfils i perspectives que ofereix el coneixement de cultures i metodologies d’aprenentatge del disseny d’altres països, així com per desenvolupar programes conjunts de docència, cooperació i recerca.

Els principals objectius d'un període d'intercanvi són:

  • Aprendre noves metodologies de treball i adquirir noves habilitats.
  • Reforçar l'ús d'altres llengües.
  • Dotar de més valor l'expedient i el currículum de l'alumnat en el mercat de treball.
  • Guanyar en maduresa, tolerància, confiança i iniciativa.
  • Descobrir i compartir altres maneres de viure en altres cultures.

 

Inserció laboral

BAU dona a l’ensenyament un enfocament aplicat, es manté oberta i permeable a les necessitats canviants de la societat, i adopta una posició activa per garantir als seus titulats i titulades una plena i satisfactòria inserció professional mitjançant el nostre departament i el servei d’inserció laboral.

 

Innovació docent

La innovació docent a BAU es vertebra a partir de diversos elements. Per una banda, la formació del professorat expressada en diferents àmbits i formats, i per altra, en l'organització anual de les Jornades de Docència en Disseny i del Seminari de Investigació en Disseny, on s'aborden qüestions relacionades amb els reptes socials, ambientals i polítics del món contemporani i en les seves implicacions en la docència universitària que s'imparteix a BAU. L'orientació en l'acció tutorial, la reflexió conjunta i el suport a la docència s'entenen com elements clau per a la millora de les competències docents en totes les seves dimensions, reforçant així la qualitat dels ensenyaments

La innovació també es manifesta en la gestió intel·ligent i sostenible dels espais tant físics com virtuals de BAU, així com en l'estratègia del centre cap a la internacionalització i la vinculació amb institucions de referència.

 

Compromís social

BAU és un centre universitari amb una clara vocació europea i internacional compromès amb el desenvolupament econòmic i social, mitjançant la seva activitat docent, de recerca i de transferència de coneixement.

 

Codi ètic

BAU entén la Responsabilitat Social Universitària (RSU) com la dimensió ètica que la institució ha de tenir com a objectiu i que ha de promoure en la seva activitat diària, més enllà de les seves obligacions legals. Implica una gestió responsable de l’impacte de la seva activitat educativa, investigadora, laboral i mediambiental i l’establiment d’un diàleg amb la societat per tal de millorar l’activitat acadèmica i impulsar el desenvolupament humà sostenible.

A BAU, el comportament ètic es basa en quatre valors fonamentals, com són el respecte, el compromís, l’equitat i la responsabilitat envers les persones. El Codi Ètic es desplega en deu principis generals pensats per conscienciar a cada persona de la necessitat del seu comportament ètic i de la responsabilitat que se n’espera com a membre de la comunitat de BAU.

 

Declaració institucional

BAU, Centre Universitari de Disseny, compta amb una Declaració Institucional per assegurar un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones que formen part, directament i indirectament, de la comunitat BAU.

En aquesta Declaració Institucional consta la implantació d’un Protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament i un Protocol de gestió de la Propietat Intel·lectual.

 

Responsabilitat Social Corporativa

El compromís de BAU amb el medi ambient i la sostenibilitat es reforça amb la instal·lació d'un sistema de calefacció connectat a la xarxa urbana de fred i calor de Barcelona, que utilitza fonts d'energia residual per reduir l'emissió de gasos amb efecte hivernacle. Al mateix temps, es fomenta la cultura del reciclatge (Reuse, Reduce, Recycle) mitjançant un sistema de recollida selectiva de brossa i punts RRR de material recuperat.

Així mateix, com a Centre fermament compromès amb l'accessibilitat, els espais de BAU estan adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.