Mobilitat internacional

BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny ofereix als estudiants del Grau en Disseny i el Grau en Belles Arts  la possibilitat de sol·licitar una plaça de mobilitat d'estudiants amb finalitat acadèmica en el marc de l'acció ERASMUS (Europa) i dels programes d'intercanvi amb universitats de la resta del món.

El programa ERASMUS permet als estudiants de BAU cursar part dels estudis a una universitat de la Unió Europea amb conveni Erasmus i té dues característiques fonamentals: un ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l'estada a la universitat (si es compleixen els requisits establerts al programa) i el posterior reconeixement a BAU/UVic dels estudis cursats a la universitat de destí (prèvia acceptació del Learning Agreement per part de la Direcció Acadèmica de BAU).

El programa d’intercanvi amb universitats fora del programa Erasmus o que no pertanyen a la Comunitat Europea contempla el posterior reconeixement a BAU/UVic dels estudis cursats a la universitat de destí (prèvia acceptació del Learning Agreement per part de la Direcció Acadèmica de BAU) però no gaudeix de cap ajut econòmic, a excepció de les beques AGAUR i d’altres institucions que els alumnes sol·licitin personalment.

Movilidad Internacional
Els objectius principals d'un període d'intercanvi són:

  • Aprendre noves metodologies de treball i adquirir noves habilitats.
  • Reforçar l'ús d'altres llengües.
  • Dotar l'expedient i el currículum dels estudiants de més valor en el mercat de treball.
  • Guanyar en maduresa, tolerància, confiança i iniciativa.
  • Descobrir i compartir altres maneres de viure en altres cultures.

 
BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny, fomenta l’intercanvi i la mobilitat d’estudiants i professors amb l’objectiu de promoure la diversitat de perfils i perspectives que ofereix el coneixement d’altres cultures i metodologies d’aprenentatge del disseny d’altres països, així com per desenvolupar programes conjunts de docènciacooperació i recerca.

Formulari de preinscripció per a estudiants incoming

Llistat d’assignatures per a la matriculació (només estudiants incoming amb prèvia acceptació)

Consulta quins centres universitaris amb convenis de mobilitat Erasmus/Intercanvi ofereixen els estudis de Disseny i/o Belles arts. Estudiants outgoing.

Per a més informació, contacteu amb incoming@bau.cat.

 

Convenis Erasmus

Alemanya

 Àustria

Bèlgica

Dinamarca

Eslovàquia

França

Hongria

Irlanda

Itàlia

Lituània

Noruega

Països Baixos

 Portugal

Rumania

 

Convenis d'intercanvi

 Argentina

 Brasil

 Canadà

Colombia

Corea del Sud

Mèxic

Regne Unit

Suïssa

Turquia

Uruguai

Xile

Xina