Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Disseny

Eines Informàtiques II

Aporta autonomia tecnològica als estudiants per a poder portar a terme els seus projectes.

Durant l'assignatura - i en el transcurs del 2 semestres - els estudiants cursaran múltiples blocs d'eines i llenguatges transversals i útils per a tots els dissenyadors.

3D, Taller de fabricació, compaginació i software gràfic és un conglomerat d'eines que oferiran a l'estudiant més llibertat a l'hora de formalitzar els seus projectes.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF051

Continguts

Llenguatges expressius / visió crítica de les eines informàtiques

 1. Introducció a l'entorn de treball i d'aprenentatge
 2. Eines orientades al món del disseny i implicacions de la seva utilització
 3. Cultura digital i visió crítica de les eines informàtiques

Eines de composició i forma

1. Eines de dibuix vectorial. Aplicacions en el món del disseny. Funcionalitats d'un programa vectorial amb aplicacions vinculades a:

 • Síntesi gràfica
 • Il·lustració
 • Tractament tipogràfic
 • Disseny editorial

2. Eines de maquetació i publicació. Aplicacions en el món del disseny

Resultats d'Aprenentatge

 • Crea imatges digitals vectorials de qualitat i coherents amb les necessitats de cada projecte, utilitzant el programari de dibuix vectorial explicat a classe.
 • Maqueta i edita una publicació amb uns objectius prèviament fixats mitjançant la utilització del programari explicat a classe (dibuix vectorial, editorial i edició d'imatge).
 • Relecciona el format d’exportació d’imatge vectorial i d’impressió adequat al suport final.
 • Fa ús d'eines informàtiques diferents i diferents llenguatges per obtenir resultats diferents a altres matèries .
 • Troba de manera experta recursos en línia de qualitat fent recerques complexes, gestionant correctament l’autoria, i els empra en aplicacions professionals.
 • Trobar de manera experta recursos i estratègies per l’autoaprenentatge de nou programari i del seu ús avançat, gestionant correctament i de manera responsable la seva identificació digital i l’ús de les fonts.
 • Usa de forma complexa recursos i estratègies de resolució de problemes relacionat amb l’aprenentatge (companys, professors, fonts en línia).
 • Aplica amb expertesa els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes enl'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
 • Usa amb expertesa i amb criteris professionals eines per a la comunicació i el treball col·laboratiu.
 • Comparteix amb regularitat i amb expertesa i professionalitat continguts a Internet de manera responsable i segura.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de manera coherent als processos d'experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

 • Pràctiques bàsiques d'illustració vectorial: 15%
 • Disseny editorial i Publicacions impreses: 20%
 • Infografia i síntesi gràfica: 15%
 • Tècniques  avançades d'il.lustració vectorial 25%
 • Tècniques  avançades d'il.lustració vectorial i de mapa de bits: 25%