Tornar al Grau en Disseny

Màrqueting i Moda

El dissenyador de moda coneixerà els fonaments del màrqueting i aprendrà a gestionar projectes que demanin habilitats analítiques. Coneixerà eines de management creatiu a través de processos de recerca i workshops. Analitzarà de manera crítica els models de negoci actuals i raonarà noves vies de millora a la indústria de la moda des del disseny ètic, col·laboratiu i disruptiu.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM44

Sinopsi

El dissenyador de moda coneixerà els fonaments del màrqueting i aprendrà a gestionar projectes que demanin habilitats analítiques. Coneixereu eines de management creatiu a través de processos de recerca i workshops. Analitzarà de forma crítica els models de negoci actuals i raonarà noves vies de millora a la indústria de la moda des del disseny ètic, col·laboratiu i disruptiu.

OBjectius de l'assignatura

 • El màrqueting empresarial forma part dels processos continus de qualsevol marca i dissenyador per a la comercialització de producte-moda, des de la gestió inicial fins a la satisfacció del client, a través d'una proposta de valor que marqui la diferència
 • El dissenyador de moda coneixerà els fonaments del màrqueting i aprendrà a gestionar projectes que demanin habilitats analítiques
 • Coneixerà eines de management creatiu a través de processos de recerca i workshops per implementar al món professional
 • Analitzarà de forma crítica els models de negoci actuals i raonarà noves vies de millora a la indústria de la moda des del disseny ètic, col·laboratiu i disruptiu

Resultats d'aprenentatge

 • Comprèn els processos empresarials vinculats al sector de la moda actual
 • Avalua el mercat, la demanda del producte-moda i la viabilitat comercial d'una manera crítica
 • Mostra una actitud resolutiva i d'aportació positiva a qualsevol repte o projecte
 • Aplica els procediments propis de la professió quan analitza col·leccions de moda
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds ètiques i innovadores

Ampliar informació

Professorat

Jordi Álvarez, Comunicació Digital & Branding

Jordi Álvarez

Comunicació Digital & Branding