Tornar al Grau en Disseny

Patronatge II

Concebre el patronatge com a instrument necessari per materialitzar un conjunt de peces tèxtils de caràcter comercial. Saber executar els patrons d'una forma ja professional, aplicant amb criteri les tècniques, els acabats i els sistemes de confecció seriats. Dotar a l'alumnat la consciència i la capacitat de poder treballar (dins un sistema estàndard industrial) tot el ventall de cossos no normatius.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM93

Continguts

 • Patter Magic. La geometria acoblada al cos.
 • Patronatge Geomètric.
 • Modelatge del patronatge geomètric.
 • FITTING _prueba del assegut de la peça.
 • SHOWROOM. Col·lecció Privée.

Resultats d'Aprenentatge

 • Utilitza el patró per a l'estudi geomètric de les formes.
 • Desenvolupa i transforma correctament patrons de sastreria per a dona.
 • Materialitza correctament una col·lecció completa de peces per a dona.
 • Avalua adequadament les peces de la col·lecció i és capaç d'identificar i resoldre els problemes dels prototips de peces de sastreria per a dona.
 • Presenta la col·lecció en un format professional: showroom
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics del disseny de moda amb profunditat.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació


Assignatura d'avaluació contínua, amb treballs mensuals de peça confeccionada, on s'avaluarà la complexitat de la plantilla, la investigació en acabats, la composició formal i la qualitat en l'acabat final del prototip.
S'avaluarà la puntualitat i l'actitud receptiva a classe cap a la matèria
- Exposició al públic de la Col·lecció Privée. 80%
- Seguiment dels treballs dirigits a través dels prototips. 10%
- Seguiment general i aportació a classe. 10%

Professorat

Josep Pagà, Grau en Disseny menció Moda. Recerca. Patronatge

Josep Pagà

Grau en Disseny menció Moda. Recerca. Patronatge