Tornar al Grau en Disseny

Taller de Gràfic i Comunicació Visual III

L’assignatura és un taller d’experimentació creativa que treballa els projectes d’iniciativa pròpia i la investigació, posant el focus en el procés creatiu i deixant que les idees evolucionin cap llocs imprevistos. La metodologia dona eines per formar un marc de referents específic i trobar una veu pròpia, on el fer i el pensar van de la mà. El taller és un espai d’incubació d’idees i acaba el semestre amb un avantprojecte que posa les bases del TFG.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG14

Sinopsi

L’assignatura és un taller d’experimentació creativa que treballa els projectes d’iniciativa pròpia i la investigació, posant el focus en el procés creatiu i deixant que les idees evolucionin cap llocs imprevistos. La metodologia dona eines per formar un marc de referents específic i trobar una veu pròpia, on el fer i el pensar van de la mà. El taller és un espai d’incubació d’idees i acaba el semestre amb un avantprojecte que posa les bases del TFG.

Objectius de l'assignatura

Aquesta assignatura forma part de la matèria de Projectes de Disseny Gràfic i Comunicació Visual i treballa sobre la recerca en disseny gràfic i comunicació, amb l’objectiu de detectar enfocs projectuals que ampliïn la capacitat per generar noves idees.

Els continguts s’elaboren a l’aula de taller a través d’exercicis específics de caràcter pràctic que permeten descobrir, afinar, o ampliar una mirada i uns àmbits d’interès propis, així com desenvolupar metodologies projectuals que posin a prova qualsevol intuïció conceptual.

L’objectiu final consisteix en l’elaboració d’un avantprojecte i un imaginari que expliciti formalment una recerca pròpia.

Resultats d'aprenentatge

 • Sap realitzar un avant-projecte argumentant l’interès , viabilitat, i motivacions per a realitzar-lo
 • Construeix, a través del registre, un marc referencial cultural, artístic, i estètic, des de què poder desenvolupar un projecte de disseny
 • Argumenta amb rigor un procés de recerca en disseny utilitzant metodologies variades
 • Sap realitzar un procés d’experimentació formal, matèrica , tecnològica i sap extreure’ns conclusions sobre la seva aplicació en un projecte
 • És capaç de comunicar de manera expositiva el seu avant-projecte de recerca en disseny

Ampliar informació

Professorat

David Ortiz Juan, Màster en Arts Visuals. Producció artística

David Ortiz Juan

Màster en Arts Visuals. Producció artística