Tornar al Grau en Disseny

Eines Informàtiques I

Aporta autonomia tecnològica als estudiants per a poder portar a terme els seus projectes.

Durant l'assignatura - i durant el transcurs del 2 semestres - els estudiants cursaran múltiples blocs d'eines i llenguatges transversals i útils per a tots els dissenyadors.

Fotografia, Vídeo, 3D, fabricació digital, retoc d'imatge, compaginació, i software gràfic són un conglomerat d'eines que oferiran a l'estudiant més llibertat a l'hora de formalitzar els seus projectes.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF011

Continguts

Llenguatges expressius / Visió crítica de les eines informàtiques
1. Introducció a l'entorn de treball i d'aprenentatge
2. Eines orientades al món del disseny i implicacions de la seva utilització
3. Cultura digital i visió crítica de les eines informàtiques

Eines de composició i forma
1. Eines de tractament d'imatge de mapa de Bits
1.1. Funcionalitats d'un programa de tractament d'imatge
1.2. Aplicacions del programa en els diferents àmbits del disseny
2. Eines de maquetació i publicació. Aplicacions en el món del disseny

Llum/Moviment
1. Eines de tractament de vídeo i audio
1.1. Funcionalitats d'un programa d'edició de video
1.2. Funcionalitats d'un programa de postproducció de video

Resultats d'Aprenentage

 • Crea i edita una imatge digital relacionada amb cada un dels àmbits del disseny a partir de la utilització del programari d'edició d'imatges explicat a classe.
 • Coneix els conceptes bàsics de l'edició de vídeo.
 • Seleccionar el format d'exportació d'imatges i de vídeo digital adequat en funció del suport final.
 • Coneix les alternatives del programari lliure.
 • Entén la diferència entre programari d'autor i programari de codi obert i el programari lliure.
 • Fa ús d'eines informàtiques diferents i diferents llenguatges per obtenir resultats diferents.
 • Troba de manera bàsica recursos en línia de qualitat fent cerques simples, gestionant correctament l'autoria, i els empra en aplicacions professionals.
 • Trobar de manera bàsica recursos i estratègies per a l'autoaprenentatge de nou programari i del seu ús avançat, gestionant correctament i de manera responsable la seva identificació digital i l'ús de les fonts.
 • Utilitza de forma bàsica recursos i estratègies de resolució de problemes relacionats amb l'aprenentatge (companys, professors, fonts en línia).
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
 • Comparteix continguts a Internet de manera responsable i segura.
 • Utilitza correctament i de manera responsable eines per a la comunicació i el treball col·laboratiu.
 • Distingeix quin és el programari més adequat per a realitzar cada aplicació entre tots els que hem exposat en l'assignatura.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

 • Pràctiques d'iniciació a la maquetació digital - 15%
 • Pràctica d'iniciació a l'edició de vídeo- 15%
 • Procés creatiu per a un producte gràfic i de publicitat - 30%
 • Exercici de síntesi: Matte Painting- 40%

Professorat

Glòria Deumal, Llicenciada en Humanitats. TIC (e-learning)

Glòria Deumal

Llicenciada en Humanitats. TIC (e-learning)

Elisenda Fontarnau, Llicenciada en Belles Arts. Fotografia. Estilisme

Elisenda Fontarnau

Llicenciada en Belles Arts. Fotografia. Estilisme

Raül Maldonado, Grau en Disseny menció Gràfic. Direcció d'art

Raül Maldonado

Grau en Disseny menció Gràfic. Direcció d'art