Tornar al Grau en Disseny

Eines Informàtiques II

Aporta autonomia tecnològica als estudiants per a poder portar a terme els seus projectes.

Durant l'assignatura - i en el transcurs del 2 semestres - els estudiants cursaran múltiples blocs d'eines i llenguatges transversals i útils per a tots els dissenyadors.

3D, Taller de fabricació, compaginació i software gràfic és un conglomerat d'eines que oferiran a l'estudiant més llibertat a l'hora de formalitzar els seus projectes.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF051

Continguts

Llenguatges expressius / visió crítica de les eines informàtiques

 1. Introducció a l'entorn de treball i d'aprenentatge
 2. Eines orientades al món del disseny i implicacions de la seva utilització
 3. Cultura digital i visió crítica de les eines informàtiques

Eines de composició i forma

1. Eines de dibuix vectorial. Aplicacions en el món del disseny. Funcionalitats d'un programa vectorial amb aplicacions vinculades a:

 • Síntesi gràfica
 • Il·lustració
 • Tractament tipogràfic
 • Disseny editorial

2. Eines de maquetació i publicació. Aplicacions en el món del disseny

Resultats d'Aprenentatge

 • Crea imatges digitals vectorials de qualitat i coherents amb les necessitats de cada projecte, utilitzant el programari de dibuix vectorial explicat a classe.
 • Maqueta i edita una publicació amb uns objectius prèviament fixats mitjançant la utilització del programari explicat a classe (dibuix vectorial, editorial i edició d'imatge).
 • Relecciona el format d’exportació d’imatge vectorial i d’impressió adequat al suport final.
 • Fa ús d'eines informàtiques diferents i diferents llenguatges per obtenir resultats diferents a altres matèries .
 • Troba de manera experta recursos en línia de qualitat fent recerques complexes, gestionant correctament l’autoria, i els empra en aplicacions professionals.
 • Trobar de manera experta recursos i estratègies per l’autoaprenentatge de nou programari i del seu ús avançat, gestionant correctament i de manera responsable la seva identificació digital i l’ús de les fonts.
 • Usa de forma complexa recursos i estratègies de resolució de problemes relacionat amb l’aprenentatge (companys, professors, fonts en línia).
 • Aplica amb expertesa els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes enl'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
 • Usa amb expertesa i amb criteris professionals eines per a la comunicació i el treball col·laboratiu.
 • Comparteix amb regularitat i amb expertesa i professionalitat continguts a Internet de manera responsable i segura.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de manera coherent als processos d'experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

 • Pràctiques bàsiques d'illustració vectorial: 15%
 • Disseny editorial i Publicacions impreses: 20%
 • Infografia i síntesi gràfica: 15%
 • Tècniques avançades d'il.lustració vectorial 25%
 • Tècniques avançades d'il.lustració vectorial i de mapa de bits: 25%

Professorat

Glòria Deumal, Llicenciada en Humanitats. TIC (e-learning)

Glòria Deumal

Llicenciada en Humanitats. TIC (e-learning)

Ricard Marimón, Graduat en Disseny Industrial

Ricard Marimón

Graduat en Disseny Industrial

Fran Díaz, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Fran Díaz

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Raül Maldonado, Grau en Disseny menció Gràfic. Direcció d'art

Raül Maldonado

Grau en Disseny menció Gràfic. Direcció d'art