Grau en Disseny

Pierino dal Pozzo

Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de l'itinerari de Disseny d'Espais/Interiors

Titulacions i formació acadèmica

  • Màster en Filosofia per la Universitat dels Andes, Veneçuela 
  • Llicenciada en Arquitectura per la Universitat dels Andes, Veneçuela 
  • Superació de la suficiència investigadora en el programa de Doctorat en Teoria i Estètica de l'Arquitectura Moderna de l'ETSAB, UPC, Catalunya

Activitat i/o trajectòria professional

Coordinador de l'itinerari de Disseny d'Interiors. Participa en el disseny i l'enfocament de les línies d'interès de les assignatures que el componen, així com en la gestió de l'equip professoral que l'integra. Ha participat com a coordinador, col·laborador i jurat en diversos esdeveniments en el camp de la reflexió i el pensament del disseny en general i en l'àmbit del disseny d'espais en particular.