Tornar al Grau en Disseny

Taller d'Audiovisual I

El taller proposa un espai de treball pràctic amb diferents eines de producció i realització de vídeo i àudio, orientades a la creació de continguts audiovisuals professionals. Orienta també al coneixement i aplicació de fluxos de treball adequats a la producció i postproducció de vídeo digital i crea un marc teòric i pràctic per crear projectes audiovisuals immersius.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA43

Objectius de l'assignatura

 • Entendre les eines d'edició, animació, composició i postproducció d'After Effects i familiaritzar-se amb els principis i els usos del grafisme en moviment i la seva aplicació a la producció final
 • Contemplar l'activitat professional del grafista/postproductor com a agent dins del disseny audiovisual adquirint una manera de pensar mitjançant la postproducció (fase final al procés audiovisual), per incorporar eines des de l'inici del projecte audiovisual
 • Coneixement dels fluxos de treball més adequats en la producció i postproducció de vídeo
 • Iniciació a tècniques audiovisuals immersives
 • Ús de les eines d'edició, animació, composició i postproducció en conjunt amb eines noves, que permetran la creació d'audiovisuals immersius

Resultats d'aprenentatge

 • Aplica els fluxos de treball més adequats en la captació, transcodificació, compressió, edició i postproducció de vídeo i àudio
 • Realitza muntatges de vídeo de projectes audiovisuals amb diferents eines d'edició en projectes de complexitat mitjana-alta
 • Desenvolupa noves solucions teòriques i pràctiques tant a nivell acadèmic com tècnic, dins del camp de disseny audiovisual

Ampliar informació