Mobilitat internacional

BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny ofereix als estudiants del Grau en Disseny i el Grau en Belles Arts  la possibilitat de sol·licitar una plaça de mobilitat d'estudiants amb finalitat acadèmica en el marc de l'acció ERASMUS (Europa) i dels programes d'intercanvi amb universitats de la resta del món.

El programa ERASMUS permet als estudiants de BAU cursar part dels estudis a una universitat de la Unió Europea amb conveni Erasmus i té dues característiques fonamentals: un ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l'estada a la universitat (si es compleixen els requisits establerts al programa) i el posterior reconeixement a BAU/UVic dels estudis cursats a la universitat de destí (prèvia acceptació del Learning Agreement per part de la Direcció Acadèmica de BAU).

El programa d’intercanvi amb universitats fora del programa Erasmus o que no pertanyen a la Comunitat Europea contempla el posterior reconeixement a BAU/UVic dels estudis cursats a la universitat de destí (prèvia acceptació del Learning Agreement per part de la Direcció Acadèmica de BAU) però no gaudeix de cap ajut econòmic, a excepció de les beques AGAUR i d’altres institucions que els alumnes sol·licitin personalment.

Movilidad Internacional
Els objectius principals d'un període d'intercanvi són:

  • Aprendre noves metodologies de treball i adquirir noves habilitats.
  • Reforçar l'ús d'altres llengües.
  • Dotar l'expedient i el currículum dels estudiants de més valor en el mercat de treball.
  • Guanyar en maduresa, tolerància, confiança i iniciativa.
  • Descobrir i compartir altres maneres de viure en altres cultures.

 
BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny, fomenta l’intercanvi i la mobilitat d’estudiants i professors amb l’objectiu de promoure la diversitat de perfils i perspectives que ofereix el coneixement d’altres cultures i metodologies d’aprenentatge del disseny d’altres països, així com per desenvolupar programes conjunts de docènciacooperació i recerca.

Formulari de preinscripció per a estudiants incoming

Llistat d’assignatures per a la matriculació (només estudiants incoming amb prèvia acceptació)

Per a més informació, contacteu amb incoming@bau.cat.

 

Convenis Erasmus

Alemanya

 Àustria

Bèlgica

Dinamarca

França

Hongria

Itàlia

Lituània

Països Baixos

 Portugal

 

Convenis d'intercanvi

 Argentina

 Brasil

 Canadà

Corea del Sud

Israel

Mèxic

Regne Unit

Suïssa

Uruguai

Xile

Xina