Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Taller de Gràfic i Comunicació Visual II

Fomentar l'experimentació formal a partir dels materials, el treball manual, la gràfica en volum en el volum i l'espai, els sistemes de reproducció no convencionals i trobar usos innovadors a tècniques i materials coneguts. Afavorir la capacitat de treballar amb estils gràfics en diversos camps per evitar l'encasellament en un estil formal i saber descobrir el potencial conceptual i projectual dels experiments formals, per arribar a projectes coherents començant des de la recerca.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Disseny Gràfic i Comunicació Visual
  • Codi de l'assignatura: GDVG63

Continguts

Sistemes de reproducció no convencionals
- Eines i materials (Fotocopiadora, fax, escàner, etc)
- Anàlisi de referents
- Experimentació
- Aplicació a format físic
- Aplicació a gràfica en moviment

Sistemes d'il.lustració per capes
- Eines i materials (Stencil, spray, etc)
- Anàlisi de referents
- Experimentació
- Aplicació a format físic

Animació stop-motion
- Eines i materials (Plastilina)
- Tècniques d'animació 
- Anàlisi de referents
- Aplicació a format vídeo

Gràfica aplicada al volum
- Eines i materials (Paper, cartulines, etc)
- Tècniques d'impressió 
- Anàlisi de referents
- Aplicació a format físic en volum

Sistemes de reproducció manuals
- Eines i materials (Materials orgànics i/o minerals)
- Tècniques d'estampació
- Anàlisi de referents
- Aplicació a format físic tèxtil

Gràfica aplicada a l'espai
- Escala real i prototipatge
- Materials
- Tècniques d'impressió
- Anàlisi de referents
- Aplicació en exposicions i/o instalacions

Resultats d'Aprenentatge

Aplica adequadament la gràfica a un volum o un espai, tenint en compte l'escala i la relació amb l'espai arquitectònic.
Descobreix usos innovadors amb materials i sistemes de reproducció. 
Experimenta amb materials i tècniques de producció no convencionals.
Treballa amb estils gràfics diversos.
Vincula la formalització a conceptes abstractes i sap trobar el context adequat per usar els resultats de l'experimentació formal.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ: Observació de la participació, realització de treballs o projectes, seguiment del treball realitzat.

CRITERIS ESPECÍFICS:
L'assignatura constarà de 6 tallers específics (cadascun dels quals es valorarà amb un 17% de la nota).
La correcta realització i presentació d'aquests exercicis equivaldrà a un 80% de la nota final.
L'assistència, participació i treball a classe en cadascun dels projectes equivaldrà a un 20% de la nota final.

Per tant, la nota final s'obtindrà de la següent fórmula: 

Exercicis 80% + Participació 20% = 100%

Els exercicis assignats tindran un temps d'entrega determinat.
La no entrega en el termini marcat equivaldrà a un "no presentat".
Tots els exercicis entregats dins del termini marcat podran ser presentats novament per tal de poder millorar la nota (suspesos inclosos).
Aquesta reentrega es podrà fer efectiva entre la setmana següent a la presentació inicial del taller fins una setmana abans de la finalització del curs.