Tornar al Grau en Disseny

Creació i Autoria Digital III

Conèixer un llenguatge de programació i els conceptes genèrics de creació audiovisual i d'interacció a partir de codi i algorismes. Fer el VJ amg visuals en directe, controlar els gràfics amb interfícies i connectar programes.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA14

Sinopsi

Coneixerem els fonaments generals de la programació centrada a la creació audiovisual i la interacció. Aprendrem dos llenguatges de programació per a crear visuals en directe, entendrem com manipular imatge amb codi, i com controlar gràfica amb interfícies tangibles. Farem un petit recorregut històric sobre la gràfica interactiva, veurem referències aplicades en el disseny i les arts, i el més divertit, aprendrem a dissenyar els nostres propis algorismes.

Objectius de l'assignatura

 • L’objectiu principal de l’assignatura és aportar a l’alumne el coneixement del llenguatge i dels conceptes de creació audiovisual i d’interacció a partir de codi i algorismes
 • Conèixer el context actual de la programació aplicada a la imatge, les seves aplicacions creatives, i la importància del desenvolupament col·laboratiu sota la filosofia del codi obert
 • Adquirir les habilitats i coneixements per a participar en projectes pluridisciplinars que mesclen programació i audiovisual clàssic
 • Dotar d’un coneixement genèric que dona major llibertat creativa en l’ús de l’ordinador, més enllà dels programes comercials
 • Contribuir, amb les habilitats de programació, a estructurar els processos i projectes per tal de resoldre problemes complexos de manera ordenada
 • Aplicar als projectes solucions de gràfica generativa, automatització de processos, protocols de comunicació, interfícies hardware i visualització de dades per tal d’aprofitar les especificitats i avantatges de la programació
 • Usar de manera pertinent recursos online (imatges, vídeo, audio, etc.) per a crear projectes de disseny programat tot respectant les disposicions legals de propietat intel·lectual
 • Entendre la interacció entre persona i màquina (amb el ratolí, el teclat i altres interfícies) i aplicar-la a projectes audiovisuals i/o interactiu
 • Conèixer interfícies i hardware específic del sector audiovisual del VJ i de les instl·lacions amb codi

Resultats d'aprenentatge

 • Relaciona i utilitza diferents eines per a crear projectes en que es poden integrar peces audiovisuals programades
 • Coneix referències del context actual de la programació creativa
 • Entén i aplica als projectes els conceptes relacionats amb la interacció, la programació creativa i les nocions fonamentals dels llenguatges de codi textual
 • Coneix i utilitza adequadament la nomenclatura específica
 • Entén i aplica als projectes els algoritmes, la gràfica generativa, noves interfícies, narrativa interactiva i visualització de dades (so, sensors, imatge en moviment)
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l’àmbit professional de forma creativa i innovadora
 • Gestiona els processos de conceptualitzacio, disseny i desenvolupament d’una aplicació audiovisual interactiva o generativa
 • Aplica correctament les bases de llenguatges de programacio
 • Integra adequadament diferents tecnologies, protocols i programari per a la implementacions d’una aplicació audiovisual

Ampliar informació

Professorat

Citlali Hernández, Doctoranda. Llicenciada en Disseny Industrial. Artista multidisciplinari

Citlali Hernández

Doctoranda. Llicenciada en Disseny Industrial. Artista multidisciplinari